Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 12. marca 2013

Mala in srednja podjetja: s 16. marcem predviden konec škodljive kulture zamud pri plačilih

Vsak dan gre po vsej Evropi veliko malih in srednjih podjetij (MSP) v stečaj, ker njihovi računi niso plačani. Zaradi tega ljudje ostanejo brez delovnih mest, poslovne priložnosti pa ostanejo neizkoriščene, kar ovira gospodarsko rast. Evropska unija je za odpravo zamud pri plačilih sprejela Direktivo 2011/7/EU o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih. Države članice bi do 16. marca 2013 morale vključiti revidirano direktivo o zamudah pri plačilih v svojo nacionalno zakonodajo. Direktiva obvezuje javne organe, da plačajo za blago in storitve v 30 koledarskih dneh ali, v zelo izjemnih okoliščinah, v 60 dneh. Podjetja morajo plačati svoje račune v 60 koledarskih dneh, razen če se izrecno ne dogovorijo drugače in če to ni skrajno krivično do upnika.

Podpredsednik Evropske komisije in evropski komisar za industrijo in podjetništvo Antonio Tajani je povedal: „MSP imajo še zlasti velike težave pri uveljavljanju svojih pravic do hitrega plačila. Zamude pri plačilih pomenijo, da MSP zgubljajo čas in denar, spori pa lahko oslabijo odnose s strankami. Ta škodljiva kultura zamud pri plačilih se mora končati. Zdaj je čas, da države članice vključijo direktivo o zamudah pri plačilih v svojo nacionalno zakonodajo, da zagotovijo bistveno podporo za MSP, ki jo ta podjetja potrebujejo v teh težkih časih, in jim pomagajo izpolniti njihovo ključno vlogo pri ustvarjanju delovnih mest v Evropi.“

Več informacij o direktivi o zamudah pri plačilih in informativnih seminarjih v državah članicah

Nova pravila so preprosta:

  • javni organi morajo plačati za blago in storitve, ki jih naročijo, v 30 koledarskih dneh ali, v zelo izjemnih okoliščinah, v 60 koledarskih dneh;

  • pogodbena svoboda v trgovinskih poslih podjetij: podjetja morajo plačati svoje račune v 60 koledarskih dneh, razen če se izrecno ne dogovorijo drugače in če to ni skrajno krivično do upnika;

  • podjetja imajo samodejno pravico, da zahtevajo obresti za zamude pri plačilih, prav tako pa lahko samodejno zahtevajo minimalni fiksni znesek 40 evrov kot nadomestilo za stroške izterjave. Zahtevajo lahko tudi nadomestilo za vse preostale razumne stroške izterjave;

  • zakonsko določena zamudna obrestna mera se poveča na najmanj 8 odstotnih točk nad referenčno obrestno mero Evropske centralne banke. Javni organi ne smejo določiti zamudne obrestne mere pod tem pragom;

  • podjetja lahko lažje izpodbijajo skrajno nepoštene pogoje in prakse pred nacionalnimi sodišči;

  • več preglednosti in ozaveščenosti: države članice morajo objaviti obrestne mere za zamude pri plačilih, tako da so o tem obveščene vse zadevne strani;

  • države članice so pozvane, da uvedejo kodekse ravnanja za takojšnje plačevanje;

  • države članice lahko ohranijo ali sprejmejo zakone in druge predpise, ki so za upnika ugodnejši kot določbe direktive.

Novi ukrepi niso obvezujoči za podjetja; ta imajo pravico do ukrepanja, vendar k temu niso obvezana. V nekaterih primerih se lahko podjetja odločijo za podaljšanje plačilnega roka za nekaj dni ali tednov, da ohranijo dober poslovni odnos z določeno stranko. Novi ukrepi pa so obvezni za javne organe. Ti bi morali dajati zgled ter dokazati svojo zanesljivost in učinkovitost s spoštovanjem pogodb.

Ozadje

Evropska direktiva o zamudah pri plačilih je namenjena boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih. Akt za mala podjetja, pravni akt, na katerem temelji direktiva, kaže na zavzetost Komisije, da prizna osrednjo vlogo MSP v gospodarstvu EU. V tem aktu je tudi poudarjeno, da je učinkovit dostop do finančnih sredstev eden glavnih izzivov MSP (MEMO/12/742).

Kontakti:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar