Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 12. marts 2013

SMV'er: Ødelæggende tradition med forsinkede betalinger vil ophøre den 16. marts

Hver dag går snesevis af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i EU konkurs, fordi de ikke får betaling for deres regninger. I konsekvens heraf mistes der arbejdspladser, og forretningsmuligheder forbliver uudnyttede, hvilket forsinker en tilbagevenden til økonomisk vækst. EU har vedtaget direktiv 2011/7/EU om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner netop for at forhindre sådanne forsinkede betalinger. Inden den 16. marts 2013 skal medlemsstaterne have indarbejdet det ændrede direktiv om forsinket betaling i deres lovgivninger. Offentlige myndigheder skal, ifølge direktivet, betale for de varer og tjenesteydelser, de får leveret, inden 30 dage eller, i ganske særlige tilfælde, inden 60 dage. Virksomheder skal betale deres fakturaer inden 60 dage, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, og forudsat at det ikke er klart urimeligt over for kreditor.

Europa-Kommissionens næstformand Antonio Tajani, kommissær for erhvervsliv og iværksætteri, udtaler: "Små og mellemstore virksomheder har meget svært ved at gøre opmærksom på deres ret til rettidig betaling. Forsinkede betalinger betyder, at SMV'erne mister både tid og penge, og en tvist kan forværre forholdet til kunderne. Denne ødelæggende tradition med forsinkede betalinger må ophøre nu. Det er på tide, at medlemsstaterne indarbejder direktivet om forsinket betaling i deres lovgivninger, hvilket vil give SMV'erne en uvurderlig støtte, som de har brug for i disse svære tider, og hjælpe dem med at udfylde deres nøglerolle i skabelsen af jobs i EU."

Yderligere informationer om direktivet om forsinket betaling og informationsseminarer i medlemsstaterne

De nye regler er enkle:

  • Offentlige myndigheder skal betale for de varer og tjenesteydelser, de får leveret, inden 30 dage eller, i ganske særlige tilfælde, inden 60 dage.

  • Aftalefrihed i handelstransaktioner: Virksomheder skal betale deres fakturaer inden 60 dage, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, og forudsat at det ikke er klart urimeligt over for kreditor.

  • Virksomheder er automatisk berettigede til at opkræve morarenter for forsinket betaling og kan også automatisk opkræve et fast minimumsbeløb på 40 EUR som kompensation for omkostningerne ved inddrivelse. De kan også kræve kompensation for alle rimelige omkostninger ved inddrivelse.

  • Den lovbestemte morarente for forsinket betaling forhøjes til mindst 8 procentpoint over Den Europæiske Centralbanks referencerente. Offentlige myndigheder har ikke lov til at fastsætte en rentesats for forsinket betaling, der ligger under denne grænse.

  • Virksomheder får nemmere ved at anfægte klart urimelige vilkår og urimelig praksis ved domstolene.

  • Gennemsigtighed og bevidstgørelse: Medlemsstaterne skal offentliggøre rentesatsen for forsinket betaling, således at alle involverede parter er informerede.

  • EU-landene opfordres til at etablere kodekser for hurtig betaling.

  • EU-landene kan fortsat have eller indføre love og bestemmelser, der er gunstigere for kreditor end direktivets bestemmelser.

De nye foranstaltninger er frivillige for virksomhederne, i den forstand, at de har ret til at træffe foranstaltninger, men ikke er forpligtede til det. Til tider kan en virksomhed ønske at forlænge betalingsperioden med nogle dage eller uger for at bevare et godt forhold til en bestemt kunde. De nye foranstaltninger er dog obligatoriske for offentlige myndigheder. De skal foregå med et eksempel og vise deres pålidelighed og effektivitet ved at overholde deres aftaler.

Baggrund

Meningen med EU's direktiv om forsinket betaling var at bekæmpe forsinket betaling i handelstransaktioner. Grundlaget, Small Business Act (SBA), afspejler Kommissionens vilje til at anerkende små og mellemstore virksomheders vigtige betydning for EU's økonomi og understregede, at adgang til finansiering er en af de store udfordringer for små og mellemstore virksomheder (MEMO/12/742).

{0>Contacts :<}0{>Kontaktpersoner:<0}

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar