Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 12. marca 2013

Volitve v Evropski parlament 2014: politične stranke naj predlagajo kandidate za predsednika Evropske komisije

Evropska komisija je v današnjem sporočilu političnim strankam priporočila, naj v okviru volitev v Evropski parlament imenujejo kandidate za predsednika Komisije in pokažejo svojo evropsko strankarsko pripadnost. S predlogom želi Komisija volivce ozavestiti o pomenu naslednjih volitev v Evropski parlament, spodbuditi vseevropsko razpravo in povečati udeležbo na volitvah. Komisija je še pozvala države članice, naj se dogovorijo o enotnem datumu volitev za celotno EU, saj so do zdaj te potekale v štiridnevnem obdobju.

„Evrope ne moremo zgraditi brez sodelovanja državljanov. Mnenje državljanov je bistveno za razvoj in napredek Evropske unije,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije in komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding. „Praktični nasveti, ki smo jih predstavili danes, bodo pripomogli h krepitvi glasu ljudstva v evropski demokraciji, evropske volitve naslednje leto pa bodo resnična razprava o prihodnosti Evrope.“

Podpredsednik Maroš Šefčovič, pristojen za medinstitucionalne odnose in administrativne zadeve, pa je dodal: „Prepričan sem, da bo to priporočilo, skupaj z našim predlogom za krepitev učinkovitosti evropskih političnih strank, resnično spodbudilo zanimanje volivcev za evropske volitve. To bo koristno za razvoj prave vseevropske razprave in evropsko demokracijo na splošno.“

Priporočilo temelji na današnji javnomnenjski raziskavi Eurobarometra, iz katere je razvidno, da 84 % evropskih prebivalcev meni, da bi bila udeležba na volitvah v Evropski parlament višja, če bi se evropski državljani bolje zavedali vpliva EU na njihovo vsakdanje življenje (glej priloge), bolje poznali programe strank v Parlamentu in vedeli več o samih volitvah. 73 % vprašanih je prepričanih, da bi boljša obveščenost o strankarski pripadnosti kandidatov na evropski ravni pomenila spodbudo za udeležbo volivcev, 62 % pa, da bi imenovanje kandidatov za predsednika Evropske komisije in izvedba volitev povsod v EU na isti dan okrepila udeležbo na volitvah.

Leto 2013 je evropsko leto državljanov in priložnost, da državljani glasno povedo svoje mnenje. Komisija je kot del priprav na evropske volitve leta 2014 predstavila priporočila za krepitev povezave med državljani in inštitucijami EU:

  • pred in med volitvami bi morale nacionalne politične stranke jasno povedati, kateri evropski politični skupini pripadajo;

  • države članice bi se morale dogovoriti o enotnem datumu evropskih volitev;

  • politične stranke bi morale jasno povedati, katerega kandidata za predsednika Evropske komisije podpirajo;

  • nacionalne stranke bi morale med kampanjo volivce obvestiti o svojem kandidatu za predsednika Komisije.

Javnomenjska raziskava Eurobarometra o volivni pravici evropskih državljanov je še pokazala, da se večina prebivalcev zaveda svoje pravice, da volijo na volitvah v Evropski parlament (72 % vprašanih v primerjavi s 54 % leta 2007) in na lokalnih volitvah (66 %) v državi prebivališča.

Ozadje

Za volitve leta 2014 bodo prvič veljale določbe Lizbonske pogodbe, ki je okrepila politično vlogo državljanov EU. S Pogodbo se je okrepil tudi položaj Evropskega parlamenta, zlasti pri sprejemanju zakonodaje in dodatnih pristojnostih: Parlament na predlog Evropskega sveta in ob upoštevanju izidov evropskih volitev izvoli predsednika Komisije (člen 17(7) Pogodbe o Evropski uniji).

Predsednik Komisije José M. Barroso je v svojem govoru o položaju v Uniji leta 2012 (glej SPEECH/12/596) poudaril, da je treba poglobiti vseevropsko razpravo, in pozval k ukrepom za krepitev evropske razsežnosti volitev v Evropski parlament. Današnje sporočilo in priporočilo temeljita na Barrosovem predlogu ter Komisijinem načrtu za poglobljeno in pravo ekonomsko in monetarno unijo (glej dokument IP/12/1272), v katerem je poudarila pomen resnične evropske razprave, zlasti za volitve v Evropski parlament leta 2014.

Priporočila Komisije upoštevajo tudi poročilo Na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji, ki ga je pripravil predsednik Evropskega sveta skupaj s predsedniki Komisije, evrske skupine in Evropske centralne banke in v katerem je zapisano, da sta demokratična legitimnost in odgovornost temelj ekonomske in monetarne unije.

Komisija bo spremembe Pogodbe predlagala pravočasno za razpravo o prihodnosti Evrope še pred volitvami.

Več informacij

MEMO/13/202

Evropska komisija – državljanstvo EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen

2013 – evropsko leto državljanov:

http://europa.eu/citizens-2013

Raziskava Eurobarometra o volilni pravici državljanov EU:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#364

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Priloge

1. Kako dobro državljani EU poznajo svoje volilne pravice

2. Povečanje udeležbe na volitvah v EP

3. Povečanje udeležbe na volitvah v EP: pripadnost evropskim političnim strankam

4. Povečanje udeležbe na volitvah v EP: kandidati za predsednika Evropske komisije


Side Bar