Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 12 marca 2013 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. – Komisja zaleca, aby partie polityczne nominowały kandydata na przewodniczącego Komisji

Partie polityczne powinny w następnych wyborach do Europarlamentu wystawić kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej, powinny też zadeklarować swoją przynależność do wybranej partii europejskiej – tak wynika z zalecenia przyjętego dzisiaj przez Komisję. Propozycje dotyczą skuteczniejszego dotarcia do wyborców z informacjami na temat stawki przyszłorocznych eurowyborów, zachęcenia społeczeństwa do uczestnictwa w ogólnoeuropejskiej debacie i podniesienia frekwencji wyborczej. Komisja wzywa również państwa członkowskie do uzgodnienia wspólnej daty rozpoczęcia wyborów, tradycyjnie trwających cztery dni.

„Europy nie można zbudować bez udziału Europejczyków. Unia Europejska idzie do przodu – ważne jest, aby obywatele mogli wyrazić swoją opinię na temat kierunków jej rozwoju” – oznajmiła Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji i komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. „Dzisiejsze zalecenia praktyczne pomogą wzmocnić głos społeczeństwa na forum europejskiej demokracji i przekształcić przyszłoroczne eurowybory w prawdziwą debatę na temat przyszłości Europy”.

Wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič, odpowiedzialny za administrację i stosunki międzyinstytucjonalne, stwierdził natomiast: „Jestem przekonany, że to zalecenie – wraz z naszą propozycją zwiększenia skuteczności działania europejskich partii politycznych – pozwoli rzeczywiście zainteresować społeczeństwo wyborami do Parlamentu Europejskiego. Byłoby to z korzyścią zarówno dla rozwoju debat na tematy europejskie, jak i ogólnie dla europejskiej demokracji”.

Przyjęte dziś zalecenie opiera się na wynikach nowego badania Eurobarometru (również opublikowanego z dzisiejszą datą). Pokazało ono, że 84 proc. respondentów uważa, iż frekwencja w eurowyborach wzrosłaby, gdyby było więcej informacji na temat wpływu UE na życie wyborców (zob. załącznik), programów partii politycznych w Parlamencie i samych wyborów. 73 proc. respondentów sądzi, że zachętą do głosowania byłaby większa wiedza o przynależności kandydatów do europejskich partii politycznych, zaś 62 proc. uważa, że na wzrost frekwencji wpłynęłoby wystawienie przez partie swoich kandydatów na przewodniczącego Komisji oraz ograniczenie trwania wyborów do jednego dnia.

Rok 2013 został ogłoszony Europejskim Rokiem Obywateli, jest więc dla obywateli dobrą okazją do zabrania głosu. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. Komisja przedstawia w związku z tym zalecenia służące wzmocnieniu więzi między obywatelami a UE:

  • Przed wyborami i w ich trakcie krajowe partie polityczne powinny jasno zadeklarować przynależność do wybranej partii europejskiej.

  • Państwa członkowskie powinny uzgodnić wspólną datę eurowyborów.

  • Partie polityczne powinny ogłosić, którego kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej popierają.

  • Partie krajowe powinny poinformować wyborców podczas kampanii o wystawieniu swojego kandydata na przewodniczącego Komisji.

Z sondażu Eurobarometru na temat praw wyborczych obywateli UE wynika również, że większość ankietowanych wie o tym, iż obywatele UE mają prawo głosować w eurowyborach (72 proc. – wzrost w porównaniu z 54 proc. w 2007 r.) i wyborach lokalnych (66 proc.) w swoim kraju zamieszkania.

Kontekst

Europejskie wybory w 2014 r. będą pierwszymi odbywającymi się na mocy traktatu lizbońskiego, który wzmacnia rolę obywateli UE jako aktywnych uczestników życia politycznego Unii. Traktat zwiększa również uprawnienia Parlamentu Europejskiego poprzez umocnienie jego roli współprawodawcy oraz przyznanie mu dodatkowej kompetencji – Parlament wybiera przewodniczącego Komisji na podstawie propozycji ze strony Rady Europejskiej i przy uwzględnieniu wyników wyborów europejskich (art. 17 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej).

W swoim Orędziu o stanie Unii z 2012 r. (SPEECH/12/596) przewodniczący Barroso podkreślił konieczność pogłębienia ogólnoeuropejskiej debaty politycznej i wezwał do wzmocnienia europejskiego wymiaru eurowyborów. Dzisiejszy komunikat i zalecenie są pochodną tego orędzia, a także „Planu działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej” (zob. IP/12/1272), w którym podkreślono znaczenie rzeczywistej debaty europejskiej, w tym również podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

W zaleceniu odzwierciedlenie znalazło także sprawozdanie pt. „W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej” przygotowane przez przewodniczącego Rady Europejskiej we współpracy z przewodniczącym Komisji, Eurogrupy i Europejskiego Banku Centralnego. Stwierdzono w nim, że demokratyczna legitymacja i odpowiedzialność są zasadniczymi warunkami faktycznej unii gospodarczej i walutowej.

Komisja przedstawi swoje propozycje zmian w traktacie z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby umożliwić rzeczywistą debatę na temat przyszłości Europy przed wyborami.

Więcej informacji

MEMO/13/202

Komisja Europejska – obywatelstwo UE:

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Europejski Rok Obywateli (2013):

http://europa.eu/citizens-2013

Eurobarometr na temat praw wyborczych obywateli UE:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#364

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Załącznik

1. Wiedza o prawach wyborczych obywateli UE

2. Zwiększenie frekwencji w eurowyborach

3. Zwiększenie frekwencji w eurowyborach: przynależność do europejskich partii politycznych

4. Zwiększenie frekwencji w eurowyborach: kandydaci na przewodniczącego Komisji


Side Bar