Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. kovo 12 d.

2014 m. Europos Parlamento rinkimai. Komisija rekomenduoja politinėms partijoms siūlyti kandidatą į Komisijos pirmininkus

Pagal šiandien Europos Komisijos priimtą rekomendaciją per kitus Europos Parlamento rinkimus politinės partijos turėtų siūlyti kandidatą į Europos Komisijos pirmininkus ir nurodyti, kurios Europos politinės partijos pažiūroms pritaria. Pasiūlymais siekiama geriau informuoti rinkėjus kitų metų Europos Parlamento rinkimų klausimais, paskatinti Europos masto diskusijas ir galiausiai padidinti rinkėjų aktyvumą. Komisija taip pat ragina valstybes nares susitarti dėl vienos bendros balsavimo dienos (paprastai balsuota keturias dienas).

Nedalyvaujant europiečiams, Europos kurti neįmanoma. Svarbu, kad piliečiai galėtų išreikšti nuomonę dėl Europos Sąjungos pokyčių ir ateities, – sakė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Šiandien priimtos praktinės rekomendacijos padės žmonėms išreikšti nuomonę Europos demokratijos klausimais ir užtikrinti, kad kitų metų Europos Parlamento rinkimai taptų tikromis diskusijomis dėl Europos ateities.

Už institucijų ryšius ir administravimą atsakingas Komisijos narys ir pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius teigė: „Esu įsitikinęs, kad ši rekomendacija kartu su mūsų pasiūlymu didinti Europos politinių partijų veiksmingumą tikrai padės padidinti rinkėjų susidomėjimą Europos Parlamento rinkimais. Tai paskatintų tikras Europos masto diskusijas ir suteiktų postūmį Europos demokratijai.“

Šiandien priimta rekomendacija grindžiama nauja (šiandien paskelbta) „Eurobarometro“ apklausa, kuri parodė, kad 84 proc. žmonių mano, kad rinkėjų aktyvumas per Europos Parlamento rinkimus padidėtų, jeigu jie turėtų daugiau informacijos apie ES poveikį jų kasdieniam gyvenimui (žr. priedą), Parlamento partijų programas ir pačius rinkimus. 73 proc. respondentų mano, kad žmones balsuoti paskatintų informacija apie kandidatų pritarimą Europos politinių partijų pažiūroms, o 62 proc. mano, kad aktyvumas padidėtų, jeigu partijos siūlytų kandidatus į Komisijos pirmininkus ir būtų nustatyta viena balsavimo diena.

2013 m. yra Europos piliečių metai, kuriais piliečiai turi galimybę išreikšti nuomonę. Artėjant 2014 m. Europos Parlamento rinkimams Komisija teikia rekomendacijas, kaip stiprinti piliečių ir ES ryšius:

  • prieš rinkimus ir per juos nacionalinės politinės partijos turėtų aiškiai nurodyti, kurios Europos politinės partijos pažiūroms pritaria;

  • valstybės narės turėtų susitarti dėl bendros Europos Parlamento rinkimų dienos;

  • politinės partijos turėtų pranešti, kurį kandidatą į Europos Komisijos pirmininkus remia;

  • kampanijos metu nacionalinės partijos turėtų informuoti rinkėjus apie savo kandidatą į Komisijos pirmininkus.

Per „Eurobarometro“ tyrimą dėl ES piliečių rinkimų teisių taip pat nustatyta, kad dauguma žmonių žino, kad ES piliečiai turi teisę balsuoti Europos Parlamento rinkimuose (72 proc. respondentų, palyginti su 54 proc. 2007 m.) ir vietos rinkimuose (66 proc.) savo gyvenamojoje šalyje.

Pagrindiniai faktai

2014 m. Europos Parlamento rinkimai bus pirmieji, rengiami pagal Lisabonos sutartį, kuria suteiktas svarbesnis vaidmuo ES piliečiams, kaip politiniams veikėjams ES. Sutartimi taip pat sustiprinti Europos Parlamento įgaliojimai ir jo, kaip vieno iš teisės aktų leidėjų, vaidmuo, be to, nustatyta papildoma jo atsakomybės sritis: remdamasis Europos Vadovų Tarybos pasiūlymu ir atsižvelgdamas į Europos Parlamento rinkimų rezultatus, jis išrenka Komisijos pirmininką (Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 7 dalis).

2012 m. kalboje apie Sąjungos padėtį (žr. SPEECH/12/596) Komisijos Pirmininkas J. M. Barrosas pabrėžė būtinybę užtikrinti, kad Europos masto politinės diskusijos taptų turiningesnės, ir paragino imtis veiksmų siekiant stiprinti Europos Parlamento rinkimų europinį aspektą. Šiandien skelbiamame komunikate ir rekomendacijoje atsižvelgiama į minėtą Pirmininko J. M. Barroso kalbą ir Komisijos komunikatą „Stiprios ir veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos projektas“ (žr. IP/12/1272), kuriame pabrėžta tikrų Europos masto diskusijų svarba, įskaitant per 2014 m. Europos Parlamento rinkimus.

Rekomendacijomis taip pat atsižvelgiama į ataskaitą „Kelias į tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą“, kurią parengė Europos Vadovų Tarybos pirmininkas kartu su Komisijos, Euro grupės ir Europos Centrinio Banko pirmininkais ir kurioje teigiama, kad, siekiant sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą, itin svarbu užtikrinti demokratinį teisėtumą ir atskaitomybę.

Komisija laiku pateiks pasiūlymus dėl Sutarties pakeitimų, kad prieš rinkimus galėtų įvykti tikros diskusijos dėl Europos ateities.

Daugiau informacijos

MEMO/13/202

Europos Komisija. ES pilietybė

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_lt.htm

Europos piliečių metai (2013 m.)

http://europa.eu/citizens-2013/lt

„Eurobarometro“ apklausa dėl ES piliečių rinkimų teisių

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#364

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Priedas

1. Informuotumas apie ES piliečių rinkimų teises

2. Veiksniai, dėl kurių padidėtų rinkėjų aktyvumas Europos Parlamento rinkimuose

3. Veiksniai, dėl kurių padidėtų rinkėjų aktyvumas Europos Parlamento rinkimuose. Informavimas apie tai, kurių Europos politinių partijų pažiūroms pritariama

4. Veiksniai, dėl kurių padidėtų rinkėjų aktyvumas Europos Parlamento rinkimuose. Kandidatų į Komisijos pirmininkus siūlymas


Side Bar