Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. március 12.

2014-es európai parlamenti választások: a bizottsági javaslat szerint a pártok jelölnék a Bizottság elnökét

Egy ma elfogadott európai bizottsági ajánlás szerint a soron következő európai választásokon a pártok állítanának jelölteket az Európai Bizottság elnöki tisztére, továbbá a jelöltek nyilvánosan közzétennék, melyik európai párthoz kötődnek. E javaslatok célja, hogy a szavazók alaposabban megismerhessék azokat a kérdéseket, amelyeket a jövő évi európai parlamenti választások kimenetele befolyásolhat, és szélesebb körű európai szintű vita kezdődhessen, így végső soron növekedjék a részvételi arány a választásokon. A Bizottság arra is felkérné a tagállamokat, hogy az eddig alkalmazott négynapos választási folyamat helyett egyetlen közös napot tűzzenek ki a szavazásra.

Nem építhetjük Európát az európai polgárok részvétele nélkül. Alapvetően fontos, hogy a polgárok beleszólhassanak az Európai Unió fejlődésével és haladásával kapcsolatos ügyekbe” mondta Viviane Redig alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős uniós biztos. „A ma elfogadott gyakorlati ajánlások fokozottabb véleménynyilvánítási lehetőséget biztosítanak az európai demokrácia keretein belül, és a jövő évi európai választások során valódi vitát gerjesztenek Európa jövőjéről.”

Maroš Šefčovič intézményközi kapcsolatokért és igazgatásért felelős bizottsági alelnök leszögezte: „Meggyőződésem, hogy ez az ajánlás, amelyet az európai pártok hatékonyságának megerősítésére vonatkozó javaslatunk kísér, jelentősen hozzá fog járulni az európai választások iránti érdeklődés felkeltéséhez. Több előnye is lesz: ösztönzi majd a valódi páneurópai vitákat, és általában véve is jót tesz az európai demokráciának.”

A ma elfogadott ajánlás hátterében az a (ma közzétett) új Eurobarométer felmérés áll, amely szerint az emberek 84%-a úgy gondolja, hogy növekedne az európai választási részvételi arány, ha az emberek többet tudnának arról, milyen hatást gyakorol az EU mindennapi életükre (lásd a mellékletben), mit foglal magában a pártok parlamenti programja, és több információjuk lenne a választásokról. A megkérdezettek 73%-a szerint ösztönözné a választásokon való megjelenést, ha az emberek jobban ismernék a jelöltek európai politikai hovatartozását, míg 62%-uk szerint növelné a részvételi arányt, ha a Bizottság elnökét a pártok jelölése alapján választanák ki, és a választás egyetlen napon lezajlana.

2013 a polgárok európai éve, ami kiváló lehetőséget kínál a polgároknak arra, hogy kifejezésre juttassák véleményüket. A Bizottság a 2014. évi európai választások előtt a következő ajánlásokat terjeszti elő a polgárok és az EU közötti kapocs megerősítésére:

  • a tagállamokban működő pártok tegyék egyértelművé a választások előtt és alatt, melyik európai párthoz kötődnek;

  • a tagállamok állapodjanak meg abban, hogy valamennyi tagállamban ugyanazon a napon tartsák az európai választásokat;

  • a pártok hozzák nyilvánosságra, melyik európai bizottsági elnökjelöltet támogatják;

  • a tagállamok pártjai a kampány során tájékoztassák szavazóikat saját bizottsági elnökjelöltjükről.

Az uniós polgárok választójogáról készített Eurobarométer felmérés szerint a válaszadók többsége tisztában van azzal, hogy az uniós polgárok a lakóhelyük szerinti országban szavazhatnak az európai választásokon (a válaszadók 72%-a, szemben a 2007. évi 54%-kal), illetve a helyhatósági választásokon (66%).

Előzmények

A 2014. évi választás lesz az első olyan európai választás, amelyre a Lisszaboni Szerződés alapján kerül sor. A Lisszaboni Szerződés kibővíti az uniós polgárok politikai szerepkörét az EU-ban, továbbá megerősíti az Európai Parlament hatáskörét, megszilárdítja annak társjogalkotói szerepét és további hatáskörökkel ruházza fel az intézményt: kimondja, hogy az Európai Parlament választja a Bizottság elnökét az Európai Tanács javaslata alapján, az európai választások eredményeinek figyelembevételével (az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkének (7) bekezdése).

Barroso elnök az Unió helyzetét értékelő 2012. évi beszédében (lásd SPEECH/12/596) hangsúlyozta, mennyire fontos a páneurópai vita elmélyítése, és fellépéseket sürgetett az európai választások európai dimenziójának további megerősítésére. A ma előterjesztett közlemény és ajánlás kiindulópontja Barroso elnök említett beszéde, valamint „A valódi, szoros gazdasági és monetáris unió tervezete” című bizottsági dokumentum (lásd: IP/12/1272), amely az igazi európai szintű vita fontosságát hangsúlyozza, többek között a 2014. évi európai parlamenti választások során.

Az ajánlások összhangban állnak az Európai Tanács, a Bizottság, az Eurócsoport és az Európai Központi Bank elnökei által közösen készített, „A valódi gazdasági és monetáris unió felé” című jelentés tartalmával, amely kimondja, hogy a demokratikus legitimitás és az elszámoltathatóság alapfeltétele a valódi gazdasági és monetáris uniónak.

A Bizottság a kellő időben elő fogja terjeszteni a Szerződés módosítására irányuló javaslatait úgy, hogy még a választások előtt valódi vitát lehessen folytatni Európa jövőjéről.

További információk

MEMO/13/202

Európai Bizottság – uniós polgárság:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_hu.htm

2013. A polgárok európai éve:

http://europa.eu/citizens-2013/hu/home

Eurobarométer felmérés az uniós polgárok választójogáról:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#364

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kapcsolattartók :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Melléklet

1. Az uniós polgárok választójogára vonatkozó ismeretek

2. Az európai választásokon részt vevők arányának növelése

3. Az európai választásokon részt vevők arányának növelése: európai pártokhoz való kötődés

4. Az európai választásokon részt vevők arányának növelése: bizottsági elnökjelöltek


Side Bar