Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 12. maaliskuuta 2013

Eurooppavaalit 2014: Komissio suosittelee, että Euroopan parlamentin puolueet asettaisivat omat ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi

Euroopan komissio on tänään suosittanut, että Euroopan parlamentin puolueet nimeäisivät kukin oman ehdokkaansa Euroopan komission puheenjohtajaksi seuraavien Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä. Komission suosituksen mukaan puheenjohtajaehdokkaiden olisi puolestaan ilmoitettava puoluekantansa. Suosituksen tavoitteena on tehdä Eurooppavaalien keskeisiä aiheita tutummiksi äänestäjille, virittää EU:n laajuista poliittista keskustelua ja myös kohentaa äänestysprosenttia. Samalla komissio vetoaa EU:n jäsenmaihin, jotta ne sopisivat yhteisestä vaalipäivästä. Aikaisemmin Eurooppavaalit ovat kestäneet neljä päivää, koska eri maissa on äänestetty eri päivinä.

Euroopan yhdentymistä ei voi edistää, elleivät eurooppalaiset ole mukana siinä. Kansalaisten on saatava sanoa sanansa unionin kehittämisestä,” sanoo oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisuusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. Hänen mukaansa komission tänään esittämät käytännön suositukset vahvistavat kansalaisten ääntä demokraattisessa Euroopassa ja korostavat vaalien merkitystä EU:n tulevaisuutta koskevassa keskustelussa.

”Uskon vakaasti, että tämä suositus ja komission ehdotus Euroopan poliittisten puolueiden toiminnan vaikuttavuuden tehostamisesta lisäävät äänestäjien mielenkiintoa Eurooppavaaleihin”, toteaa hallinnosta ja toimielinsuhteista vastaava komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovic. ”Näin edistetään sekä todellista yleiseurooppalaista keskustelua että yleisemmin eurooppalaisen demokratian toteutumista.”

Komission suositusta tukee tänään julkaistu Eurobarometritutkimus, jonka mukaan 84 prosenttia eurooppalaisista on sitä mieltä, että äänestysprosentti Eurooppavaaleissa kasvaisi, jos kansalaiset saisivat enemmän tietoa EU:n vaikutuksesta heidän elämäänsä (ks. liite), samoin kuin Euroopan parlamentin puolueiden ohjelmista ja itse vaaleista. Vastaajista 73 prosenttia uskoo, että tietojen saaminen ehdokkaiden poliittisesta kannasta lisäisi kansalaisten äänestysintoa, ja 62 prosenttia arvelee, että äänestysprosenttia nostaisi myös, jos puolueet asettaisivat omat puheenjohtajaehdokkaansa ja vaalit pidettäisiin joka maassa samana päivänä.

Vuonna 2013 vietetään Euroopan kansalaisten teemavuotta, jonka aikana pyritään lisäämään kansalaisten mahdollisuuksia saada äänensä kuuluville. Vuoden 2014 vaalien edellä komissio esittää seuraavat suositukset kansalaisten ja EU:n välisen yhteyden vahvistamiseksi:

  • kansallisten poliittisten puolueiden olisi tehtävä selväksi vaalien edellä ja niiden aikana, mitä eurooppalaista puoluetta lähellä ne ovat

  • jäsenmaiden olisi sovittava yhteisestä vaalipäivästä

  • eurooppalaisten puolueiden olisi tehtävä selväksi, ketä komission puheenjohtajaehdokasta ne kannattavat

  • kansallisten puolueiden olisi kerrottava äänestäjille kampanjan aikana, kuka on niiden ehdokas komission puheenjohtajaksi.

Eurooppalaisten vaalioikeuksia koskevan Eurobarometritutkimuksen tulosten mukaan kansalaisten enemmistö tietää, että heillä on oikeus äänestää asuinmaassaan sekä Eurooppavaaleissa (72 prosenttia vastaajista, kun vuonna 2007 luku oli vain 54 prosenttia) että kuntavaaleissa (66 prosenttia vastaajista).

Taustaa

Vuonna 2014 pidettävät vaalit ovat ensimmäiset Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen järjestettävät Euroopan parlamentin vaalit. Sopimus lisää EU:n kansalaisten poliittista vaikutusvaltaa EU:ssa. Se lisää myös Euroopan parlamentin valtaa varmistamalla sen aseman unionin toisena lainsäätäjänä (neuvoston ohella). Lisäksi tästedes parlamentti valitsee komission puheenjohtajan sen jälkeen kun Eurooppa-neuvosto on esittänyt ehdokasta ottaen huomioon Euroopan parlamentin vaalien tuloksen (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 7 kohta).

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso korosti unionin tilaa vuonna 2012 käsitelleessä puheessaan, että on tärkeää syventää yleiseurooppalaista keskustelua ja tehdä Euroopan parlamentin vaaleista entistä eurooppalaisemmat. Barroson puheessa esitettyjä ajatuksia kehitellään edelleen komission tänään antamissa tiedonannossa ja suosituksessa, kuten myös aiemmin julkistetussa suunnitelmassa tiiviin ja aidon talous- ja rahaliiton luomiseksi, jossa painotetaan tarvetta aitoon eurooppalaiseen keskusteluun muun muassa vuoden 2014 Eurooppavaaleissa.

Suosituksissa todetaan myös, että demokraattinen oikeutus ja tilivelvollisuus ovat välttämättömiä, jotta päästäisiin aitoon talous- ja rahaliittoon. Tämä näkemys esitettiin jo aiemmin Eurooppa-neuvoston, Euroopan komission ja euroryhmän puheenjohtajien sekä Euroopan keskuspankin pääjohtajan yhteisessä raportissa "Towards a Genuine Economic and Monetary Union" (Kohti aitoa talous- ja rahaliittoa).

Komissio aikoo esittää perussopimuksen muuttamista koskevan ehdotuksensa hyvissä ajoin, jotta Euroopan tulevaisuudesta ehditään käydä kunnon keskustelu ennen vaaleja.

Lisätietoja

MEMO/13/202

Euroopan komissio – EU-kansalaisuus

Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013

Eurobarometritutkimus EU:n kansalaisten vaalioikeuksista

Viviane Redingin kotisivut

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Liite

1. EU:n kansalaisten tietoisuus vaalioikeuksistaan

2. Eurooppavaalien äänestysprosentin nostaminen

3. Eurooppavaalien äänestysprosentin nostaminen: kansallisten ja eurooppalaisten puolueiden yhteydet

4. Eurooppavaalien äänestysprosentin nostaminen: ehdokkaat komission puheenjohtajaksi


Side Bar