Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 12. března 2013

Evropské volby 2014 jinak

Podle doporučení Evropské komise by v příštích evropských volbách měly evropské politické strany navrhnout kandidáta na pozici předsedy Komise a politické strany členských států by měly deklarovat svou příslušnost k některé evropské politické straně. Voliči by tak měli být lépe informováni o tom, o co půjde příští rok ve volbách do Evropského parlamentu. Současně by to mělo rozproudit celoevropskou diskusi a koneckonců i zvýšit volební účast.  Komise zároveň vyzývá členské státy, aby se dohodly na společném termínu voleb, které jsou obvykle rozloženy do čtyř dnů.

Evropu nelze budovat bez účasti Evropanů. Je důležité, aby se občané vyjádřili k tomu, jak se má Evropská unie dále vyvíjet,“ prohlásila místopředsedkyně EK a komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingová. „Naše dnešní praktické doporučení pomůže posílit vliv občanů v evropské demokracii a přispět k tomu, aby se z evropských voleb stala příští rok opravdová debata o budoucnosti Evropy.“

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič, který odpovídá za administrativu a interinstitucionální vztahy, k tomu sdělil: „Jsem přesvědčen, že toto doporučení, spolu s našim návrhem na posílení účinnosti evropských politických stran, skutečně přispěje k posílení zájmu voličů o evropské volby. Bude to dobré jak pro povzbuzení otevřené celoevropské diskuse, tak pro evropskou demokracii obecně.“

Zmíněné doporučení podpořily dnes zveřejněné výsledky nového průzkumu Eurobarometru, podle nichž si 84 % lidí myslí, že účast na evropských volbách bude vyšší, pokud budou mít více informací o vlivu EU na jejich každodenní život (viz příloha), o volebních programech stran a o samotných volbách. 73 % respondentů se domnívá, že více informací o příslušnosti kandidátů k evropským politickým stranám by přitáhlo lidi k urnám a 62 % má za to, že vyšší účasti by pomohli straničtí kandidáti na předsedu Komise a jediný volební den.

Rok 2013 je Evropským rokem občanů a příležitostí k tomu, aby občané vyjádřili svůj názor. Před evropskými volbami v roce 2014 předkládá Komise doporučení posílit vztah mezi občany a EU:

  • před volbami a v jejich průběhu by politické strany v členských státech měly jasně říci, ke které evropské poltické straně se hlásí;

  • členské státy by se měly dohodnout na jednom společném dni konání evropských voleb;

  • evropské politické strany by měly oznámit, kterého kandidáta na předsedu Evropské komise podporují;

  • strany v členských státech by měly ve volební kampani informovat voliče o svém kandidátovi na předsedu Komise.

Z průzkumu Eurobarometru o volebních právech občanů EU také vyplynulo, že většina lidí ví, že občané EU mají právo volit v zemi svého bydliště ve volbách do Evropského parlamentu (72 % respondentů, v roce 2007 to bylo jen 54 %) a ve volbách do místních orgánů (66 %).

Souvislosti

Evropské volby v roce 2014 budou první, které se bodu konat podle Lisabonské smlouvy, která posílila vliv občanů EU. Tato smlouva rovněž posiluje pravomoci Evropského parlamentu, upevňuje jeho úlohu spolutvůrce právních předpisů a přidává mu další povinnosti a odpovědnost: EP volí předsedu Komise na návrh Evropské rady s přihlédnutím k výsledkům evropských voleb (čl. 17 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii).

Předseda Komise J. Barroso ve svém projevu o stavu unie v roce 2012 (viz SPEECH/12/596) zdůraznil potřebu prohloubit celoevropskou diskusi a vyzval k přijetí kroků, které budou dále posilovat evropský rozměr voleb do EP. Dnešní sdělení a doporučení navazují na tento projev předsedy Komise J. Barrosa i na dokument Komise „Plán na vytvoření prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie“ (viz IP/12/1272), v němž se zdůrazňuje význam skutečné evropské diskuse i v rámci voleb do Evropského parlamentu v roce 2014.

Doporučení vychází také ze zprávy „Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii“ (Report "Towards a Genuine Economic and Monetary Union"), kterou připravil předseda Evropské rady spolu s předsedou Komise, předsedou Euroskupiny a prezidentem Evropské centrální banky, a v níž se říká, že nezbytnou součástí skutečné hospodářské a měnové unie je demokratická legitimita a odpovědnost.

Své návrhy na změny ve Smlouvě předloží Komise před volbami a dostatečně včas, aby bylo možné vést skutečnou diskusi o budoucnosti Evropy.

Více informací

MEMO/13/202

Evropská komise – občanství EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen

2013 Evropský rok občanů:

http://europa.eu/citizens-2013

Eurobarometr o volebních právech občanů EU:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#364

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Příloha

1. Informovanost o volebních právech občanů EU:

2. Vyšší účast na evropských volbách

3. Vyšší účast na evropských volbách: příslušnost k evropským politickým stranám

4. Vyšší účast na evropských volbách: kandidáti na pozici předsedy Komise


Side Bar