Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 12 март 2013 г.

Избори за Европейски парламент през 2014 г.: Комисията препоръчва политическите партии да номинират кандидати за председател на Европейската комисия

Съгласно препоръка, приета днес от Европейската комисия, политическите партии следва да номинират кандидати за председател на Европейската комисия за предстоящите избори за Европейски парламент и да посочат европейските политически партии, които подкрепят. Целта на предложенията е да се информират по-добре гласоподавателите за въпросите, които ще бъдат разгледани по време на изборите за Европейски парламент догодина, да се насърчи провеждането на общоевропейски дебати и в крайна сметка да се повиши избирателната активност. Комисията призовава също държавите членки да изберат обща дата за изборите, които обикновено се провеждат в продължение на четири дни.

Европа не може да бъде изградена без участието на европейските граждани. От жизненоважно значение е те да изразяват своето мнение в хода на развитието и напредъка на Европейския съюз,“ заяви заместник-председателят на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството. „Днешните практически препоръки ще спомогнат за засилване на гласа на хората в европейската демокрация и за превръщане на европейските избори догодина в истински дебати за бъдещето на Европа.

Марош Шефчович, заместник-председател на Комисията, отговарящ за администрацията и междуинституционалните отношения, заяви: Убеден съм, че тази препоръка, съчетана с предложението ни за по-голяма ефективност на европейските политически партии, наистина ще допринесе за стимулиране на интереса на гласоподавателите към европейските избори. Това няма как да не е добро — за насърчаване на провеждането на истински общоевропейски дебати и за европейската демокрация като цяло.

Приетата днес препоръка се подкрепя от ново проучване на Евробарометър (публикувано днес), според което 84 % от хората смятат, че избирателната активност на европейските избори ще се повиши, ако бъде предоставена повече информация за начина, по който ЕС въздейства на тяхното ежедневие (вж. приложението), за програмите на партиите в Парламента и за самите избори. 73 % от анкетираните смятат, че повече информация за европейската политическа принадлежност на кандидатите ще насърчи хората да гласуват, а 62 % от тях са на мнение, че номинирането на партийни кандидати за председател на Комисията и провеждането на изборите в един ден ще спомогнат за повишаване на избирателната активност.

2013 г. е Европейската година на гражданите и възможност за гражданите да изразят своята позиция. В навечерието на европейските избори през 2014 г. Комисията представя препоръки за заздравяване на връзката между гражданите и ЕС:

  • преди и по време на изборите националните политически партии следва да обявят коя европейска политическа партия подкрепят;

  • държавите членки следва да изберат общ ден, в който да се проведат европейските избори;

  • политическите партии следва да обявят кой кандидат за председател на Европейската комисия подкрепят;

  • по време на кампанията националните партии следва да информират избирателите за своя кандидат за председател на Комисията.

Проучването на Евробарометър за избирателните права на гражданите на ЕС показва също, че повечето хора са наясно с факта, че европейските граждани имат право да гласуват в изборите за Европейски парламент (72 % от анкетираните, в сравнение с 54 % през 2007 г.) и в местните избори (66 %) в държавата си на пребиваване.

Контекст

Европейските избори през 2014 г. ще бъдат първите европейски избори от влизането в сила на Договора от Лисабон, който засилва ролята на гражданите на ЕС като политически участници в ЕС. Договорът засилва също правомощията на Европейския парламент, като укрепва ролята му на съзаконодател и му възлага допълнителна отговорност: той избира председателя на Комисията въз основа на предложение на Европейския съвет, което е съобразено с резултатите от изборите за Европейски парламент (член 17, параграф 7 от Договора за Европейския съюз).

В своята реч за състоянието на Съюза през 2012 г. (вж. SPEECH/12/596) председателят на Комисията Барозу подчерта необходимостта от задълбочаване на общоевропейските дебати и призова за предприемане на действия за допълнително засилване на европейското измерение на изборите за Европейски парламент. Днешното съобщение и препоръка са изготвени във връзка с речта на председателя Барозу, както и с Подробния план на Комисията за задълбочен и истински Икономически и паричен съюз (вж. IP/12/1272), в който се подчертава значението на истинските европейски дебати, включително по време на изборите за Европейски парламент през 2014 г.

Препоръките отразяват също доклада „Към един истински икономически и паричен съюз“, изготвен от председателя на Европейския съвет съвместно с председателите на Комисията, Еврогрупата и Европейската централна банка, в който се посочва, че демократичната легитимност и отчетност са от съществено значение за един истински икономически и паричен съюз.

Комисията своевременно ще представи своите предложения за промени в Договора, за да даде възможност да се проведат истински дебати за бъдещето на Европа преди изборите.

За повече информация

MEMO/13/202

Европейска комисия — гражданство на ЕС:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_bg.htm

Европейска година на гражданите 2013:

http://europa.eu/citizens-2013/bg/home

Проучване на Евробарометър за избирателните права на гражданите на ЕС:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#364

Интернет страница на заместник-председателя на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Приложение

1. Осведоменост за избирателните права на гражданите на ЕС

2. Повишаване на избирателната активност в изборите за Европейски парламент

3. Повишаване на избирателната активност в изборите за Европейски парламент: принадлежност към европейските политически партии

4. Повишаване на избирателната активност в изборите за Европейски парламент: кандидати за председател на Европейската комисия


Side Bar