Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 11. marca 2013

Železniški prevoz: Komisija želi za invalide in potnike z omejeno mobilnostjo izboljšati dostop do potovanja z železnico

Za Evropsko komisijo je načrtovanje dostopa do železniške infrastrukture, ki se bo gradila, nadgradila ali obnovila, osnovna zahteva. Dostopnost se lahko doseže tako, da se preprečijo ali odstranijo ovire, pa tudi z drugimi ukrepi, kot je nudenje pomoči. Pravila veljajo za infrastrukturo (npr. neovirane poti, prodaja vozovnic, informacijske točke, stranišča, vizualne in zvočne informacije, širina in višina peronov ter pomoč pri vstopanju) in železniške vagone (npr. vrata, stranišča, prostor za invalidske vozičke in informacije).

Narediti železniški prevoz bolj dostopen za vsakogar je v osrčju naše strategije za visokokakovosten in trajnosten prometni sistem v Evropi“, je dejal podpredsednik Siim Kallas, evropski komisar za promet. „Ta sprememba je prva v vrsti ukrepov, ki jih Komisija namerava izvesti letos, da bi se za invalide in osebe z omejeno mobilnostjo še dodatno izboljšal dostop do prevoza v Evropi. Tako se vzpostavlja neposredna povezava z že obstoječimi tehničnimi specifikacijami EU glede dostopnosti železnic in oblikuje primer dobre prakse za druge načine prevoza. To tudi kaže na predanost EU, da izpolni obveznosti iz Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov.“

Skupna pravila o dostopnosti na ravni EU izboljšujejo in lajšajo potovanje v EU za invalide in vse, ki se soočajo z omejeno mobilnostjo, na primer zaradi staranja, začasnih poškodb zaradi nesreč ali ker potujejo z otroki. Boljša dostopnost tudi viša splošno kakovost prevoza za vse potnike in prispeva k uveljavitvi železniškega sektorja, saj bo ena skupna rešitev veljala v celotni EU. V teh časih, ko se zategujejo pasovi, so usklajena pravila v EU učinkovit način za znižanje stroškov in tehničnih ovir.

Ozadje

Vsak šesti prebivalec Evropske unije, tj. okoli 80 milijonov Evropejcev, trpi za lažjo ali težjo obliko invalidnosti. Več kot tretjina ljudi, starejših od 75 let, trpi za določeno vrsto invalidnosti, ki jih bolj ali manj omejuje. Te številke se bodo s postopnim staranjem prebivalstva EU gotovo še povečale. Večina invalidov vse prevečkrat zaradi fizičnih ali drugih ovir ter diskriminacije ne more v celoti sodelovati v družbi in gospodarstvu.

Glede na javnomnenjsko raziskavo Eurobarometer, ki jo je novembra 2012 opravila Evropska komisija, Evropejci trdno verjamejo, da bi invalidi morali imeti možnost za popolno vključitev v družbo. Med vprašanimi jih je 97 % odgovorilo, da bi invalidi morali imeti možnost obiskovati šolo, dobiti zaposlitev ali imeti dostop do trgovin kot vsi drugi, sedem od desetih pa jih je menilo, da bi boljši dostop do blaga in storitev, vključno s prevozom, zelo izboljšal življenje invalidov, starejših in drugih, kot so starši z malimi otroci.

EU se je s podpisom in ratifikacijo Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov zavezala, da bo ustvarila Evropo brez ovir. V skladu s Konvencijo je Komisija leta 2010 sprejela celovito strategijo za oblikovanje Evrope brez ovir za invalide do leta 2020.

Cilj Bele knjige o prometu iz leta 2011 je visokokakovosten in učinkovit prometni sistem, obenem pa se osredotoča na izboljšanje kakovosti prometa za starejše, potnike z omejeno mobilnostjo in invalide, pri čemer ima za cilj izboljšanje dostopnosti infrastrukture.

Celovit sklop predpisov EU o pravicah potnikov pri vseh vrstah prevoza za potnike z omejeno mobilnostjo vsebuje pravice do potovanja in pomoči. Iz uredbe o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu izhaja, da imajo invalidi in osebe z omejeno mobilnostjo enake pravice do prostega gibanja kot vsi drugi državljani.

V Komisijinem predlogu uredbe o smernicah Unije za razvoj vseevropskih prometnih omrežij je predvideno, da bi prometna infrastruktura vsem uporabnikom, zlasti starejšim, osebam z omejeno mobilnostjo in invalidom, omogočala prosto mobilnost in dostopnost.

Evropska komisija prav tako pripravlja predloge Evropskega akta o dostopnosti, ki naj bi bil objavljen v letu 2013 in obravnaval dostop do blaga in storitev v EU.

Več informacij

Evropska komisija – železniški promet

Domača stran podpredsednika Kallasa, evropskega komisarja za promet

Javnomnenjska raziskava Eurobarometer – Pogledi na dostopnost v EU (november 2012)

Kontaktni osebi:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar