Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 11 martie 2013

Transporturi feroviare: Comisia dorește să îmbunătățească accesul la transportul feroviar pentru persoanele cu handicap și pasagerii cu mobilitate redusă

Comisia Europeană face ca accesibilitatea să fie o cerință esențială pentru infrastructura feroviară nou construită, modernizată sau reînnoită. Accesibilitatea poate fi realizată prin prevenirea sau eliminarea obstacolelor și prin alte măsuri, precum furnizarea de asistență. Normele se aplică infrastructurii (de exemplu trasee lipsite de obstacole, emiterea biletelor, birouri de informații, toalete, informații vizuale și sonore, lățimea și înălțimea peroanelor și dispozitive de ajutor la urcare/coborâre), precum și vagoanelor feroviare (de exemplu uși, toalete, spații pentru scaune cu rotile și informații).

„În centrul strategiei noastre pentru un sistem de transport durabil și de înaltă calitate în Europa se află sporirea accesibilității transportului feroviar pentru toată lumea”, a declarat Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul UE responsabil cu transporturile. „Această schimbare este prima dintr-o serie de acțiuni pe care le întreprinde Comisia în acest an pentru a îmbunătăți în continuare accesul la transport al persoanelor cu handicap și al persoanelor cu mobilitate redusă din Europa. Ea stabilește o legătură directă cu specificațiile tehnice deja disponibile la nivelul UE pentru accesibilitatea transportului feroviar și constituie un exemplu de bună practică pentru alte moduri de transport. De asemenea, demonstrează angajamentul UE de a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap.”

Existența unor norme comune privind accesibilitatea la nivelul UE ameliorează și facilitează, pe întreg teritoriul UE, călătoriile persoanelor cu handicap și al tuturor persoanelor a căror mobilitate este redusă, de exemplu, prin procesul natural de îmbătrânire, din cauza unor deficiențe temporare în urma unui accident sau datorită faptului că sunt însoțiți de copii. De asemenea, funcțiile legate de accesibilitate îmbunătățesc calitatea globală a experienței de transport pentru toți pasagerii și contribuie la implementarea normelor de către sectorul feroviar, având în vedere că o soluție comună va funcționa oriunde în UE. În aceste vremuri de austeritate, existența unor norme coerente la nivelul UE reprezintă o modalitate eficientă de a reduce costurile și obstacolele tehnice.

Context

În Uniunea Europeană, o persoană din șase (adică aproximativ 80 de milioane de oameni) are un handicap al cărui grad variază între ușor și grav. Peste o treime din persoanele de peste 75 de ani suferă de un handicap care le limitează într-o anumită măsură. Se preconizează că numărul acestora va crește odată cu îmbătrânirea treptată a populației UE. Majoritatea acestor persoane sunt mult prea frecvent împiedicate să participe pe deplin în cadrul societății și al economiei din cauza unor obstacole fizice sau de altă natură, precum și din cauza discriminării.

Potrivit unui sondaj Eurobarometru realizat de Comisia Europeană (noiembrie 2012), europenii cred cu fermitate că persoanele cu handicap ar trebui să aibă posibilitatea de a participa pe deplin în cadrul societății. Dintre respondenți, 97 % au declarat că persoanele cu handicap ar trebui să aibă posibilitatea de a merge la școală, de a obține un loc de muncă sau de a avea acces în magazine ca orice altă persoană, iar 7 din 10 respondenți au afirmat că o mai bună accesibilitate a bunurilor și serviciilor, inclusiv a transporturilor, ar ameliora foarte mult viața persoanelor cu handicap, a persoanelor în vârstă și a altor categorii de persoane, precum părinții cu copii mici.

UE s-a angajat să creeze o Europă fără bariere prin semnarea și ratificarea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. În conformitate cu convenția, Comisia a adoptat în 2010 o strategie globală vizând crearea până în 2020 a unei Europe fără bariere pentru persoanele cu handicap.

Cartea albă privind transporturile din 2011 are ca scop crearea unui sistem de transport eficient și de înaltă calitate și identifică drept unul dintre obiective îmbunătățirea calității transportului pentru persoanele în vârstă, pasagerii cu mobilitate redusă și persoanele cu handicap, inclusiv prin sporirea gradului de accesibilitate al infrastructurilor.

Un set cuprinzător de regulamentele ale UE referitoare la drepturile pasagerilor în cadrul tuturor modurilor de transport stabilește dreptul de a călători și dreptul la asistență pentru pasagerii cu mobilitate redusă. Regulamentul privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar stabilește faptul că persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă au același drept de liberă circulație ca toți ceilalți cetățeni.

Propunerea Comisiei de regulament privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport prevede că infrastructurile de transport ar trebui să permită mobilitatea și accesibilitatea fără probleme pentru toți utilizatorii, în special pentru persoanele în vârstă, persoanele cu mobilitate redusă și pasagerii cu handicap.

Comisia Europeană are de asemenea în curs de pregătire propuneri referitoare la un act european privind accesibilitatea, planificat pentru publicare în 2013, care ar aborda accesibilitatea bunurilor și serviciilor în cadrul UE.

Pentru informații suplimentare

Comisia Europeană - Transport feroviar

Pagina de internet a vicepreședintelui Kallas, comisarul european pentru transporturi

Sondaj Eurobarometru – Atitudini privind accesibilitatea în UE (noiembrie 2012)

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar