Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. március 11.

Vasúti közlekedés: A Bizottság javítani szeretné a fogyatékossággal élők és a csökkent mozgásképességűek hozzáférését a vasúti közlekedéshez

Az újonnan épülő, fejlesztésre vagy felújításra kerülő vasúti infrastruktúrák esetében az Európai Bizottság alapkövetelménnyé teszi az akadálymentességet, amely az akadálymentesség elvének a tervezés során való figyelembevétele, a már meglévő akadályok eltávolítása vagy egyéb intézkedések, például segítségnyújtás révén valósítható meg. Az szabályok a vasúti infrastruktúrákra (pl. akadálymentes megközelítési útvonalak, jegypénztárak, információs pultok, mosdók, képi és szóbeli információ, peronszélesség és –magasság, beszállást segítő eszközök) és magukra a vasúti kocsikra is vonatkoznak (pl. ajtók, mosdók, kerekes székek számára kialakított helyek, tájékoztatás).

A kiemelkedő minőségű és fenntartható európai közlekedési rendszer kialakítását célzó stratégián belül központi helyet foglal el az a célkitűzés, hogy a vasúti közlekedés mindenki számára hozzáférhetőbbé váljon” – nyilatkozta Siim Kallas, az Európai Unió közlekedéspolitikai biztosa. Ez a fellépés az első a Bizottság által tervezett azon intézkedések között, amelyek révén a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek közlekedése akadálymentesebbé tehető Európában. Közvetlenül kapcsolódik a vasút hozzáférhetőségére vonatkozó, már elérhető uniós műszaki előírásokhoz, és jó példát állít más közlekedési ágazatok elé. Ez a fellépés bizonyítja továbbá, hogy az EU elkötelezett a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény értelmében vállalt feladatok teljesítése mellett.

Ha egész Európában egységes szabályok vonatkoznak az akadálymentességre, azáltal könnyebbé és kellemesebbé válik az utazás a fogyatékossággal élők és a bármilyen okból korlátozott mozgásképességű, például idős, balesetben megsérült vagy kisgyermekkel utazó emberek számára. Az akadálymentesség összességében véve minden utas komfortérzetét javítja, és az egységes szabályok révén egyszerűbbé válik a végrehajtás az egész vasúti ágazat szempontjából. A jelenlegi válságos időkben az egységes uniós szabályozás révén hatékonyan csökkenthetők a költségek és leküzdhetők a műszaki akadályok.

Előzmények

Az Európai Unió minden hatodik polgára – mintegy 80 millió ember – él valamilyen fokú, az enyhétől a súlyosig terjedő fogyatékossággal. A 75 évesnél idősebbek több mint egyharmada szenved olyan fogyatékosságban, amely valamilyen mértékben korlátozza őt. Az uniós népesség fokozatos idősödése miatt e számok egyre emelkednek. A fogyatékossággal élő személyek többsége számára a fizikai vagy más akadályok, valamint a hátrányos megkülönböztetés igen gyakran meghiúsítja a teljes értékű társadalmi és gazdasági szerepvállalást.

Az Európai Bizottság által 2012. novemberben közzétett Eurobarométer felmérés szerint ugyanakkor az európaiak határozottan úgy gondolják, hogy a fogyatékossággal élőknek lehetőséget kell erre biztosítani. A megkérdezettek 97%-a szerint a fogyatékos személyeknek is ugyanúgy joguk van iskolába járni, munkát vállalni vagy üzletben vásárolni, mint bárki másnak. Tízből heten úgy gondolják, hogy az áruk és a szolgáltatások, köztük a közlekedés akadálymentességének fokozása jelentősen javítaná nemcsak a fogyatékossággal élők, de az idősek, a kisgyermekesek és mások életminőségét is.

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény aláírásával az EU elkötelezte magát, hogy Európát akadálymentessé teszi. Az egyezmény szellemében a Bizottság 2010-ben átfogó stratégiát fogadott el, amelynek célja, hogy 2020-ra megteremtse az akadálymentes Európát a fogyatékossággal élő személyek számára.

A közlekedéssel foglalkozó 2011. évi fehér könyv hatékony, minőségi közlekedési rendszerek kialakítását célozza, és foglalkozik az idősek, a csökkent mozgásképességűek és a fogyatékossággal élők közlekedési lehetőségeinek javításával, beleértve az infrastruktúrához való jobb hozzáférést is.

Az utasok jogait meghatározó, minden közlekedési módra érvényes uniós rendeletcsomag megállapítja a csökkent mozgásképességűek utazáshoz és segítséghez való jogát. A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló uniós rendelet értelmében a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyeket a többi polgárhoz hasonlóan megilleti a szabad mozgáshoz való jog.

A Bizottság által készített, a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló rendeletjavaslat értelmében a közlekedési infrastruktúrának biztosítania kell az akadálymentes mobilitást és a hozzáférhetőséget minden felhasználó, különösen az idős, mozgáskorlátozott és rokkant személyek számára.

Az Európai Bizottság jelenleg dolgozik az európai akadálymentesítési intézkedéscsomagra irányuló javaslaton, amely a tervek szerint idén elkészül, és az Európai Unióban az áruk és szolgáltatások hozzáférhetőségével fog foglalkozni.

További információk

Európai Bizottság – Vasúti közlekedés

Kallas alelnök, a közlekedéspolitikáért felelős biztos weboldala

Eurobarométer felmérés – az európaiak hozzáállása az akadálymentesítéshez (2012. november)

Kapcsolattartók:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar