Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 11. marca 2013

V EU začela veljati popolna prepoved testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih

Danes začne v Evropi veljati zadnji rok za odpravo testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih. Od danes naprej v EU ni več mogoče tržiti kozmetičnih izdelkov, testiranih na živalih.

Komisija je v sporočilu, ki ga je sprejela danes, potrdila svojo zavezo, da spoštuje rok, ki sta ga Parlament in Svet določila leta 2003, in navedla, na kakšen način bo še naprej podpirala raziskave in inovacije na tem področju ter hkrati na svetovni ravni spodbujala prizadevanja za dobro počutje živali.

Evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov Tonio Borg je dejal: „Današnji začetek veljavnosti popolne prepovedi trženja je pomembno sporočilo o tem, kako Evropa ceni dobro počutje živali. Komisija bo še naprej podpirala razvoj alternativnih metod in bo spodbudila tretje države, naj sledijo njenemu zgledu. To je čudovita priložnost, da Evropa postane zgled za odgovorne inovacije na področju kozmetičnih izdelkov, ne da bi bila pri tem ogrožena varnost potrošnikov.“

Komisija je natančno ocenila učinke prepovedi trženja in meni, da obstajajo pomembni razlogi za njeno izvajanje. To je tudi v skladu s trdnim prepričanjem velikega števila evropskih državljanov, da za razvoj na področju kozmetike testiranje na živalih ni potrebno.

Nadaljevala se bodo prizadevanja za alternativne metode, saj testiranja na živalih z alternativnimi metodami zaenkrat še ni mogoče popolnoma nadomestiti. Današnje sporočilo Komisije opisuje prispevek Komisije k raziskavam na področju alternativnih metod in poudarja, da je treba s temi prizadevanji nadaljevati. Komisija je za takšne raziskave med letoma 2007 in 2011 namenila okoli 238 milijonov evrov. Prispevala je tudi kozmetična industrija, na primer s sofinanciranjem raziskovalne pobude SEURAT1 v višini 25 milijonov evrov.

V okviru svoje vodilne globalne vloge na področju kozmetike mora Evropa vzpostaviti dialog s trgovinskimi partnerji, da razloži in promovira evropski model in si prizadeva za mednarodno sprejetje alternativnih metod. Za Komisijo bo to predstavljalo sestavni del programa Unije na področju trgovine in mednarodnega sodelovanja.

Ozadje

Z Direktivo 2003/15/ES so bile v Direktivo 76/768/EGS vključene določbe o testiranju na živalih. V skladu s tem je v Uniji testiranje kozmetičnih izdelkov na živalih prepovedano od leta 2004, testiranje kozmetičnih sestavin pa od marca 2009 (prepoved testiranja). Od marca 2009 je v Uniji prepovedano tudi trženje kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo sestavine, testirane na živalih (prepoved trženja). Za najbolj kompleksne vplive na zdravje ljudi (toksičnost pri ponovljenih odmerkih, vključno s preobčutljivostjo kože in rakotvornostjo, reproduktivna toksičnost in toksikokinetika) je bil rok za prepoved trženja podaljšan do 11. marca 2013.

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/animal-testing/index_en.htm

MEMO/13/188

@EU_Consumer

Kontakta:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

Ocena varnosti, ki bi dolgoročno nadomestila testiranje na živalih, glej: http://www.seurat-1.eu


Side Bar