Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 11 martie 2013

Interdicția totală a testării pe animale pentru produsele cosmetice comercializate în UE intră în vigoare

Astăzi intră în vigoare ultimul termen-limită din procesul de eliminare treptată a testării pe animale pentru produsele cosmetice în Europa. Începând de astăzi, produsele cosmetice testate pe animale nu mai pot fi comercializate în UE.

O comunicare adoptată de Comisie astăzi confirmă angajamentul acesteia de a respecta termenul-limită stabilit de Consiliu și de Parlamentul European în 2003 și descrie modul în care intenționează să sprijine mai departe cercetarea și inovarea în acest domeniu, promovând, în același timp, bunăstarea animalelor la nivel mondial.

Tonio Borg, comisarul european pentru sănătate și protecția consumatorilor, a declarat: „Faptul că astăzi intră în vigoare interdicția totală legată de comercializare reprezintă un semnal important cu privire la importanța pe care Europa o acordă bunăstării animalelor. Comisia se angajează să sprijine în continuare dezvoltarea de metode alternative și să încurajeze țările terțe să adopte și ele abordarea europeană. Acest lucru reprezintă un prilej important pentru Europa de a da un exemplu de inovare responsabilă în domeniul produselor cosmetice fără a face compromisuri cu privire la siguranța consumatorilor.”

Comisia a examinat cu atenție impacturile interdicției de comercializare și consideră că există motive imperioase pentru punerea în aplicare a acesteia. Acest lucru este în consens cu convingerea fermă a multor cetățeni europeni: dezvoltarea produselor cosmetice nu justifică testarea pe animale.

Efortul de a găsi metode alternative va continua, deoarece înlocuirea integrală a testării pe animale cu astfel de metode nu este încă posibilă. Comunicarea publicată astăzi subliniază contribuția Comisiei la cercetarea în domeniul metodelor alternative și recunoașterea faptului că aceste eforturi trebuie continuate. În perioada 2007 – 2011, Comisia a alocat aproximativ 238 de milioane EUR acestui tip de cercetare. Industria produselor cosmetice a contribuit și ea prin cofinanțarea cu 25 de milioane EUR a inițiativei de cercetare SEURAT1.

Rolul global și de avangardă al Europei în domeniul produselor cosmetice presupune contactarea partenerilor comerciali pentru a le explica și pentru a promova modelul european, precum și pentru a face eforturi în vederea acceptării la nivel internațional a metodelor alternative. Comisia va integra acest aspect în agenda Uniunii privind schimburile comerciale și cooperarea internațională.

Context

Directiva 2003/15/CE a introdus dispoziții referitoare la testarea pe animale în Directiva 76/768/CEE privind produsele cosmetice. Astfel, testarea pe animale în Uniune este interzisă încă din 2004 pentru produsele cosmetice și din 2009 pentru ingredientele produselor cosmetice („interdicția privind testarea”). Începând din martie 2009, este, de asemenea, interzisă comercializarea în Uniune a produselor cosmetice care conțin ingrediente care au fost testate pe animale („interdicția de comercializare”). Pentru cele mai complexe efecte asupra sănătății umane (toxicitatea la doză repetată, inclusiv sensibilizarea cutanată și carcinogenitatea, toxicitatea reproductivă și toxicocinetica), termenul limită pentru interdicția de comercializare a fost prelungit până la 11 martie 2013.

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/animal-testing/index_en.htm

MEMO/13/188

@EU_Consumer

Contacte:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Safety Evaluation Ultimately Replacing Animal Testing (metode de evaluare a siguranței în vederea înlocuirii testării pe animale), a se vedea: http://www.seurat-1.eu


Side Bar