Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 11 maart 2013

Verbod op alle dierproeven voor cosmetica in de EU

De laatste termijn voor de geleidelijke uitbanning van dierproeven voor cosmetica in de EU is vandaag verstreken. Vanaf vandaag mogen in de EU geen op dieren geteste cosmetica meer op de markt worden gebracht.

In een mededeling van vandaag bevestigt de Commissie haar toezegging om de in 2003 door de Raad en het Parlement vastgestelde termijn na te komen; ook beschrijft zij hoe ze het onderzoek en de innovatie op dit gebied verder wil ondersteunen en het dierenwelzijn in de hele wereld wil bevorderen.

De commissaris voor Gezondheid en Consumentenbeleid, Tonio Borg, verklaarde: "De inwerkingtreding van het volledige verkoopverbod geeft een belangrijk signaal af over het belang dat Europa aan dierenwelzijn hecht. De Commissie is vastberaden de ontwikkeling van alternatieve methoden te blijven ondersteunen en landen buiten de EU aan te sporen onze Europese aanpak te volgen. Dit is een grote kans voor Europa om een voorbeeld van verantwoordelijke innovatie op het gebied van cosmetica te stellen, zonder concessies aan de consumentenveiligheid te doen."

De Commissie heeft de effecten van het verkoopverbod grondig onderzocht en is van mening dat er zwaarwegende redenen zijn om het in te stellen. Dit komt overeen met de overtuiging van veel Europese burgers: dat de ontwikkeling van cosmetische producten dierproeven niet rechtvaardigt.

De zoektocht naar alternatieve methoden zal voortduren, aangezien dierproeven nog niet volledig door alternatieve methoden kunnen worden vervangen. In de vandaag gepubliceerde mededeling schetst de Commissie haar bijdrage aan het onderzoek naar alternatieve methoden en stelt zij dat deze inspanningen moeten worden voortgezet. De Commissie heeft tussen 2007 en 2011 ongeveer 238 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dergelijk onderzoek. Ook de cosmetica-industrie heeft bijgedragen, bijvoorbeeld door medefinanciering van het onderzoeksinitiatief SEURAT1 met 25 miljoen euro.

Vanwege haar voortrekkersrol op het gebied van cosmetica moet de EU contact zoeken met handelspartners om het Europese model uit te leggen en te bevorderen en om zich in te zetten voor de internationale acceptatie van alternatieve methoden. De Commissie maakt dit een integraal onderdeel van de handelsagenda en van de internationale samenwerking van de EU.

Achtergrond

Bij Richtlijn 2003/15/EG zijn bepalingen met betrekking tot dierproeven in Richtlijn 76/768/EEG inzake cosmetische producten opgenomen. Bijgevolg geldt er in de EU al sinds 2004 een verbod op dierproeven voor cosmetische producten en sinds 2009 op dierproeven voor cosmetische ingrediënten ("verbod op dierproeven"). Daarnaast is het sinds maart 2009 verboden om cosmetische producten die op dieren geteste ingrediënten bevatten in de EU op de markt te brengen ("verkoopverbod"). De termijn van het verkoopverbod werd tot 11 maart 2013 verlengd voor de meest complexe effecten op de menselijke gezondheid van de mens (toxiciteit bij herhaalde toediening, waaronder huidsensibilisatie en carcinogeniteit, voortplantingstoxiciteit en toxicokinetiek).

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/animal-testing/index_en.htm

MEMO/13/188

@EU_Consumer

Contact:

Frédéric Vincent +32 22987166

Aikaterini Apostola +32 22987624

1 :

Safety Evaluation Ultimately Replacing Animal Testing (Veiligheidsbeoordeling die uiteindelijk dierproeven gaat vervangen), zie: http://www.seurat-1.eu


Side Bar