Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 11. martā

Stājas spēkā pilnīgs ES aizliegums izdarīt izmēģinājumus ar dzīvniekiem kosmētisko līdzekļu jomā

Šodien notek pēdējais termiņš izmēģinājumu ar dzīvniekiem pakāpeniskai izbeigšanai kosmētikas līdzekļu ražošanai Eiropā. No šodienas Eiropas Savienībā stājas spēkā aizliegums tirgot kosmētiku, kas ir izmēģināta ar dzīvniekiem.

Komisijas šodien pieņemtajā paziņojumā apstiprināta Komisijas apņemšanās ievērot Padomes un Eiropas Parlamenta 2003. gadā noteikto termiņu un izklāstīts, kā tā plāno turpmāk atbalstīt pētniecību un novatorismu šajā jomā, vienlaikus veicinot dzīvnieku labturību visā pasaulē.

Par veselību un patērētāju politiku atbildīgais Eiropas Komisijas loceklis Tonio Borgs saka: "Pilnīga tirdzniecības aizlieguma stāšanās spēkā šodien ir būtisks signāls tam, kādu vērtību Eiropa piešķir dzīvnieku labturībai. Komisija ir apņēmusies turpināt atbalstīt alternatīvu metožu izstrādi un panākt, lai trešās valstis sekotu Eiropas piemēram. Šī ir lieliska iespēja Eiropai parādīt priekšzīmi atbildīgā novatorismā kosmētikas līdzekļu jomā, nekādi neliekot apšaubīt patērētāju drošību."

Komisija ir rūpīgi izvērtējusi tirdzniecības aizlieguma ietekmi un uzskata, ka ir sevišķi svarīgi iemesli to īstenot. Tas atbilst daudzu Eiropas pilsoņu ciešai pārliecībai, ka kosmētikas līdzekļu izstrāde neattaisno izmēģinājumus ar dzīvniekiem.

Mēģinājumi atrast alternatīvas metodes turpināsies, jo izmēģinājumus ar dzīvniekiem pilnībā aizstāt ar alternatīvām metodēm vēl nav iespējams. Šodien publicētajā paziņojumā atspoguļots Komisijas ieguldījums alternatīvu metožu pētniecībā un atzīts, ka šie centieni ir jāturpina. No 2007. līdz 2011. gadam Komisija pētījumiem ir atvēlējusi ap 238 miljoniem eiro. Palīdzējusi ir arī kosmētikas līdzekļu nozare, piemēram, ar 25 miljoniem eiro līdzfinansējot pētniecības iniciatīvu SEURAT1.

Eiropas vadošā un globālā loma pasaulē kosmētikas līdzekļu jomā prasa saziņu ar tirdzniecības partneriem, lai izskaidrotu un popularizētu Eiropas modeli un censtos panākt starptautisku piekrišanu alternatīvām metodēm. To Komisija iekļaus Eiropas Savienības tirdzniecības dienaskārtībā un starptautiskajā sadarbībā.

Vispārīga informācija

Ar Direktīvu 2003/15/EK Kosmētikas līdzekļu direktīvā 76/768/EEK tika ieviestas prasības attiecībā uz izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. Līdz ar to izmēģinājumi ar dzīvniekiem Savienībā kopš 2004. gada jau ir aizliegti attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem un kopš 2009. gada — attiecībā uz kosmētikas līdzekļu sastāvdaļām ("testēšanas aizliegums"). No 2009. gada marta ir arī aizliegts Eiropas Savienības tirgū laist kosmētikas līdzekļus, kas satur sastāvdaļas, kuras ir izmēģinātas ar dzīvniekiem ("tirdzniecības aizliegums"). Saistībā ar vissarežģītāko ietekmi uz cilvēku veselību (atkārtotas devas toksicitāti, ieskaitot ādas sensibilizāciju un kancerogenitāti, reproduktīvo toksicitāti un toksikokinētiku) tirdzniecības aizlieguma termiņš tika pagarināts līdz 2013. gada 11. martam.

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/animal-testing/index_en.htm

MEMO/13/188

@EU_Consumer

Kontaktpersonas:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Izmēģinājumu ar dzīvniekiem aizstāšana ar drošuma novērtēšanu, sk.: http://www.seurat-1.eu.


Side Bar