Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. március 11.

Hatályba lép a kozmetikai célú állatkísérletek teljes uniós tilalma

Elérkeztünk az Európában zajló kozmetikai célú állatkísérletek felszámolására kitűzött határidő utolsó napjához. Mától kezdve nem lehet többé forgalomba hozni állatokon tesztelt kozmetikumokat az EU-ban.

A Bizottság által ma elfogadott közlemény megerősíti a Bizottság elkötelezettségét a Tanács és a Parlament által még 2003-ban megállapított határidő tiszteletben tartása iránt, továbbá felvázolja, hogy az állatjólét globális előmozdítása mellett miként kívánja támogatni a területen zajló kutatásokat és innovációt.

Tonio Borg, az egészségügyért és fogyasztópolitikáért felelős biztos így nyilatkozott: „A mai napon életbe lépő általános forgalmazási tilalom jól szemlélteti, milyen fontos értéket képvisel Európa számára az állatok jóléte. A Bizottság továbbra is elkötelezetten támogatja az alternatív megoldások kifejlesztését és együttműködik a harmadik országokkal annak érdekében, hogy ők is át tudják venni az általunk alkalmazott megközelítést. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy kontinensünk a kozmetikai ipar fogyasztóvédelmi kompromisszumokat nem ismerő, felelősségteljes innovációjának példájával járjon elöl.”

A Bizottság alaposan megvizsgálta a forgalmazási tilalom lehetséges hatásait és arra a következtetésre jutott, hogy több nyomós érv is a tilalom hatályba léptetése mellett szól. Ahogy az sok európai polgár szilárd meggyőződése, az értékelés is rávilágított: a kozmetikai cikkek előállítása során nem indokolt állatkísérleteket végezni.

Tovább kell keresni az alternatív módszereket, hiszen az eddigi megoldások egyelőre nem tudják teljes egészében helyettesíteni az állatokon végzett teszteket. A mai napon közzétett közleményében a Bizottság körvonalazza saját szerepvállalását az alternatív megoldásokra irányuló kutatásban és elismeri, hogy további erőfeszítésekre van szükség. A Bizottság 2007 és 2011 között mintegy 238 millió eurót biztosított ilyen célú kutatásokra. A kozmetikai ipar is több hozzájárulást tett, amelynek keretében például 25 millió euróval társfinanszírozta a SEURAT1 kutatási kezdeményezést.

Kontinensünk kozmetikai iparban betöltött, világszinten is vezető szerepe elvárja tőlünk, hogy megismertessük kereskedelmi partnereinkkel az európai modellt, köreikben népszerűsítsük azt és igyekezzünk Földünk más részein is érvényt szerezni az alternatív módszereknek. A Bizottság az Unió kereskedelmi programjának és nemzetközi együttműködéseinek szerves részeként kezelni majd a kérdést.

Előzmények

A 2003/15/EK irányelv az állatkísérletekkel összefüggő rendelkezésekkel egészítette ki a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK irányelvet. Ennek megfelelően 2004 óta az Unió területén tilos a kozmetikai termékek állatokon végzett vizsgálata, amely 2009 óta a kozmetikumok összetevőinek esetében sem engedélyezett („kísérletekre vonatkozó tilalom”). 2009 márciusától kezdve nem lehet forgalomba hozni olyan kozmetikai termékeket az Unióban, amelyek állatokon kikísérletezett komponenseket tartalmaznak („forgalmazási tilalom”). Az emberi egészségre gyakorolt, összetettebb hatások tekintetében (pl. ismételt dózisú toxicitás, többek között bőrszenzibilizáció és rákkeltő hatás, reprodukciós toxicitás és toxikokinetika) a forgalmazási tilalom határidejét 2013. március 11-ig meghosszabbították.

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/animal-testing/index_en.htm

MEMO/13/188

@EU_Consumer

Kapcsolattartók:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Safety Evaluation Ultimately Replacing Animal Testing (Az állatkísérletek végleges beszüntetésére vonatkozó, biztonsági szempontú értékelés), lásd:

http://www.seurat-1.eu


Side Bar