Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 11. maaliskuuta 2013

EU luopuu kaikista kosmetiikka-alan eläinkokeista

Tästä päivästä lähtien EU:ssa ei saa enää pitää kaupan kosmetiikkaa, joka on testattu eläimillä. Silloin nimittäin tulee voimaan kosmetiikkavalmisteiden eläinkoekiellon viimeinen määräaika.

Tänään antamassaan tiedonannossa komissio vahvistaa noudattavansa neuvoston ja Euroopan parlamentin vuonna 2003 asettamaa määräaikaa ja esittää, miten se aikoo edistää tutkimusta ja innovointia tällä alalla sekä parantaa eläinten hyvinvointia maailmanlaajuisesti.

”Tänään voimaan tuleva täysi kaupanpitokielto osoittaa selkeästi, miten tärkeää eläinten hyvinvointi on eurooppalaisille. Komissio tukee edelleen eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä ja pyrkii saamaan kolmannet maat mukaan noudattamaan eurooppalaista lähestymistapaa. Tämä on Euroopalle oiva tilaisuus toimia esimerkkinä vastuullisesta innovoinnista kosmetiikka-alalla kyseenalaistamatta kuluttajaturvallisuutta”, totesi terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari Tonio Borg.

Komissio on arvioinut perusteellisesti kaupanpitokiellon vaikutukset ja katsoo, että kielto on syytä ottaa käyttöön. Tämä vastaa monen eurooppalaisen kuluttajan näkemystä siitä, että kosmetiikan kehitystyö ei oikeuta eläinkokeita.

Vaihtoehtoisten menetelmien tutkimus jatkuu, sillä eläinkokeita ei vielä pystytä kokonaan korvaamaan vaihtoehtoisilla menetelmillä. Tänään julkaistussa tiedonannossa kuvataan komission panosta eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien tutkimukseen ja korostetaan, että tutkimusta on jatkettava. Komissio osoitti tällaiselle tutkimukselle noin 238 miljoonaa euroa vuosina 2007–2011. Myös kosmetiikka-ala on antanut oman panoksensa tutkimukseen muun muassa yhteisrahoittamalla SEURAT-tutkimusaloitetta1 25 miljoonalla eurolla.

Euroopalla on maailmanlaajuisestikin johtava asema kosmetiikka-alalla, mistä syystä sen on perusteltava ja edistettävä eurooppalaista lähestymistapaa kauppakumppaneidensa parissa sekä tavoiteltava eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien hyväksymistä kansainvälisellä tasolla. Komissio sisällyttää tämän tavoitteen osaksi unionin kansainvälistä kauppaa ja yhteistyötä.

Tausta

Direktiivillä 2003/15/EY muutettiin neuvoston direktiiviä 76/768/ETY eläinkokeiden osalta. Eläinkoekielto on ollut voimassa unionissa vuodesta 2004 kosmeettisten valmisteiden ja vuodesta 2009 kosmeettisten ainesosien (”testauskielto”) osalta. Lisäksi maaliskuusta 2009 lähtien unionissa on ollut kiellettyä pitää kaupan kosmeettisia valmisteita, jotka sisältävät eläimillä testattuja ainesosia (”kaupanpitokielto”). Kaikkein monimutkaisimpien ihmisten terveyteen kohdistuvien vaikutusten (toistuvan annostelun myrkyllisyys, mukaan lukien ihoärsytys ja karsinogeenisuus, lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset ja toksikokinetiikka) osalta määräaikaa pidennettiin 11. maaliskuuta 2013 saakka.

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/animal-testing/index_en.htm

MEMO/13/188

@EU_Consumer

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Safety Evaluation Ultimately Replacing Animal Testing, ks. http://www.seurat-1.eu


Side Bar