Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2013

Αρχίζει να ισχύει η πλήρης απαγόρευση από την ΕΕ των δοκιμών σε ζώα για τα καλλυντικά

Σήμερα λήγει η τελευταία προθεσμία για τη σταδιακή κατάργηση των δοκιμών σε ζώα για τα καλλυντικά στην Ευρώπη. Από σήμερα τα καλλυντικά που δοκιμάζονται σε ζώα δεν επιτρέπεται πλέον να διατίθενται στην αγορά στην ΕΕ.

Μια ανακοίνωση που εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή, επιβεβαιώνεται η δέσμευσή της να τηρήσει την προθεσμία που καθορίστηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο το 2003 και περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή προτίθεται να υποστηρίξει περαιτέρω την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα αυτό και παράλληλα να προωθήσει την καλή μεταχείριση των ζώων σε όλο τον κόσμο.

Ο ευρωπαίος επίτροπος για θέματα υγείας και πολιτικής καταναλωτών, κ. Tonio Borg, δήλωσε: «Η σημερινή έναρξη ισχύος της πλήρους απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά είναι ένα σημαντικό δείγμα της σημασίας που αποδίδει η Επιτροπή στην καλή μεταχείριση των ζώων. Η Επιτροπή δεσμεύεται να συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων και συνεργασίας με τρίτες χώρες ώστε να ακολουθήσουν την ευρωπαϊκή προσέγγιση. Πρόκειται για σημαντική ευκαιρία για την Ευρώπη να αποτελέσει το παράδειγμα υπεύθυνης καινοτομίας στον τομέα των καλλυντικών χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των καταναλωτών.»

Η Επιτροπή εξέτασε διεξοδικά τις επιπτώσεις της απαγόρευσης της διάθεσης στην αγορά και θεωρεί ότι υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για την εφαρμογή της. Το ίδιο πιστεύουν ακράδαντα πολλοί ευρωπαίοι πολίτες, δηλαδή ότι η ανάπτυξη των καλλυντικών δεν δικαιολογεί τις δοκιμές σε ζώα.

Η έρευνα για εναλλακτικές μεθόδους θα συνεχιστεί, επειδή η πλήρης αντικατάσταση των δοκιμών σε ζώα από εναλλακτικές μεθόδους δεν είναι ακόμα δυνατή. Η ανακοίνωση που δημοσιεύεται σήμερα περιγράφει τη συμβολή της Επιτροπής στην έρευνα εναλλακτικών μεθόδων και την αναγνώριση ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να συνεχιστούν. Η Επιτροπή έχει χορηγήσει περίπου 238 εκατ. ευρώ από το 2007 έως το 2011 για την εν λόγω έρευνα. Η βιομηχανία καλλυντικών έχει συμβάλει επίσης, για παράδειγμα μέσω συγχρηματοδότησης της ερευνητικής πρωτοβουλίας SEURAT1 με 25 εκατ. ευρώ.

Ο κύριος ρόλος σε παγκόσμιο επίπεδο της Ευρώπης στη βιομηχανία καλλυντικών απαιτεί την αναζήτηση εμπορικών εταίρων με σκοπό την εξήγηση και την προώθηση του ευρωπαϊκού μοντέλου και την προσπάθεια για τη διεθνή αποδοχή των εναλλακτικών μεθόδων. Η Επιτροπή θέλει να αποτελέσει το θέμα αυτό αναπόσπαστο τμήμα του θεματολογίου εμπορικής πολιτικής και της διεθνούς συνεργασίας της Ένωσης.

Ιστορικό

Με την οδηγία 2003/15/EΚ εισήχθησαν στην οδηγία 76/768/ΕΟΚ για τα καλλυντικά διατάξεις σχετικά με τις δοκιμές σε ζώα. Σύμφωνα με αυτές, οι δοκιμές σε ζώα στην Ένωση απαγορεύονται ήδη από το 2004 για τα καλλυντικά και από το 2009 για τα συστατικά των καλλυντικών («απαγόρευση δοκιμών»). Από τον Μάρτιο του 2009 απαγορεύεται επίσης η διάθεση στην ενωσιακή αγορά καλλυντικών που περιέχουν συστατικά τα οποία έχουν δοκιμαστεί σε ζώα («απαγόρευση διάθεσης στην αγορά»). Για τις πιο πολύπλοκες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία (τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης του δέρματος και της καρκινογένεσης, της τοξικότητας στο αναπαραγωγικό σύστημα και της τοξικοκινητικής) η προθεσμία για την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά παρατάθηκε έως τις 11 Μαρτίου 2013.

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/animal-testing/index_en.htm

MEMO/13/188

@EU_Consumer

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Safety Evaluation Ultimately Replacing Animal Testing, βλ.: http://www.seurat-1.eu


Side Bar