Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 mars 2013

Aberdeen och Zagreb får EU-pris för hållbar stadstrafik

EU-kommissionen har tillkännagett vinnarna av Europeiska trafikantveckans pris 2012 och priset för bästa plan för hållbar stadstrafik. De vinnande städerna presenterades av kommissionärerna Siim Kallas och Janez Potočnik vid en gemensam prisutdelning i Bryssel (Vaudevilleteatern) den 6 mars.

– Aberdeen som får priset för bästa stadstrafikplan och de andra finalisterna går i spetsen för EU:s ambition att föra in hållbarhet i stadstrafikplaneringen, säger transportkommissionär Siim Kallas. De planer som tas fram av städer och lokala myndigheter i dag ökar effektiviteten och konkurrenskraften. I linje med temat för 2012 års pris har finalisterna gett invånarna en viktig roll – det är en förutsättning för en lyckad stadsplanering på lång sikt.

Miljökommissionär Janez Potočnik instämmer:

– Genom sina aktiviteter med inriktning på hållbara transporter bidrar de tävlande städerna till att skapa ett hållbarare Europa. Förutom att ge information och kunskap kan aktiviteterna också inspirera fler människor och städer att föra in hållbarheten i den dagliga verksamheten, säger han.

En europeisk modell

Europeiska trafikantveckans pris 2012 går till Kroatiens huvudstad Zagreb som redan bedriver ett aktivt arbete för hållbarare stadstrafik. Staden vinner priset för sin välorganiserade reklamkampanj för trafikantveckan. Kampanjen utgick från 2012 års tema ”På rätt väg” och omfattade 62 olika aktiviteter med över 150 000 deltagare. Evenemangen i Zagreb pågick hela veckan: invånarna deltog i motionsevenemang och kurser, åkte gamla spårvagnar, besökte cykelinformationscentrum och hjälpte till att utforma nya cykelparkeringar. För att bedöma miljövinsterna med veckan mätte man luftkvaliteten och bullret i staden. Zagrebborna kunde också göra en hälsokontroll på flera olika platser.

Aberdeen har omkring 220 000 invånare. Staden har en stor olje- och jordbruksindustri, mycket tung godstrafik och många privatbilister. Aberdeens plan för hållbar stadstrafik innehåller mål för integration, säkerhet, miljö, ekonomi och sociala frågor med fokus på hållbara transporter. Planen har tagits fram i nära samråd med invånare och andra aktörer med hjälp av workshoppar, enkäter, en reklamkampanj och webben. Nästan 500 personer har fyllt i enkäter på nätet, medan andra har hjälpt till att utarbeta planen via Facebook och Twitter.

Zagreb vann trafikantveckans pris före de andra finalisterna Gävle och Östersund. Läs mer om finalisterna

Aberdeen vann priset för bästa plan för hållbar stadstrafik före Ljutomer i Slovenien och Toulouse i Frankrike. Läs mer om finalisterna

Bakgrund

Europeiska trafikantveckans pris belönar den lokala myndighet som anses ha gjort mest för att öka allmänhetens kunskap om hållbara transporter och som infört konkreta åtgärder för att övergå till mer hållbar trafik. Den vinnande staden utses av en oberoende panel av transportexperter som bedömer ansökningarna och tar fram en lista på tio lokala myndigheter som de anser har uppvisat utomordentligt goda resultat. Vinnaren får tillsammans med ett professionellt produktionsbolag ta fram ett tre minuter långt videoklipp för att berätta om sina insatser. Tillsammans med de andra finalisterna framhålls också vinnaren som ett exempel på bra arbetsmetoder. Förra året kom det in 30 ansökningar från 15 länder till trafikantpriset.

Det årliga priset för bästa plan för hållbar stadstrafik ges till städer och regioner som på ett utomordentligt sätt har tagit fram och genomfört hållbara stadstrafikplaner. Planerna utarbetas av lokala myndigheter och innehåller åtgärder för att lösa dagens och framtidens trafikproblem. Förra året var prisets tema ”deltagande av invånare och andra aktörer”. Den vinnande lokala myndigheten utses av en expertjury på grundval av prisets ansöknings- och bedömningskriterier. Prissumman är på 10 000 euro som ska gå till lokala informationskampanjer om hållbar stadstrafik. Förra året kom det in 29 ansökningar från 12 länder till priset.

Läs mer:

Europeiska trafikantveckan: http://www.mobilityweek.eu/

Planer för hållbar stadstrafik: http://www.mobilityplans.eu/

Kontaktpersoner för hållbara stadstrafikplaner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Kontaktpersoner för Europeiska trafikantveckan:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar