Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 7. marca 2013

Promet in okolje: nagradi za trajnostno mobilnost Aberdeenu in Zagrebu

Evropska komisija je razglasila dobitnika nagrade evropskega tedna mobilnosti in nagrade za najboljši načrt trajnostne mobilnosti v mestih za leto 2012. Nagrajenima mestoma sta nagradi podelila evropska komisarja Siim Kallas in Janez Potočnik na skupni svečani podelitvi v Bruslju (Théâtre du Vaudeville) 6. marca.

Siim Kallas, podpredsednik Evropske komisije, pristojen za promet, je povedal: „Aberdeen, letošnji dobitnik nagrade za najboljši načrt trajnostne mobilnosti v mestih, skupaj s finalistoma najbolj učinkovito uresničuje željo EU, da trajnost postane del načrtovanja mobilnosti v mestih. Načrti mobilnosti, ki jih mesta in lokalni organi pripravljajo danes, so ključni za izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti. V skladu s temo za leto 2012 so finalisti pomembno vlogo namenili meščanom, kar je ključen dejavnik za uspešno dolgoročno urbanistično načrtovanje.“

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dodal: „Mesta, ki se potegujejo za nagrado evropskega tedna mobilnosti, z različnimi dejavnostmi za trajnostno mobilnost znatno prispevajo k ustvarjanju bolj trajnostne Evrope. Takšna prizadevanja bodo širila znanje in informacije ter k vključevanju trajnosti v vsakdanje življenje privabila še več ljudi in mest.“

Standardni evropski model

Nagrajenec evropskega tedna mobilnosti 2012 je Zagreb, ki zelo uspešno uveljavlja trajnostno mobilnost. Mesto je nagrado dobilo za dobro organizirano promocijsko kampanjo za teden mobilnosti, močno povezavo s temo za leto 2012 („Prava smer je gibanje“) in 62 ločenih dejavnosti, pri katerih je sodelovalo več kot 150 000 državljanov. V hrvaški prestolnici so se dogodki vrstili ves teden: Zagrebčani so se lahko udeležili tečajev fitnesa in izobraževalnih seminarjev, se peljali s starinskimi tramvaji, obiskali kolesarske informacijske centre in pomagali pri preurejanju javnih parkirišč za kolesa. Okoljske koristi tedna mobilnosti so ugotavljali z merjenjem kakovosti zraka in ravni hrupa. Poleg tega so lahko Zagrebčani na kontrolnih točkah po vsem mestu preverili svoje zdravstveno stanje.

Aberdeen je mesto s približno 220 000 prebivalci. Ima močno razvito naftno in kmetijsko industrijo ter veliko tovornega prometa, prebivalci pa se močno zanašajo na svoje avtomobile. Načrt Aberdeena za trajnostno mobilnost vključuje družbene, integracijske, varnostne, okoljske in ekonomske cilje ter se osredotoča na trajnosten promet. Načrt so pripravljali v tesnem sodelovanju z meščani in zainteresiranimi stranmi s pomočjo delavnic, vprašalnikov, promocijske kampanje ter inovativnih družbenih medijev in spleta. Spletne vprašalnike je izpolnilo skoraj 500 ljudi, k pripravi načrta pa so meščani lahko prispevali tudi prek Twitterja in Facebooka.

Ob Zagrebu sta bila finalista za nagrado za leto 2012 še švedski mesti Gävle in Östersund. Več o finalistih.

Aberdeen pa se je za nagrado za najboljši načrt trajnostne mobilnosti v mestih potegoval še z dvema finalistoma: Ljutomerom (Slovenija) in Toulousom (Francija). Več o finalistih.

Ozadje

Nagrada evropskega tedna mobilnosti se podeli lokalnemu organu, ki je bil najuspešnejši pri ozaveščanju javnosti o vprašanjih trajnostne mobilnosti in izvajanju ukrepov za prehod k trajnostnemu prometu v mestih. Zmagovalca izbere neodvisna žirija strokovnjakov s področja prometa, ki oceni vse veljavne prijave in izmed njih na seznam uvrsti deset lokalnih organov, za katere meni, da so dosegli največ. Zmagovalno mesto dobi priložnost, da s produkcijsko hišo posname triminutni promocijski video, v katerem prikaže svoje dosežke. Skupaj z drugima finalistoma se zmagovalec prikaže tudi kot primer najboljše prakse. Za nagrado evropskega tedna mobilnosti se je leta 2012 potegovalo 30 mest iz 15 držav.

Nagrada za najboljši načrt trajnostne mobilnosti v mestih se vsako leto podeli mestom in regijam, ki svoje načrte za trajnostno mobilnost razvijajo in izvajajo z odliko. Načrte za trajnostno mobilnost v mestih pripravljajo lokalni organi, v njih pa so določeni ukrepi za reševanje današnjih in prihodnjih izzivov mobilnosti v mestih. Leta 2012 je bila tema tekmovanja „sodelovanje zainteresiranih strani in meščanov“. Zmagovalni lokalni organ izbere strokovna žirija na podlagi meril za ocenjevanje in upravičenost. Nagrada v vrednosti 10 000 evrov se nameni lokalnim dejavnostim ozaveščanja o trajnostni mobilnosti v mestih. Za nagrado za najboljši načrt trajnostne mobilnosti v mestih se je leta 2012 potegovalo 29 mest iz 12 držav.

Več informacij:

Več o evropskem tednu mobilnosti: http://www.mobilityweek.eu/

Več o načrtih za trajnostno mobilnost v mestih: http://www.mobilityplans.eu/

Kontakta za načrte trajnostne mobilnosti v mestih:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

Kontakta za evropski teden mobilnosti:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar