Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Brisele, 2013. gada 7. marts

Transports un vide. ES balvas ilgspējīgas mobilitātes jomā saņem Aberdīna un Zagreba

Eiropas Komisija ir paziņojusi Eiropas Mobilitātes nedēļas un Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānu 2012. gada balvu ieguvējus. Kopīgā apbalvošanas ceremonija notika 6. martā Briselē, un balvas pasniedza eirokomisāri Sīms Kallass un Janess Potočniks.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass, kurš ir atbildīgs arī par transporta politiku, sacīja: "Šāgada uzvarētāja Aberdīna un pārējās finālistes ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes ziņā ir vienas no pirmajām pilsētu grupā, kas Savienībā strādā pie tā, lai ilgtspējības kritēriju iekļautu pilsētu mobilitātes plānošanā. Pilsētu un vietējo pašpārvalžu veidotie mobilitātes plāni šodien īpaši lielu nozīmi iegūst efektivitātes un konkurētspējas kontekstā. Atbilstoši šāgada tematiskajai ievirzei finālisti lepojas ar iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos savos projektos, un ilgtermiņa pilsētplānošanā tas ir teju vai galvenais panākumu faktors."

Vides komisārs Janess Potočniks teica: "Ar noturīgas mobilitātes pasākumiem pilsētas, kas pretendē uz Eiropas Mobilitātes nedēļas balvu, dod taustāmu ieguldījumu ilgtspējīgākas Eiropas veidošanā. Šādam darbam ir izglītojoša, informatīva un — galvenokārt — iedvesmojoša nozīme. Tas rosina pilsētas un pašus pilsētniekus uzņemt ilgtspējību savā ikdienā."

Mobilitātes pilsētu eirostandarts

Eiropas Mobilitātes nedēļas (EMN) 2012. gada uzvarētāja ir Zagreba (Horvātija) — uzlecoša zvaigzne ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes jomā. Pilsēta balvu izpelnījās ar teicami organizēto EMN reklāmas kampaņu, kurā 2012. gada temats ("Uz priekšu pareizajā virzienā") cieši savijās ar 62 mazākiem pasākumiem, kas piesaistīja vairāk nekā 150 000 iedzīvotāju. Horvātijas galvaspilsēta izvērsa Eiropas Mobilitātes nedēļu septiņu dienu ilgās svinībās: iedzīvotāji iesaistījās pilsētvingrošanas nodarbībās un devās izglītojošās pauzēs, brauca ar retro tramvajiem, apmeklēja veloinformācijas centrus un palīdzēja pārprojektēt velosipēdu stāvvietas. Labumu, ko šī nedēļa deva vides kvalitātei, izmērīja gaisa kvalitātes un trokšņa intensitātes izteiksmē un visā pilsētā izvietojot veselības pārbaudes punktus.

Aberdīna ir pilsēta ar aptuveni 220 000 iedzīvotāju un izteiktu naftas un lauksaimnieciskās ražošanas nervu. To raksturo arī aktīva smagkravas transporta satiksme un liels skaits privāto automašīnu. Aberdīnas ilgtspējīgās mobilitātes plāns tēmē sociālos, integrācijas, drošības, vides un ekonomiskos mērķos ar uzsvaru uz ilgtspējīgu transportu. Plānu izstrādā, apspriežoties ar iedzīvotājiem un interesentiem, un šis process ietver atklātus darbseminārus, apsekojumus, reklāmas kampaņu un novatoriskus sociālo tīklu/tiešsaistes risinājumus. Gandrīz 500 respondentu aizpildīja tiešsaistes anketu, un plāna Facebook un Twitter konti ļāva iedzīvotājiem nepastarpināti iesaistīties tā izstrādē.

Zagreba ieguva 2012. gada balvu, apsteidzot pārējās EMN finālistes: Jēvli un Estersundu (abas Zviedrijā). Vairāk par EMN finālistiem lasiet šeit.

Aberdīna Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plāna balvu izpelnījās, sīvā konkurencē pārspējot divas citas finālistes: Ļutomeru (Slovēnijā) un Tulūzu (Francijā). Vairāk par šiem trijiem finālistiem lasiet šeit.

Vispārīga informācija

Eiropas Mobilitātes nedēļas (EMN) balvu piešķir vietējām pašpārvaldēm, lai atzīmētu labāko veikumu sabiedrības izpratnes veidošanā par ilgtspējīgas mobilitātes jautājumiem, kā arī pārejas pasākumu īstenošanā ilgtspējīga pilsētas transporta jomā. Uzvarētāju izraugās neatkarīga žūrija, kurā transporta eksperti izvērtē visus pieņemtos pieteikumus un nosauc 10 pilsētas, kas mobilitātes jautājumus risinājušas īpaši labi. Uzvarējusī pilsēta gūst iespēju uzņemt profesionālu 3 minūšu reklāmas sižetu, lai popularizētu paveikto, un kopīgi ar pārējām finālistēm tiek daudzināta kā labākās prakses piemērs. 2012. gadā uz EMN balvu pretendēja 30 pilsētas no 15 valstīm.

Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānu gada balvu piešķir pilsētām un reģioniem par izciliem panākumiem ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānu izstrādē un īstenošanā. Šādus plānus vietējās pašpārvaldes veido, lai ar konkrētiem pasākumiem atbildētu uz pilsētu mobilitātes problēmjautājumiem šodien un tālākā nākotnē. 2012. gada balvas tematiskā ievirze bija "interesentu un iedzīvotāju līdzdalība". Uzvarētāju izraugās speciālistu žūrija, pamatojoties uz īpašiem vērtēšanas un pieteikumu pieņemamības kritērijiem, un balvu papildina 10 000 eiro liela naudas prēmija, ko ieguldīt vietējās informācijas kampaņās par ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās. 2012. gadā tika saņemti 29 pieteikumi no 12 valstīm.

Plašāka informācija

Vairāk par Eiropas Mobilitātes nedēļu skatīt http://www.mobilityweek.eu/.

Vairāk par ilgtspējīgas mobilitātes plāniem pilsētās: http://www.mobilityplans.eu/.

Kontaktpersonas par ilgtspējīgas mobilitātes plāniem pilsētās:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Kontaktpersonas par Eiropas Mobilitātes nedēļu:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar