Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. kovo 7 d.

Transportas ir aplinka. Aberdynas ir Zagrebas laimėjo ES tvaraus judumo apdovanojimus

Europos Komisija paskelbė 2012 m. Europos judumo savaitės ir Tvaraus judumo mieste planų apdovanojimų laimėtojus. Kovo 6 d. bendroje apdovanojimų ceremonijoje Briuselio vodevilio teatre nugalėjusių miestų atstovams apdovanojimus įteikė Europos Komisijos nariai Siimas Kallasas ir Janezas Potočnikas.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Tvaraus judumo mieste apdovanojimą laimėjęs Aberdynas ir kiti finalininkai yra tarp tų miestų, kurie aktyviai įgyvendina ES siekį tvarumo principą įtraukti į judumo mieste planavimo procesą. Miestų ir vietos valdžios institucijų parengti judumo mieste planai šiandien yra labai svarbūs didinant našumą ir konkurencingumą. Atsižvelgdami į 2012 m. temą finalininkai užtikrino svarbų piliečių vaidmenį – tai ypač svarbu, kad ilgalaikis miesto planavimas būtų sėkmingas.“

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Rengdami įvairią tvaraus judumo principu grindžiamą veiklą, dėl Europos judumo savaitės apdovanojimo konkuruojantys miestai labai prisideda prie tvaresnės Europos kūrimo. Jų pastangos padės šviesti ir skleisti informaciją, o juolab įkvėps daugiau žmonių ir miestų užtikrinti, kad tvarumas taptų jų kasdienybės dalimi.

Standartinis Europos formatas

2012 m. Europos judumo savaitės apdovanojimą pelnęs Zagrebas (Kroatija) – kylanti tvaraus judumo mieste žvaigždė. Apdovanojimą miestas laimėjo už gerai organizuotą judumo savaitės populiarinimo kampaniją, stiprią sąsają su 2012 m. tema („Judėjimas tinkama kryptimi“) ir 62 renginius, kuriuose dalyvavo per 150 000 piliečių. Kroatijos sostinėje Europos judumo savaitė tapo tikra švente: miestelėnai dalyvavo kūno rengybos ir šviečiamuosiuose renginiuose, važinėjo senoviniais tramvajais, lankėsi dviračių informacijos centruose ir padėjo perprojektuoti viešąsias transporto stovėjimo vietas dviračiams. Siekiant įvertinti šios savaitės naudą aplinkai, buvo stebima oro kokybė ir triukšmo intensyvumas, taip pat visame mieste buvo įrengta sveikatos tikrinimo punktų.

Aberdynas – apie 220 000 gyventojų miestas, kuriame išvystyti naftos ir žemės ūkio sektoriai. Jam būdingas intensyvus krovininio transporto eismas ir daugiausiai keliaujama privačiais automobiliais. Aberdyno parengtame tvaraus judumo mieste plane nustatyti socialiniai, integracijos, saugos, aplinkos ir ekonominiai tikslai ir dėmesys sutelktas į tvarų judumą. Planas rengiamas glaudžiai bendradarbiaujant su piliečiais ir suinteresuotosiomis šalimis. Jame numatytos atviri seminarai, apklausos, populiarinimo kampanija ir novatoriškas socialinės žiniasklaidos ir interneto panaudojimas. Beveik 500 žmonių dalyvavo interneto apklausose, o socialiniuose tinkluose Facebook ir Twitter žmonės galėjo tiesiogiai prisidėti prie plano kūrimo.

Kovoje dėl 2012 m. apdovanojimo Zagrebas įveikė kitus Europos judumo savaitės finalininkus: Jevlę (Švedija) ir Estešundą (Švedija). Daugiau informacijos apie Europos judumo savaitės finalininkus pateikiama internete.

Aberdynas laimėjo Tvaraus judumo mieste apdovanojimą įveikęs kitus du finalininkus: Liutomerį (Slovėnija) ir Tulūzą (Prancūzija). Daugiau informacijos apie visus tris finalininkus pateikiama internete.

Pagrindiniai faktai

Europos judumo savaitės apdovanojimas skiriamas vietos valdžios institucijai, daugiausiai prisidėjusiai prie visuomenės informavimo apie tvarų judumą ir įgyvendinusiai priemones, kuriomis užtikrinamas perėjimas prie tvaraus miesto transporto. Nugalėtoją išrinko nepriklausomų transporto ekspertų komisija, įvertinusi visas tinkamas paraiškas ir iš jų atrinkusi 10 vietos valdžios institucijų, kurios, jų manymu, pasiekė išskirtinių rezultatų. Nugalėjusiam miestui suteikta galimybė bendradarbiaujant su profesionalia prodiusavimo kompanija sukurti trijų minučių reklaminį siužetą, kuriame būtų pristatyti miesto laimėjimai šioje srityje. Be to, kartu su kitais finalininkais nugalėtojas pristatomas kaip geriausios patirties pavyzdys. 2012 m. Europos judumo savaitės apdovanojimams buvo pateikta 30 paraiškų iš 15 valstybių.

Kasmet Tvaraus judumo mieste plano apdovanojimas skiriamas miestams ir regionams, kurie geriausiai kuria ir įgyvendina tvaraus judumo mieste planus. Šiuose planuose, kuriuos rengia vietos valdžios institucijos, apibrėžiamos priemonės esamiems ir būsimiems judumo mieste uždaviniams spręsti. 2012 m. konkurso tema buvo suinteresuotųjų šalių ir piliečių dalyvavimas. Remdamasi konkurso vertinimo ir tinkamumo kriterijais, nugalėjusią vietos valdžios instituciją išrenka ekspertų komisija. Nugalėtojai skiriama 10 000 EUR vietos mastu vykdomai informavimo apie tvarų judumą mieste gerinimo veiklai paremti. Dėl 2012 m. Tvaraus judumo mieste apdovanojimo varžėsi 29 dalyviai iš 12 šalių.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie Europos judumo savaitę – http://www.mobilityweek.eu/.

Daugiau informacijos apie tvaraus judumo mieste planus – http://www.mobilityplans.eu/.

Asmenys ryšiams tvaraus judumo mieste planų klausimais:

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61

Asmenys ryšiams Europos judumo savaitės klausimais:

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93

Monica Westeren, tel. +32 2 299 18 30


Side Bar