Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 7. maaliskuuta 2013

Aberdeen ja Zagreb voittivat EU:n kestävän liikkuvuuden palkinnot

Euroopan komissio on julkistanut vuoden 2012 kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelma ‑palkinnon ja Euroopan liikkujan viikon palkinnon voittajat, jotka ovat Aberdeen (Yhdistynyt kuningaskunta) ja Zagreb (Kroatia). Komissaarit Siim Kallas ja Janez Potočnik jakoivat palkinnot kyseisille kaupungeille yhteisessä palkinnonjakotilaisuudessa 6. maaliskuuta Brysselissä.

Komission varapuheenjohtajan Siim Kallasin mukaan ”Aberdeen, joka on tämän vuoden kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelma –palkinnon voittaja, ja muut finalistit ovat edelläkävijöitä EU:n laajuisissa pyrkimyksissä ottaa kestävyysnäkökohdat huomioon kaupunkiliikenteen suunnittelussa. Kaupunkien ja paikallisviranomaisten laatimat kaupunkiliikenteen suunnitelmat ovat olennaisen tärkeitä parannettaessa tehokkuutta ja kilpailukykyä. Vuoden 2012 teeman mukaisesti finalistit painottavat kansalaisten merkittävää roolia, joka on keskeinen tekijä onnistuneessa pitkän aikavälin kaupunkisuunnittelussa.

Ympäristöasioista vastaava komissaari Janez Potočnik totesi puolestaan, että ”Euroopan liikkuvuuden viikon palkinnosta kilpailleet kaupungit ovat toteuttaneet joukon kestävään liikkumiseen liittyviä tapahtumia ja edistäneet näin merkittävällä tavalla entistä kestävämmän Euroopan toteutumista. Tällaisilla toimilla valistetaan ja tiedotetaan ja ennen kaikkea rohkaistaan yhä useampia ihmisiä ottamaan kestävyysnäkökohdat huomioon jokapäiväisessä elämässään”.

Vakiintuneet kilpailuformaatit EU:n kestävää liikkuvuutta edistämässä

Vuoden 2012 kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelma ‑palkinnon voittaja Aberdeen on noin 220 000 asukkaan kaupunki, jossa öljynjalostuksella ja maataloudella on vankka sija ja jolle on ominaista runsas raskas tavaraliikenne ja yksityisautoilu. Aberdeenin kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmassa asetetaan sosiaalisia näkökohtia, yhdentymistä, turvallisuutta, ympäristöä ja taloutta koskevia tavoitteita, ja siinä keskitytään kestävään liikenteeseen. Suunnitelmaa työstetään tiiviissä yhteistyössä kaupungin asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Suunnittelun yhteydessä järjestetään avoimia työpajoja, toteutetaan selvityksiä ja edistämiskampanjoita ja huolehditaan siitä, että suunnitelman tiimoilta ollaan innovatiivisella tavalla esillä sosiaalisessa mediassa ja muualla internetissä. Lähes 500 henkeä osallistui nettikyselyyn, ja kaupungin asukkaat pystyivät myötävaikuttamaan liikennesuunnitelman laadintaan suoraan Facebook- ja Twitter-yhteisöpalvelujen avulla.

Aberdeen jätti taakseen kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelma ‑palkinnon kaksi muuta finalistia, jotka olivat Ljutomer (Slovenia) ja Toulouse (Ranska). Lisätietoja kolmesta finalistista täältä.

Vuoden 2012 Euroopan liikkujan viikon palkinnon voittaja, Kroatian pääkaupunki Zagreb on nouseva tähti kestävän kaupunkiliikenteen alalla. Kaupunki voitti palkinnon hyvin toteutetulla liikkujan viikon kampanjallaan, tapahtumien vahvalla yhteydellä vuoden 2012 ”Kulje oikeaan suuntaan” ‑teemaan ja 62 erillisellä tapahtumalla, joihin osallistui yli 150 000 kaupungin asukasta. Zagreb teki Euroopan liikkujan viikosta viikon pituisen juhlan: kaupunkilaiset osallistuivat kaupunkiliikunta- ja tiedotustapahtumiin, matkustivat menneiden vuosikymmenten raitiovaunuilla, vierailivat polkupyöräilyn tiedotuspisteissä ja osallistuivat julkisten pyöräparkkien uudelleensuunnitteluun. Viikon ympäristöhyötyjä mitattiin seuraamalla ilmanlaatua ja meluarvoja. Lisäksi perustettiin terveystarkastuspisteitä eri puolille kaupunkia.

Zagreb päihitti vuoden 2012 Euroopan liikkujan viikon palkintoa tavoitelleet kaksi muuta finalistia, jotka olivat Gävle (Ruotsi) ja Östersund (Ruotsi). Lisätietoja Euroopan liikkujan viikon finalisteista täältä.

Taustaa

Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelma ‑palkinto jaetaan vuosittain kaupungeille ja alueille, jotka osoittavat huippuosaamista kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmiensa laatimisessa ja täytäntöönpanossa. Näiden suunnitelmien laatimisesta vastaavat paikallisviranomaiset, jotka määrittelevät toimenpiteet, joilla pyritään ratkaisemaan kaupunkiliikenteen tämänhetkiset ja tulevat haasteet. Vuonna 2012 palkinnon temaattisena jakoperusteena oli ”sidosryhmien ja asukkaiden osallistuminen”. Palkinnon saavan paikallisviranomaisen valitsee asiantuntijatuomaristo palkinnolle asetettuja arviointi- ja kelpoisuusperusteita noudattaen. Voittaja saa 10 000 euroa käytettäviksi paikallistasolla toteutettaviin, kestävää kaupunkiliikennettä edistäviin tiedotustoimiin. Vuoden 2012 kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelma ‑palkintoa tavoitteli 29 hakemusta 12 maasta.

Euroopan liikkujan viikon palkinnolla palkitaan paikallisviranomainen, jonka katsotaan toimineen parhaiten kestävää liikkuvuutta koskevan yleisen tietoisuuden lisäämisessä ja kestävään kaupunkiliikenteeseen siirtymiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamisessa. Voittajakaupungin valitsee liikenneasiantuntijoista koostuva riippumaton paneeli, joka arvioi kaikki kilpailukelpoiset hakemukset ja laatii luettelon 10 parhaimmasta paikallisviranomaisesta, jotka ovat paneelin jäsenten mielestä toimineet poikkeuksellisen hyvin. Voittajakaupungille annetaan tilaisuus tehdä ammattimaisen tuotantoyhtiön kanssa kolmen minuutin pituinen promootiofilmi, jossa tuodaan esiin kaupungin saavutukset. Voittajaa kuten myös muita finalisteja tuodaan esille esimerkkeinä parhaista toimintatavoista. Vuonna 2012 Euroopan liikkujan viikon palkintoa tavoitteli kilpailuhakemuksillaan 30 kaupunkia 15 maasta.

Lisätietoja:

Lisätietoja Euroopan liikkujan viikosta: http://www.mobilityweek.eu/

Lisätietoja kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmista: http://www.mobilityplans.eu/

Yhteyshenkilöt (kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat):

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61

Yhteyshenkilöt (Euroopan liikkujan viikko):

Joe Hennon (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar