Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 7. märts 2013

Transport ja keskkond: ELi säästva liikuvuse auhinnad saavad Zagreb ja Aberdeen

Euroopa Komisjon kuulutas välja 2012. aasta Euroopa liikuvusnädala auhinna ja säästva linnalise liikumiskeskkonna kavandamise auhinna võitjad. Auhinnad Zagrebile ja Aberdeenile andsid üle Euroopa Komisjoni volinikud Siim Kallas ja Janez Potočnik ühisel auhinnatseremoonial Belgias Brüsselis (Théâtre du Vaudeville´is) 6. märtsil.

Transpordiküsimuste eest vastutav asepresident Siim Kallas ütles: Selle aasta säästva linnaliikuvuse auhinna saaja Aberdeen ja teised finaali jõudnud linnad on teinud suuri edusamme linnalise liikumiskeskkonna säästvamal kavandamisel. Linnade ja kohalike omavalitsuste linnaliikuvuse kavad aitavad oluliselt suurendada tõhusust ja konkurentsivõimet. 2012. aasta konkursi põhiteemast lähtuvalt jõudsid finaali eelkõige linnad, kus oluline roll on usaldatud elanikele, mis aitab tagada pikaajalise linnaplaneerimise edu.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Mitmesuguste säästvale liikuvusele keskenduvate ürituste korraldamisega annavad Euroopa liikuvusnädala auhinnale kandideerivad linnad toeka panuse Euroopa säästvamaks muutmisele. Selline tegevus aitab inimeste teadlikkust suurendada ning, mis veelgi olulisem, innustada inimesi ja linnu pöörama rohkem tähelepanu säästvusele igapäevaelus.

Euroopa formaat

2012. aasta Euroopa liikuvusnädala auhinna võitis Zagreb, kelle puhul tõsteti esile hästikorraldatud liikuvusnädala kampaaniat, keskendumist 2012. aasta põhiteemale (Liikumine õiges suunas) ja 62 eri üritust, millel osales üle 150 000 elaniku. Horvaatia pealinnas tähistati Euroopa liikuvusnädalat suurejooneliselt inimesed osalesid tervisesporditreeningutel ja koolitustel, sõitsid vanaaegsete trammidega, külastasid jalgratturite teabekeskusi ning aitasid disainida jalgrattaparklaid. Nädala jooksul saavutatud kasu keskkonnale mõõdeti õhukvaliteedi ja müratugevuse seirega ning üle kogu linna seati sisse tervisekontrollipunktid.

Aberdeen on umbes 220 000 elanikuga nafta- ja põllumajandustööstuse keskus, mida läbib tihe raskeveokite liiklus ja mille elanikud on väga sõltuvad autodest. Aberdeeni säästva linnalise liikumiskeskkonna kavas püstitatakse integratsiooni-, turvalisuse- ja keskkonnaalaseid ning sotsiaalseid ja majanduslikke eesmärke. Kava üheks keskseks teemaks on säästev transport. Kava väljatöötamisel konsulteeritakse elanike ja sidusrühmadega ning selle raames nähakse ette avatud seminare, uuringuid, teavituskampaania korraldamist ja uuenduslikku sotsiaalmeedial ja internetil põhinevat lähenemist. Internetiküsitlustele vastas peaaegu 500 inimest ning Facebooki ja Twitteri kontode kaudu said inimesed vahetult kava väljatöötamises osaleda.

Zagreb saavutas napi võidu teiste Euroopa liikuvusnädala auhinnakonkursi finalistide, Rootsi linnade Gävle ja Östersundi üle. Finaali jõudnud linnade kohta vt lähemalt siit.

Säästva linnalise liikumiskeskkonna kava auhinna võitis Aberdeen kahe teise finalisti, Ljutomeri (Sloveenia) ja Toulouse’i (Prantsusmaa) ees. Finaali jõudnud linnade kohta vt lähemalt siit.

Taust

Euroopa liikuvusnädala auhind antakse kohalikule omavalitsusele, kes on kõige edukamalt suurendanud inimeste teadlikkust säästvast liikuvusest ning aidanud muuta linnatransporti säästvamaks. Võitjalinna valib transpordiekspertide sõltumatu töörühm, kes hindab kõiki nõuetekohaseid taotlusi, millest valitakse välja 10 kohalikku omavalitsust, kelle saavutusi peetakse eriti heaks. Võitjale antakse võimalus koostöös professionaalse filmikompaniiga filmida kolmeminutiline reklaamiklipp oma saavutusest. Võitjat ja teisi finaliste tuuakse teistele eeskujuks. 2012. aastal esitati konkursile 30 taotlust 15 riigist.

Iga-aastane säästva linnalise liikumiskeskkonna kavandamise auhind antakse linnadele ja piirkondadele, kes on välja töötanud parimad linnaliikuvuse kavad ning rakendavad neid edukalt ellu. Säästva linnalise liikumiskeskkonna kavad töötavad välja kohalikud ametiasutused ja nendes kirjeldatakse tegevust linnaliikuvuse praeguste ja tulevaste probleemide lahendamiseks. 2012. aasta konkursi põhiteema oli sidusrühmade ja elanike osalemine. Võitja valib välja ekspertidest koosnev žürii hindamis- ja sobivuskriteeriumide alusel ning auhinnaga kaasneb 10 000 euro suurune preemia säästva linnaliikuvuse alase teadlikkuse suurendamiseks kohalike üritustega. 2012. aasta auhinnale esitati 29 taotlust 12 riigist.

Lisateave:

Lähem teave Euroopa liikuvusnädala kohta: http://www.mobilityweek.eu/

Lähem teave säästva linnalise liikumiskeskkonna kavade kohta:

http://www.mobilityplans.eu/

Säästva linnalise liikumiskeskkonna kavade kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Euroopa liikuvusnädala kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar