Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 7. marts 2013

Transport og miljø: Aberdeen og Zagreb vinder EU's pris for bæredygtig mobilitet

Europa-Kommissionen har udnævnt vinderne af priserne for Den Europæiske Miljøtrafikuge 2012 og for Planer for Bæredygtig Bytrafik 2012. De to vinderbyer fik overrakt deres priser af EU-kommissærer Siim Kallas og Janez Potočnik ved en fælles ceremoni i Théâtre du Vaudeville i Bruxelles, Belgien, den 6. marts.

Transportkommissær Siim Kallas, næstformand for Kommissionen, udtaler i den forbindelse: "Aberdeen, dette års vinder af prisen for Planer for Bæredygtig Bytrafik, og de andre finalister går foran i et EU-fremstød for at indarbejde bæredygtighed i planlægningen af vores bytrafik. De planer for bæredygtig bytrafik, som byerne og de lokale myndigheder udarbejder i dag, er afgørende for en styrkelse af vores effektivitet og konkurrenceevne. I overensstemmelse med temaet for 2012 kan finalisterne desuden bryste sig af, at borgerne indtager en stor rolle i planlægningen – en faktor, der er afgørende for at den langsigtede byplanlægning bliver en succes."

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler desuden: "Ved at organisere en række aktiviteter, der har fokus på bæredygtig mobilitet giver de byer, der deltager i Den Europæiske Miljøtrafikuge, et håndgribeligt bidrag til udviklingen af et mere bæredygtigt Europa. Denne indsats vil være med til at uddanne, informere og vigtigst af alt inspirere flere mennesker og byer til at indarbejde bæredygtighed i deres hverdag."

En ny europæisk standard

Vinderen af Den Europæiske Miljøtrafikuge 2012, Zagreb (Kroatien), er et lovende forbillede for bæredygtig trafik i byområderne. Byen vandt prisen for sin velorganiserede oplysningskampagne til fordel for miljøtrafikugen, en stærk rød tråd til temaet for 2012 ("Bevæge sig den rette vej") og 62 forskellige aktiviteter, der involverede mere end 150 000 borgere. Den kroatiske hovedstad forvandlede Den Europæiske Miljøtrafikuge til én lang fest: borgerne deltog i fitnessaktiviteter og kurser i det offentlige rum, kørte i veteransporvogne, besøgte cykelinformationscentre og bidrog til nyindretningen af offentlige cykelparkeringsområder. Ugens miljøresultater blev målt ved at registrere luftkvaliteten og støjniveauet og opstille sundhedskontrolpunkter i hele byen.

Aberdeen har ca. 220 000 indbyggere, en stærk olie‑ og landbrugssektor, en god andel af tung trafik og en udpræget afhængighed af privatbiler. Byens plan for bæredygtig bytrafik tager fat om både sociale spørgsmål, integration, sikkerhed, miljø og økonomiske spørgsmål og har fokus på bæredygtig mobilitet. Planen udvikles i tæt samarbejde med borgerne og de berørte interessenter og omfatter åbne workshopper, undersøgelser, en oplysningskampagne og en innovativ tilstedeværelse på de sociale medier og internettet. Næsten 500 mennesker har udfyldt spørgeskemaer via internettet, og offentlige profiler på både Facebook og Twitter gav folk mulighed for at bidrage direkte til udviklingen af planen.

For at vinde måtte Zagreb kante sig uden om to andre finalister til prisen i 2012, nemlig Gävle (Sverige) og Östersund (Sverige). Læs mere om finalisterne her.

Aberdeen snuppede også æresprisen for Planer for Bæredygtig Bytrafik foran to andre finalister: Ljutomer (Slovenien) og Toulouse (Frankrig). Læs mere om de tre finalister her.

Baggrund

Prisen for Den Europæiske Miljøtrafikuge tildeles til de lokale myndigheder, der anses for at have gjort den største indsats for at gøre offentligheden bevidst om bæredygtig mobilitet og gennemføre tiltag til fremme af mere bæredygtig bytransport. Vinderbyen vælges af et uafhængigt panel bestående af transporteksperter, som vurderer alle godkendte ansøgninger og opstiller en top 10 over lokale myndigheder, som efter deres opfattelse har gjort en ualmindelig god indsats. Vinderbyen får mulighed for at arbejde sammen med et professionelt produktionsselskab om indspilningen af et tre minutter langt reklamespot, der fremhæver byens bedrifter. Sammen med de andre finalister fremhæves vinderen desuden som et eksempel på god praksis. I 2012 blev der i alt indgivet 30 ansøgninger fra 15 forskellige lande til prisen for Den Europæiske Miljøtrafikuge.

Den årlige pris for Planer for Bæredygtig Bytrafik uddeles til byer og regioner, der yder en fortræffelig indsats for at udvikle og gennemføre deres planer for bæredygtig bytrafik. Planer for bæredygtig bytrafik udarbejdes af de lokale myndigheder og fastsætter foranstaltninger til håndtering af de udfordringer, som bytrafikken stiller byerne overfor både i dag såvel som i fremtiden. I 2012 var temaet for prisen "borgernes og interessenternes involvering". Vinderen vælges af et ekspertpanel på baggrund af et sæt evaluerings‑ og udvælgelseskriterier og modtager EUR 10 000, der skal bruges på lokale oplysningsaktiviteter om bæredygtig trafik i byområderne. I 2012 tiltrak prisen for Planer for Bæredygtig Bytrafik 29 ansøgninger fra 12 lande.

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger om Den Europæiske Miljøtrafikuge kan findes på: http://www.mobilityweek.eu/

Yderligere oplysninger om Planer for Bæredygtig Bytrafik kan findes på: http://www.mobilityplans.eu/

Kontaktpersoner – Planer for bæredygtig bytrafik:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Kontaktpersoner – Den Europæiske Miljøtrafikuge:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar