Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu, 7. března 2013

Doprava a životní prostředí: Cenu EU v oblasti udržitelné mobility získává Aberdeen a Záhřeb

Evropská komise vyhlásila vítěze ceny Evropského týdne mobility a ceny za nejlepší plán udržitelné městské mobility za rok 2012. Zástupcům měst je předali evropští komisaři Siim Kallas a Janez Potočnik na slavnostním ceremoniálu, který se uskutečnil 6. března v sále bruselského Théâtre du Vaudeville.

Místopředseda Komise Siim Kallas odpovědný za resort dopravy při té příležitosti uvedl: „Aberdeen, vítěz aktuálního ročníku soutěže udržitelné městské mobility, představuje společně s ostatními finalisty evropskou špičku v plánování městské mobility, jehož samozřejmou součástí je i aspekt udržitelnosti. Plány městské mobility, které v současné době města a místní orgány vytvářejí, přitom mohou zásadním způsobem zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost. V souladu s tématem ročníku 2012 dali finalisté velký prostor samotným občanům měst, což je pro dlouhodobý úspěch územního plánování klíčové.“

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik doplnil: „Aktivity zaměřené na udržitelnou mobilitu, které města soutěžící o cenu Evropského týdne mobility pořádají, jsou hmatatelným příspěvkem k budování udržitelné Evropy. Jejich snahy jsou dobrým příkladem, zvyšují informovanost a jsou inspirací pro další jednotlivce i města k tomu, aby hledisko udržitelnosti neopomíjeli v každodenním životě.

Standardní evropský formát

Vycházející hvězdou v oblasti udržitelné městské mobility je Záhřeb, vítěz ceny Evropského týdne mobility. Město si cenu zasloužilo velmi dobře zorganizovanou propagační kampaní, dobrým napojením na zadané téma ročníku („Cesta správným směrem“) a 62 samostatnými akcemi, do nichž se zapojilo více než 150 000 občanů. Chorvatské hlavní město pojalo celý Evropský týden mobility jako oslavu: občané se účastnili kurzů „urban fitness“ a dalších vzdělávacích akcí, měli příležitost svézt se historickou tramvají, ve zvláštních informačních střediscích dostávali informace o využívání jízdních kol a pomáhali zkrášlit parkovací prostory sloužící cyklistům. Environmentální přínos této týdenní akce se měřil kvalitou ovzduší, hladinou hluku a zdravotními faktory na kontrolních stanovištích v celém městě.

Vítěz druhé uvedené soutěže, město Aberdeen, má přibližně 220 000 obyvatel. Je významným střediskem ropného průmyslu a zemědělství, a musí tak řešit poměrně hustou nákladní dopravu a téměř absolutní závislost obyvatelstva na osobních automobilech. Jeho plán udržitelné městské mobility se soustřeďuje na sociální cíle, integraci, bezpečnost a environmentální a hospodářské zájmy – to vše se zvláštním zaměřením na udržitelnou dopravu. Plán vzniká v úzké spolupráci s občany a se zainteresovanými stranami. V rámci toho probíhají pracovní semináře, průzkumy, propagační kampaně a inovativní prezentace online a v sociálních médiích. Online dotazníky například vyplnilo téměř 500 osob a při sestavování plánu byly přímo využity i účty na Facebooku a Twitteru.

V soutěži Záhřeb těsně předběhl švédská města Gävle a östersund, která se také probojovala do finále. Další informace o finalistech Evropského týdne mobility najdete zde.

Aberdeen v soutěži o nejlepší plán udržitelné městské mobility porazil slovinský Ljutomer a francouzské Toulouse. Další informace o nich najdete zde.

Souvislosti

Cena Evropského týdne mobility se každoročně uděluje místním orgánům členských států za přínos ke zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách udržitelné mobility a k realizaci opatření zaměřených na přechod k udržitelné městské dopravě. Vítězné město vybírá nezávislá komise odborníků z oblasti dopravy, kteří posoudí všechny žádosti a sestaví seznam 10 finalistů, jež dosáhli nejlepších výsledků. Vítězné město dostane příležitost spolupracovat s profesionálním produkčním týmem na tříminutovém propagačním videu, ve kterém se může svými výsledky pochlubit. Spolu s dalšími finalisty je pak uváděno v propagačních materiálech obsahujících osvědčené postupy. V roce 2012 se do soutěže Evropský týden mobility přihlásilo 30 účastníků z 15 zemí.

Cena za nejlepší plán udržitelné městské mobility se uděluje městům a regionům, které vykazují vynikající výsledky při jejich přípravě a provádění. Plány udržitelné městské mobility připravují místní orgány. Tvoří je opatření k řešení aktuálních i budoucích výzev. V roce 2012 se soutěž tematicky zaměřila na zapojení zúčastněných stran a občanů. Vítěze vybírá odborná porota na základě hodnocení a zadaných kritérií a odměňuje je částkou 10 000 eur určenou na podporu místních informačních aktivit týkajících se udržitelné městské mobility. Do soutěže se za rok 2012 přihlásilo 29 účastníků z 12 členských zemí.

Další informace:

Více o Evropském týdnu mobility viz: http://www.mobilityweek.eu/

Více o plánu udržitelné městské mobility viz: http://www.mobilityplans.eu/

Kontakty – Plány udržitelné městské mobility:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Kontakty – Evropský týden mobility:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar