Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 7 marec 2013

Več žensk na vodilnih položajih v državah v razvoju bi prispevalo k pozitivnim spremembam v družbi

Po podatkih javnomnenjske raziskave Eurobarometra, opravljene pred letošnjim mednarodnim dnevom žena, 78 % Evropejcev meni, da bi se razmere v državah v razvoju lahko izboljšale, če bi najvišje politične položaje v teh državah zasedalo več žensk.

Več kot tri četrtine vprašanih je celo odgovorilo, da bi se s povečanjem deleža žensk na vodilnih položajih v državah v razvoju okrepilo spoštovanje človekovih pravic; 72 % vprašanih je menilo, da bi se s tem izboljšali tudi življenjski pogoji, medtem ko jih je 65 % prepričanih, da bi bilo tako mogoče preprečiti konflikte in vojne.

Več kot devet od desetih Evropejcev je mnenja, da enakost spolov prispeva k boljšemu delovanju družb na splošno in da bi morale biti pravice žensk posebej upoštevane v vseh programih pomoči.

Glede vprašanja, kako težave v državah v razvoju vplivajo na moške in ženske, je večina vprašanih menila, da se v primerjavi z moškimi ženske pogosto srečujejo s fizičnim nasiljem (83 %), pa tudi z ovirami pri dostopu do izobraževanja (63 %), nespoštovanjem temeljnih človekovih pravic in pomanjkanjem prihodka oziroma zaposlitve (61 % v obeh primerih).

Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je dejal: „Ženske umeščamo v središče vsega našega delovanja. Skrbimo, da so vključene v naše programe pomoči na vseh področjih – od izobraževanja in zdravstva do kmetijstva in energetike – zato sem nadvse zadovoljen, da ta pristop podpira tudi večina Evropejcev.“

„Želel bi tudi izvedeti, koliko ljudi je mnenja, da lahko ženske na vodilnih položajih stvari obrnejo na bolje. Ključnega pomena je, da vsaka ženska dobi priložnost razviti svoj polni potencial, ne glede na to, kje živi.“ je še dodal.

V državah v razvoju so ženske še vedno močno diskriminirane. Izpostavljene so tudi velikim zdravstvenim tveganjem, še zlasti pa je ogroženo zdravje mater. Tretjina žensk je v svojem življenju žrtev nasilja. EU ima kot druga največja svetovna donatorica nadvse pomembno vlogo, da podpira izboljšanje položaja žensk in deklet v družbi na splošno.

Od leta 2004 je po zaslugi pomoči Komisije:

• v srednješolsko izobraževanje vključenih več kot 85 000 novih učenk,

• pri več kot 4 milijonih rojstev prisotno zdravstveno osebje,

• bilo izvedenih 10,8 milijona posvetovanj o reproduktivnem zdravju.

Ozadje in glavni rezultati

Evropska komisija na mednarodni dan žena predstavlja rezultate javnomnenjske raziskave Eurobarometra, v kateri so evropski državljani izrazili mnenje o enakosti spolov ter o potrebi po okrepitvi vloge in položaja žensk v državah v razvoju. V raziskavi je sodelovalo več kot 25 000 državljanov iz 27 držav članic.

Več kot devet od desetih vprašanih meni, da enakost spolov prispeva k boljšemu delovanju družb in da bi morale biti pravice žensk posebej upoštevane v vseh programih pomoči. Razlike v odgovorih med posameznimi državami članicami EU glede vprašanja enakosti spolov so bile izredno majhne. Največ pozitivnih odgovorov je bilo zabeleženih na Švedskem, Nizozemskem in v Romuniji (96 %), najmanj pa v Latviji in Sloveniji (87 %) ter Estoniji (86 %).

Na splošno so vprašani menili, da težave, kot so fizično nasilje (83 %), ovire pri dostopu do izobraževanja (63 %), nespoštovanje temeljnih človekovih pravic in pomanjkanje dohodka oziroma zaposlitve (61 %),bolj vplivajo na ženske kot na moške.

Lakota in podhranjenost (50 %) ter HIV/aids (59 %) so edini problemi, ki po mnenju Evropejcev bolj ali manj enako vplivajo na oba spola.

Evropejci menijo, da bi se razmere v državah v razvoju lahko izboljšale, če bi najvišje politične položaje v teh državah zasedalo več žensk. Največ vprašanih je menilo, da bi se s tem okrepilo spoštovanje človekovih pravic (78 %). Temu so tesno sledili življenjske razmere ter preprečevanje konfliktov in vojn (72 % oziroma 65 % vprašanih). Vprašani na Švedskem, Finskem in Irskem so najpogosteje trdili, da bi ženske na vodilnih položajih lahko pozitivno prispevale k razvoju družbe.

Več informacij

Javnomnenjska raziskava Eurobarometra o ženskah v državah v razvoju:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#372

Več informacij o delu EU z ženskami v državah v razvoju:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/index_en.htm

Spletišče evropskega komisarja za razvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Spletišče GD za razvoj in sodelovanje – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Kontaktni osebi:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)


Side Bar