Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 7. marca 2013

Podľa občanov EÚ by zvýšenie počtu žien, ktoré v rozvojových krajinách zastávajú vedúce funkcie, prinieslo pozitívnu zmenu

Podľa nového prieskumu Eurobarometer, zverejneného v predvečer Medzinárodného dňa žien 2013, sa 78 % Európanov domnieva, že zvýšenie počtu žien vo vedúcich politických funkciách by „prispelo k zlepšeniu situácie“.

Viac ako tri štvrtiny respondentov uviedli, že zvýšenie počtu žien, ktoré v rozvojových krajinách zastávajú vedúce funkcie, by prispelo k lepšiemu dodržiavaniu ľudských práv, pričom 72 % respondentov uviedlo, že toto zvýšenie by takisto viedlo k zlepšeniu životných podmienok, a 65 % opýtaných odpovedalo, že by zabránilo konfliktom a vojnám.

Viac ako deväť z desiatich Európanov sa vyjadrilo, že rovnosť medzi mužmi a ženami vo všeobecnosti zlepšuje fungovanie spoločností a že všetky programy pomoci by mali brať osobitný zreteľ na práva žien.

Na otázku, ako problémy v rozvojových krajinách vplývajú na ženy a mužov, väčšina respondentov odpovedala, že ženy sa stávajú obeťami fyzického násilia častejšie ako muži (83 %) a takisto častejšie čelia problémom, pokiaľ ide o prístup k vzdelávaniu (63 %), nedodržiavanie základných ľudských práv a chýbajúci príjem/nezamestnanosť (obe 61 %).

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs v tejto súvislosti uviedol: „Ženy sú stredobodom všetkých našich aktivít, pričom sa snažíme zaistiť, aby naše programy pomoci brali zreteľ na ženy, a to vo všetkých oblastiach počínajúc vzdelávaním a zdravotnou starostlivosťou až po poľnohospodárstvo a energetiku. Preto sa teším, že väčšina Európanov s týmto prístupom súhlasí.“

A dodal: „Takisto ma zaujalo, koľko ľudí si myslí, že ženy vo vedúcich funkciách môžu priniesť pozitívnu zmenu. Je nevyhnutné, aby každá žena dostala šancu naplniť svoj potenciál, bez ohľadu na to, kde žije.“

Ženy v rozvojových krajinách sú naďalej v značnej miere diskriminované a vystavené závažným zdravotným rizikám, najmä pokiaľ ide o zdravie matiek. Tretina všetkých žien sa počas svojho života stretne s násilím. Európska únia ako druhý najväčší darca na svete zohráva rozhodujúcu úlohu pri podpore rozvoja žien a dievčat.

Od roku 2004 sa vďaka podpore Komisie:

  • viac než 85 000 nových študentiek zapísalo na strednú školu,

  • uskutočnili viac ako štyri milióny pôrodov pod dohľadom zdravotníckeho personálu,

  • uskutočnilo 10,8 milióna konzultácií týkajúcich sa reprodukčného zdravia.

Súvislosti a hlavné výsledky

Európska komisia pri príležitosti Medzinárodného dňa žien predkladá prieskum Eurobarometer o názoroch európskych občanov na rovnosť medzi ženami a mužmi a potrebu posilniť postavenie žien v rozvojových krajinách. Na prieskume sa zúčastnilo viac ako 25 000 občanov z 27 členských štátov.

Viac ako deväť z desiatich respondentov z EÚ sa vyjadrilo, že rovnosť medzi ženami a mužmi zlepšuje fungovanie spoločností a že všetky programy pomoci by mali brať osobitný zreteľ na práva žien. Rozdiely vo výsledkoch, pokiaľ ide o názor na rovnosť medzi ženami a mužmi, boli medzi jednotlivými členským štátmi pozoruhodne malé, pričom najviac súhlasných odpovedí bolo zaznamenaných vo Švédsku, v Holandsku a v Rumunsku (vo všetkých 96 %) a najmenej v Lotyšsku, Slovinsku (oba 87 %) a Estónsku (86 %).

Respondenti z EÚ sa celkovo domnievajú, že medzi problémy, ktoré sa väčšmi týkajú žien než mužov, patria fyzické násilie (83 %), problémy pri prístupe k vzdelávaniu (63 %), nedodržiavanie základných ľudských práv a chýbajúci príjem/nezamestnanosť (obe 61 %).

Jedine hlad a podvýživa (50 %) a HIV/AIDS (59 %) sú podľa respondentov z EÚ problémami, ktoré sa spravidla týkajú rovnako žien aj mužov.

Podľa Európanov by zvýšenie počtu žien vo funkciách s politickou mocou a vplyvom malo pozitívny vplyv na rozvojové krajiny. Najviac súhlasných odpovedí v EÚ sa vyskytlo pri bode dodržiavanie ľudských práv, v súvislosti s ktorým viac ako tri štvrtiny respondentov uviedli, že zvýšenie počtu žien by „prispelo k zlepšeniu situácie“ (78 %). Až 72 % respondentov uviedlo, že zvýšenie počtu žien vo vedúcich funkciách by prispelo k zlepšeniu životných podmienok ľudí a 65 % respondentov odpovedalo, že by zabránilo konfliktom a vojnám. Švédski, fínski a írski respondenti sa najčastejšie vyjadrovali v tom zmysle, že ženy v týchto pozíciách „prispievajú k zlepšeniu situácie“.

Ďalšie informácie

Eurobarometer o ženách v rozvojových krajinách

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#372

Ďalšie informácie o práci EÚ so ženami v rozvojových krajinách:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/index_en.htm

Webová stránka európskeho komisára pre rozvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Webová stránka GR pre rozvoj a spoluprácu – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Kontaktná osoba:

Alexandre Polack (+32 2 2990 677)


Side Bar