Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 7 marca 2013 r.

Więcej kobiet na wysokich stanowiskach w krajach rozwijających się przyniosłoby pozytywne efekty – uważają obywatele UE

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet 2013 nowe badanie Eurobarometru pokazuje, że 78 proc. Europejczyków uważa, iż większa liczba kobiet na wysokich stanowiskach politycznych w krajach rozwijających się mogłaby przynieść pozytywne efekty.

Zdaniem ponad trzech czwartych ankietowanych, jeśli więcej kobiet przejmie rolę liderów w krajach rozwijających się, nastąpi poprawa w zakresie przestrzegania praw człowieka, 72 proc. twierdzi, że dzięki temu poprawią się również warunki życia, a 65 proc. uważa, że zapobiegałoby to konfliktom i wojnom.

Ponad 90 proc. Europejczyków uważa, że równość kobiet i mężczyzn ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i że wszystkie programy pomocy powinny szczególnie uwzględniać prawa kobiet.

Jeśli chodzi o pytanie, jakie problemy w krajach rozwijających się dotyczą kobiet i mężczyzn, większość respondentów (83 proc.) odpowiedziała, że kobiety częściej niż mężczyźni padają ofiarami przemocy fizycznej, a także częściej mają do czynienia z problemami związanymi z dostępem do edukacji (63 proc.), brakiem poszanowania praw człowieka oraz brakiem dochodów i możliwości zatrudnienia (61 proc.).

Europejski komisarz ds. rozwoju Andris Piebalgs stwierdził:We wszystkich naszych działaniach stawiamy kobiety na pierwszym miejscu, dbając o to, żeby były odpowiednio uwzględniane we wszystkich naszych programach pomocy we wszystkich dziedzinach, od edukacji i opieki zdrowotnej, po rolnictwo i energię. Dlatego cieszę się, że większość Europejczyków popiera to podejście”.

Komisarz dodał: Jestem również ciekawy, ilu ludzi oczekuje pozytywnych zmian, jeżeli więcej kobiet będzie zajmować wysokie stanowiska. Jest niezmiernie ważne, by każda kobieta miała możliwość wykorzystania swojego potencjału bez względu na to, gdzie mieszka”.

W krajach rozwijających się kobiety nadal są mocno dyskryminowane, a ich zdrowie, zwłaszcza jako matek, narażone jest na poważne ryzyko. Jedna trzecia kobiet pada w swoim życiu ofiarą przemocy. UE jako drugi największy na świecie darczyńca odgrywa decydującą rolę we wspieraniu rozwoju kobiet i dziewcząt.

Od 2004 r. dzięki wsparciu Komisji:

  • ponad 85 tys. dziewcząt podjęło naukę na poziomie gimnazjalnym,

  • przy ponad 4 mln porodów obecni byli pracownicy służby zdrowia,

  • przeprowadzono 10,8 mln konsultacji w zakresie zdrowia reprodukcyjnego.

Kontekst i główne wyniki

W Międzynarodowym Dniu Kobiet Komisja Europejska przedstawiła wyniki badania Eurobarometru pokazującego poglądy obywateli europejskich na temat równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz wzmocnienia pozycji kobiet w krajach rozwijających się. W sondażu udział wzięło ponad 25 tys. obywateli z 27 państw członkowskich.

Ponad 90 proc. respondentów uważa, że równość kobiet i mężczyzn ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie społeczeństw i że wszystkie programy pomocy powinny szczególnie uwzględniać prawa kobiet. Różnice w wynikach zebranych w UE dla pytania dotyczącego równości płci były nikłe, przy czym najwięcej pozytywnych odpowiedzi udzielono w Szwecji, Holandii i Rumunii (we wszystkich trzech krajach 96 proc.), a najmniej – na Łotwie, w Słowenii (w obu krajach 87 proc.) i w Estonii (86 proc.).

Ogółem respondenci w UE uważają, że kobiety częściej niż mężczyzni doświadczają: przemocy fizycznej (83 proc. ankietowanych), problemów związanych z dostępem do edukacji (63 proc.), braku poszanowania podstawowych praw człowieka oraz braku dochodów i możliwości zatrudnienia (61 proc. w obu przypadkach).

Głód i niedożywienie (50 proc.) oraz HIV/AIDS (59 proc.) to jedyne problemy, które zdaniem unijnych respondentów zasadniczo w równym stopniu dotykają kobiet i mężczyzn.

Europejczycy uważają, że większa liczba kobiet na wysokich i odpowiedzialnych stanowiskach politycznych miałaby pozytywne skutki dla krajów rozwijających się. Najwięcej pozytywnych odpowiedzi w skali całej UE udzielono na pytanie o poszanowanie praw człowieka – trzy czwarte respondentów podało, że większy udział kobiet mógłby przynieść pozytywne efekty (78 proc.). Ten sam pogląd podzielała większość ankietowanych – odpowiednio 72 proc. i 65 proc. w przypadku pytań dotyczących warunków życia oraz zapobiegania konfliktom i wojnom. Respondenci ze Szwecji, z Finlandii i Irlandii to grupa, która najczęściej odpowiadała, że spodziewa się pozytywnych zmian, jeśli więcej kobiet obejmie wysokie stanowiska.

Dodatkowe informacje

Badanie Eurobarometru na temat kobiet w krajach rozwijających się

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#372

Więcej informacji o działaniach UE na rzecz kobiet w krajach rozwijających się:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/index_en.htm

Strona internetowa europejskiego komisarza ds. rozwoju Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Kontakt:

Alexandre Polack (+32 2 2990 677)


Side Bar