Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 7 maart 2013

EU-burgers verwachten positieve ontwikkelingen met meer vrouwen in machtsposities in ontwikkelingslanden

Aan de vooravond van Internationale Vrouwendag 2013 blijkt uit een nieuwe Eurobarometer dat 78% van de Europeanen denkt dat een grotere vertegenwoordiging van vrouwen in hoge politieke functies in ontwikkelingslanden "een goede invloed" zou hebben.

Meer dan driekwart van de respondenten zei dat meer vrouwen in toonaangevende functies in ontwikkelingslanden de eerbiediging van de mensenrechten ten goede zou komen. Volgens 72% zouden ook de levensomstandigheden erop vooruitgaan en 65% denkt dat conflicten en oorlog zouden worden voorkomen.

Meer dan negen op de tien Europeanen gelooft dat een samenleving beter functioneert als mannen en vrouwen gelijke kansen krijgen, en dat alle steunprogramma's specifiek rekening zouden moeten houden met de rechten van de vrouw.

Wat betreft de impact van problemen in ontwikkelingslanden op mannen en vrouwen, dacht het merendeel van de respondenten dat meer vrouwen dan mannen het slachtoffer worden van fysiek geweld (83%). Ze zouden ook moeilijker toegang hebben tot onderwijs (63%), hun grondrechten worden niet geëerbiedigd en te weinig werk of inkomen hebben (beide 61%).

Andris Piebalgs, Europees commissaris voor Ontwikkeling, zei: "Vrouwen staan centraal in alles wat we ondernemen. We zorgen ervoor dat onze steunprogramma's rekening houden met vrouwen, op elk vlak, van onderwijs en gezondheidszorg tot landbouw en energie. Ik ben dan ook verheugd te zien dat de meeste Europeanen het eens zijn met deze aanpak".

Verder zei hij: "Ik vind het ook interessant te zien hoeveel mensen denken dat meer vrouwen in machtsposities een positief verschil kan maken. Het is belangrijk dat alle vrouwen de kans krijgen om hun potentieel te ontwikkelen, overal ter wereld".

Vrouwen worden nog steeds zwaar gediscrimineerd in ontwikkelingslanden. Ze lopen ernstige gezondheidsrisico's, vooral bij zwangerschap. Een derde van de vrouwen wordt in haar leven geconfronteerd met geweld. Als 's werelds op een na grootste donor speelt de EU een cruciale rol bij de ondersteuning van de ontwikkeling van vrouwen en meisjes.

Dankzij de steun van de Commissie zijn sinds 2004 de volgende resultaten bereikt:

  • meer dan 85 000 meisjes zijn als nieuwe leerling ingeschreven in het middelbaar onderwijs

  • meer dan 4 miljoen kinderen zijn geboren met de hulp van gezondheidswerkers

  • er hebben 10,8 miljoen medische consulten plaatsgevonden over reproductieve gezondheid

Achtergrond en belangrijkste resultaten

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag presenteert de Europese Commissie een Eurobarometer-enquête met de mening van Europese burgers over de gelijkheid van mannen en vrouwen en de noodzaak om vrouwen in ontwikkelingslanden meer macht te geven. Voor de enquête werden meer dan 25 000 burgers uit de 27 lidstaten ondervraagd.

Meer dan negen op de tien Europeanen vindt dat een gemeenschap beter functioneert als mannen en vrouwen gelijk zijn, en dat alle steunprogramma's specifiek rekening zouden moeten houden met de rechten van de vrouw. De meningen van de EU-burgers over gendergelijkheid lagen bijzonder dicht bij elkaar. De hoogste resultaten werden genoteerd in Zweden, Nederland en Roemenië (96% in de drie landen) en de laagste in Letland, Slovenië (87% in beide landen) en Estland (86%).

In het algemeen denken EU-respondenten dat vrouwen vaker dan mannen worden getroffen door fysiek geweld (83%), moeilijke toegang tot onderwijs (63%), schending van de grondrechten en gebrek aan werk of inkomen (beide 61%).

Enkel wanneer het over honger en ondervoeding (50%) en hiv/aids (59%) gaat, denken EU-respondenten dat mannen en vrouwen er ongeveer even vaak mee te maken krijgen.

Europeanen denken dat een hoger aantal vrouwen in invloedrijke politieke functies een positieve invloed zou hebben in ontwikkelingslanden. Volgens de respondenten zou dit in de eerste plaats de eerbiediging van de mensenrechten ten goede komen. Meer dan driekwart antwoordde dat een grotere aanwezigheid van vrouwen "een goede invloed" zou hebben (78%). Betere levensomstandigheden en het voorkomen van conflicten en oorlog volgden op de voet, met respectievelijk 72% en 65%. Vooral Zweedse, Finse en Ierse respondenten waren deze mening toegedaan.

Verdere informatie

Eurobarometer over vrouwen in ontwikkelingslanden:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#372

Meer informatie over het werk van de EU met vrouwen in ontwikkelinglanden:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/index_en.htm

Website van Europees commissaris voor Ontwikkeling, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Website van DG Ontwikkeling en Samenwerking – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_nl.htm

Contact:

Alexandre Polack (+32 2 2990 677)


Side Bar