Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 7. martā

ES pilsoņi uzskata, ka sieviešu lielāks īpatsvars vadošos amatos jaunattīstības valstīs nozīmētu pozitīvas pārmaiņas

Saskaņā ar jaunu Eirobarometra pētījumu, kas nācis klajā Starptautiskās sieviešu dienas priekšvakarā, 78 % Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka tad, ja jaunattīstības valstīs politiskās varas amatos būtu vairāk sieviešu, dzīve uzlabotos.

Vairāk nekā 75 % respondentu uzskata, ka, panākot sieviešu lielāku pārstāvētību vadošajos amatos, uzlabotos cilvēktiesību ievērošana, 72 % domā, ka tādējādi uzlabotos arī dzīves apstākļi, un 65 % uzskata, ka tas novērstu konfliktus un karu.

No katriem desmit eiropiešiem vidēji vairāk nekā deviņi uzskata, ka dzimumu līdztiesība uzlabo sabiedrības vispārējo funkcionēšanu un ka visās palīdzības programmās būtu īpaši jāņem vērā sieviešu tiesības.

Vērtējot to, kā dažādas jaunattīstības valstu problēmas ietekmē vīriešus un sievietes, vairums respondentu uzskata, ka sievietes vairāk nekā vīriešus skar tādas problēmas kā fiziska vardarbība (83 %), izglītības pieejamība (63 %), galveno cilvēktiesību neievērošana un ienākumu/darba trūkums (61 %).

Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs norādīja: “Savā darbā mēs vienmēr piedomājam par sievietēm, raugoties, lai mūsu palīdzības programmās sievietes būtu ņemtas vērā visās jomās, sākot no veselības aprūpes un izglītības līdz lauksaimniecībai un enerģētikai, tāpēc priecājos redzēt, ka vairums Eiropas iedzīvotāju atbalsta šo pieeju.”

Viņš piemetināja: “Man bija arī interesanti redzēt, cik daudz cilvēku uzskata, ka sievietes vadošos amatos var radīt pozitīvas pārmaiņas. Ir ļoti būtiski, lai ikvienai sievietei neatkarīgi no tā, kur viņa dzīvo, būtu dota iespēja realizēt savu potenciālu.”

Sievietes jaunattīstības valstīs joprojām smagi cieš no diskriminācijas un saskaras ar nopietniem veselības apdraudējumiem, jo īpaši saistībā ar mātes veselību. Trešdaļa sieviešu savas dzīves laikā saskaras ar vardarbību. Kā pasaulē otram lielākajam līdzekļu devējam Eiropas Savienībai ir būtiska loma sieviešu un meiteņu izaugsmes sekmēšanā.

Pateicoties Komisijas atbalstam, kopš 2004. gada:

  • vairāk nekā 85 000 meiteņu varēja sākt vidējo izglītību;

  • vairāk nekā 4 miljonu dzemdību ir notikušas medicīnas darbinieku uzraudzībā;

  • sniegti 10,8 miljoni konsultāciju par reproduktīvo veselību.

Vispārīga informācija un galvenie rezultāti

Starptautiskajā sieviešu dienā Eiropas Komisija publisko Eirobarometra aptaujas rezultātus par Eiropas iedzīvotāju uzskatiem par dzimumu līdztiesību un nepieciešamību pastiprināt sieviešu lomu jaunattīstības valstīs. Šajā aptaujā piedalījās 25 000 iedzīvotāju no visām 27 dalībvalstīm.

No katriem desmit respondentiem vidēji vairāk nekā deviņi uzskata, ka dzimumu līdztiesība uzlabo sabiedrības funkcionēšanu un ka visās palīdzības programmās būtu īpaši jāņem vērā sieviešu tiesības. Rezultātu atšķirības saistībā ar viedokli par dzimumu līdztiesību Eiropas Savienības ietvaros bija ļoti nelielas: augstākie rezultāti novēroti Zviedrijā, Nīderlandē un Rumānijā (96 %), bet zemākie – Latvijā un Slovēnijā (87 %) un Igaunijā (86 %).

Kopumā ES respondenti uzskata, ka sievietes vairāk nekā vīriešus skar tādas problēmas kā fiziska vardarbība (83 %), izglītības pieejamība (63 %), galveno cilvēktiesību neievērošana un ienākumu/darba trūkums (61 %).

Bads un nepietiekams uzturs (50 %) un HIV/AIDS (59 %) bija vienīgās problēmas, attiecībā uz kurām ES respondenti uzskatīja, tās vīriešus un sievietes caurmērā skar vienādi.

Eiropas iedzīvotāji uzskata, ka jaunattīstības valstis pozitīvi ietekmētu sieviešu lielāks īpatsvars politiskās varas un citos ietekmīgos amatos. Pozitīvā ietekme visvairāk tika saskatīta attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu – vairāk nekā trīs ceturtdaļas respondentu uzskata, ka sieviešu lielāka līdzdalība uzlabotu dzīvi (78 %). Kā nākamie respondentu skatījumā ierindojas dzīves apstākļi (72 %) un konfliktu un kara novēršana (62 %). Viedokli, ka sievietes šajās jomās palīdzētu uzlabot situāciju, visaktīvāk pauda zviedri, somi un īri.

Plašāka informācija

Eirobarometra aptauja par sievietēm jaunattīstības valstīs:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#372

Sīkāka informācija par ES darbu, kas saistīts ar sievietēm jaunattīstības valstīs:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/index_en.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Kontaktpersona:

Alexandre Polack (+32 2 2990 677)


Side Bar