Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. kovo 7 d.

ES piliečiai mano, kad jei besivystančiose šalyse daugiau moterų eitų vadovaujamas pareigas, padėtis pagerėtų

2013 m. Tarptautinės moters dienos išvakarėse paskelbtos naujos „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, 78 proc. europiečių mano, kad jei besivystančių šalių valdžioje tarp politikų būtų daugiau moterų, padėtis pagerėtų.

Iš tiesų daugiau negu trys ketvirtadaliai apklausos dalyvių teigė, kad jei daugiau moterų užimtų vadovaujančias pareigas besivystančiose šalyse, būtų labiau gerbiamos žmogaus teisės. 72 proc. apklaustųjų taip pat mano, kad dėl to pagerėtų gyvenimo sąlygos, o 65 proc. – kad būtų išvengta konfliktų ir karų.

Daugiau nei devyni iš dešimties europiečių manė, kad dėl lyčių lygybės visuomenė apskritai veikia geriau ir kad visose pagalbos programose turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys moterų teisėms.

Kalbant apie tai, kaip besivystančių šalių problemos veikia vyrus ir moteris, daugumos apklausos dalyvių nuomone moterys dažniau nei vyrai susiduria su fizine prievarta (83 proc.), taip pat galimybių siekti išsilavinimo trūkumu (63 proc.), pagrindinių žmogaus teisių nepaisymu ir pajamų trūkumu ir (arba) bedarbyste (61 proc.).

Už vystymąsi atsakingas ES Komisijos narys Andris Piebalgas sakė: Vykdydami bet kokią veiklą moterims skiriame labai daug dėmesio ir užtikriname, kad į moterų interesus būtų atsižvelgta visų sričių – nuo švietimo ir sveikatos priežiūros iki žemės ūkio ir energetikos – ES pagalbos programose, todėl džiaugiuosi matydamas, kad dauguma europiečių palaiko šį požiūrį.

Jis pridūrė:Man taip pat įdomu sužinoti, kiek žmonių galvoja, kad vadovaujamas pareigas einančios moterys gali padaryti teigiamą poveikį. Ypač svarbu kiekvienai moteriai, kur ji begyventų, suteikti galimybę visapusiškai išnaudoti savo potencialą.

Moterys besivystančiose šalyse tebėra labai diskriminuojamos, jų sveikatai – ypač gimdyvių – kyla didelis pavojus. Per visą gyvenimą prievartą patiria trečdalis moterų. ES – antra didžiausia paramos teikėja pasaulyje – atlieka lemiamą vaidmenį remdama moterų ir mergaičių vystymąsi.

Naudojantis Komisijos suteikta parama nuo 2004 m.:

  • vidurines mokyklas pradėjo lankyti daugiau kaip 85 000 mergaičių;

  • sveikatos priežiūros darbuotojai priėmė daugiau kaip 4 mln. gimdymų;

  • suteikta 10,8 mln. konsultacijų reprodukcinės sveikatos klausimais.

Pagrindiniai faktai ir svarbiausi rezultatai

Tarptautinę moters dieną Komisija pateikia „Eurobarometro“ atliktą apklausą, iš kurios matyti Europos piliečių nuomonė apie lyčių lygybę ir būtinybę suteikti daugiau teisių moterims besivystančiose šalyse. Apklausoje dalyvavo daugiau kaip 25 000 piliečių iš 27 valstybių narių.

Daugiau nei devyni iš dešimties apklaustų ES gyventojų manė, kad dėl lyčių lygybės visuomenės veikia geriau ir kad visose pagalbos programose turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys moterų teisėms. Kalbant apie nuomonę dėl lyčių lygybės ES rezultatai skyrėsi labai nedaug – labiausiai sutariama Švedijoje, Nyderlanduose ir Rumunijoje (96 proc.), o labiausiai nuomonės skyrėsi Latvijoje, Slovėnijoje (87 proc.) ir Estijoje (86 proc.).

Apklausoje dalyvavę ES gyventojai apskritai mano, kad moterys dažniau nei vyrai susiduria su fizine prievarta (83 proc.), taip pat galimybių siekti išsilavinimo trūkumu (63 proc.), pagrindinių žmogaus teisių nepaisymu ir pajamų trūkumu ir (arba) bedarbyste (61 proc.).

Vienintelės problemos, dėl kurių, ES respondentų nuomone, vienodai kenčia tiek vyrai, tiek moterys – tai alkis ir prasta mityba (50 proc.) bei ŽIV ir (arba) AIDS (59 proc.).

Europiečių nuomone, jei tarp besivystančių šalių įtakingų politikų būtų daugiau moterų, tai turėtų teigiamos įtakos šioms šalims. Daugiausia teigiamų atsakymų ES gauta uždavus klausimą apie pagarbą žmogaus teisėms, į kurį daugiau nei trys ketvirtadaliai apklausos dalyvių atsakė, kad jei valdžioje būtų daugiau moterų, padėtis pagerėtų (78 proc.). 72 proc. apklaustųjų teigė, kad dėl to pagerėtų gyvenimo sąlygos, o 65 proc. – kad būtų išvengta konfliktų ir karų. Nuomonės, kad padėtis pagerėtų, jei valdžioje būtų daugiau moterų, daugiausiai laikėsi apklausos dalyviai Švedijoje, Suomijoje ir Airijoje.

Daugiau informacijos

„Eurobarometro“ apklausa apie moteris besivystančiose šalyse

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#372

Daugiau informacijos apie ES darbą su moterimis besivystančiose šalyse

http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/index_en.htm

Už vystymąsi atsakingo Europos Komisijos nario Andrio Piebalgo interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Vystymosi ir bendradarbiavimo generalinio direktorato – „EuropeAid“ interneto svetainė

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lt.htm

Asmuo ryšiams:

Alexandre Polack (+32 2 2990 677)


Side Bar