Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2013

Οι πολίτες της ΕΕ φρονούν ότι αν περισσότερες γυναίκες στις αναπτυσσόμενες χώρες κατείχαν εξουσία θα υπήρχε ουσιαστική διαφορά

Στις παραμονές της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας 2013, μια νέα έρευνα του Ευρωβαρομέτρου δείχνει ότι το 78 % των Ευρωπαίων φρονούν ότι η παρουσία περισσότερων γυναικών σε θέσεις πολιτικής εξουσίας στις αναπτυσσόμενες χώρες θα «έκανε την κατάσταση καλύτερη».

Πράγματι, περισσότεροι από το 75 % των ερωτηθέντων απάντησαν ότι αν περισσότερες γυναίκες αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις αναπτυσσόμενες χώρες θα βελτιωθεί ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ σε ποσοστό 72 % δήλωσαν ότι θα βελτιώνονταν επίσης οι συνθήκες ζωής και σε ποσοστό 65 % ήταν της άποψης ότι θα αποτρέπονταν οι συρράξεις και οι πόλεμοι.

Περισσότεροι από 9 στους 10 Ευρωπαίους ήταν της γνώμης ότι η ισότητα των φύλων βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι κοινωνίες εν γένει και ότι όλα τα προγράμματα ενίσχυσης πρέπει να λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη τα δικαιώματα των γυναικών.

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα προβλήματα στις αναπτυσσόμενες χώρες επηρεάζουν τους άνδρες και τις γυναίκες· οι περισσότεροι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι οι γυναίκες υφίστανται περισσότερο τις συνέπειες απ' ό,τι οι άντρες από τη φυσική βία (83 %), καθώς και από τα προβλήματα πρόσβασης στην εκπαίδευση (63 %), από την έλλειψη σεβασμού στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και από την έλλειψη εισοδήματος/εργασίας (αμφότερα 61 %).

Ο αρμόδιος για την Ανάπτυξη Επίτροπος της ΕΕ, Andris Piebalgs, σχολίασε: «Θέτουμε τις γυναίκες στο επίκεντρο κάθε μας δραστηριότητας· καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε τα προγράμματα ενίσχυσης να λαμβάνουν υπόψη τις γυναίκες σε κάθε τι, από την εκπαίδευση έως την υγειονομική περίθαλψη, τη γεωργία και την ενέργεια, γι’αυτό είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος που διαπιστώνω ότι στην πλειονότητά τους οι Ευρωπαίοι συμφωνούν με τη συγκεκριμένη προσέγγιση.»

Πρόσθεσε δε: «Ενδιαφέρομαι επίσης να μάθω πόσοι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι γυναίκες σε θέσεις εξουσίας μπορούν να επιφέρουν ουσιαστική διαφορά. Είναι ζωτικής σημασίας ζήτημα να δίνεται σε κάθε γυναίκα η ευκαιρία να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της· ανεξάρτητα από τον τόπο που ζει».

Οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές διακρίσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες·και να αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους υγείας, ιδίως σε σχέση με την μητρότητα. Η βία επηρεάζει αρνητικά το ένα τρίτο όλων των γυναικών στη διάρκεια της ζωής τους. Καθώς η ΕΕ αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο χορηγό στον κόσμο οφείλει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο θέμα της βοήθειας για την ανάπτυξη των γυναικών και των κοριτσιών.

Από το 2004 έως σήμερα, χάρη στη στήριξη της Επιτροπής:

  • Περισσότερες από 85.000 νέες σπουδάστριες έχουν εγγραφεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

  • Περισσότερες από 4 εκατομμύρια γεννήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό την παρακολούθηση υγειονομικού προσωπικού.

  • Πραγματοποιήθηκαν 10,8 εκατομμύρια επισκέψεις υγείας σχετικές με την αναπαραγωγή

Ιστορικό και βασικά αποτελέσματα

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που αφορά τις απόψεις των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την ισότητα των φύλων και την ανάγκη να αποκτήσουν περισσότερη εξουσία οι γυναίκες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περισσότεροι από 25.000 πολίτες των 27 κρατών μελών συμμετείχαν στην έρευνα.

Περισσότεροι από 9 στους 10 ερωτηθέντες από την ΕΕ ήταν της γνώμης ότι η ισότητα των φύλων βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι κοινωνίες και ότι όλα τα προγράμματα ενίσχυσης πρέπει να λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη τα δικαιώματα των γυναικών. Το εύρος των αποτελεσμάτων στην ΕΕ όσον αφορά τη γνώμη για την ισότητα των φύλων ήταν ιδιαιτέρως περιορισμένο· υψηλότερα ήταν τα ποσοστά στη Σουηδία, τις Κάτω Χώρες και τη Ρουμανία (όλα 96 %) και χαμηλότερα στη Λετονία, τη Σλοβενία (αμφότερα 87 %) και την Εσθονία (86 %).

Συνολικά, οι ερωτηθέντες στην ΕΕ φρονούν ότι τα ζητήματα που επηρεάζουν αρνητικά τις γυναίκες περισσότερο από τους άντρες είναι η φυσική βία (83 %), τα προβλήματα πρόσβασης στην εκπαίδευση (63 %), η έλλειψη σεβασμού στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και η έλλειψη εισοδήματος/εργασίας (αμφότερα 61 %).

Η πείνα και ο υποσιτισμός (50%) και το HIV/AIDS (59 %) ήταν τα μόνα ζητήματα για τα οποία οι ερωτηθέντες στην ΕΕ ήταν της γνώμης ότι άνδρες και γυναίκες επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό εξίσου.

Οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η πρόσβαση περισσότερων γυναικών σε θέσεις από τις οποίες μπορούν να ασκούν πολιτική εξουσία και επιρροή θα είχε θετική επίπτωση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν το στοιχείο που προσέλκυσε τις περισσότερες θετικές απαντήσεις στην ΕΕ, καθώς περισσότεροι από το 75 % των ερωτηθέντων απήντησαν ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών θα «βελτίωνε την κατάσταση» (78 %). Οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων και η αποτροπή των συρράξεων και των πολέμων έπονταν, εφόσον το 72 % και το 65 % των ερωτηθέντων (αντιστοίχως) συμμερίζονταν αυτήν την άποψη. Τα μεγαλύτερα ποσοστά μεταξύ αυτών που δήλωσαν ότι η συμμετοχή των γυναικών στις θέσεις εξουσίας θα «έκανε την κατάσταση καλύτερη» συγκέντρωσαν οι Σουηδοί, οι Φιλανδοί και οι Ιρλανδοί ερωτηθέντες.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωβαρόμετρο για τις γυναίκες στις αναπτυσσόμενες χώρες

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#372

Για περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες της ΕΕ με θέμα τις γυναίκες στις αναπτυσσόμενες χώρες:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/index_en.htm

Δικτυακός τόπος του αρμόδιου για την Ανάπτυξη Επιτρόπου, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Δικτυακός τόπος της ΓΔ Ανάπτυξης και Συνεργασίας - EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Αρμόδιος:

Alexandre Polack (+32 2 2990 677)


Side Bar