Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 7. marts 2013

EU-borgerne mener, at det ville gøre en positiv forskel, hvis der i udviklingslandene var flere kvinder på indflydelsesrige poster

På tærsklen til den internationale kvindedag 2013 viser en ny Eurobarometerundersøgelse, at 78 % af europæerne mener, at situationen i udviklingslandene ville være bedre, hvis der her var større deltagelse af kvinder i det politiske liv.

Mere end 75 % af deltagerne i undersøgelsen (respondenterne) sagde således, at flere kvinder på vigtige poster i udviklingslandene ville øge respekten for menneskerettighederne, og 72 % mente at det også ville forbedre levevilkårene, og 65 % mente, at det ville forebygge konflikt og krig.

Mere end 9 ud af 10 europæere fandt, at ligestilling forbedrer den måde, samfundene generelt fungerer på, og at alle bistandsprogrammer skal tage særligt hensyn til kvinders rettigheder.

Hvad angår den måde, hvorpå problemerne i udviklingslandene påvirker mænd og kvinder, fandt de fleste af respondenterne, at kvinder i højere grad end mænd var berørt af fysisk vold (83 %), af problemer med adgang til uddannelse (63 %), af manglende overholdelse af menneskerettigheder og manglende indtægt/job (begge 61 %).

EU's udviklingskommissær, Andris Piebalgs, udtaler: “Kvinderne indtager en central rolle i alle vores initiativer; vi sikrer os, at der med vores bistandsprogrammer tages hensyn til kvinder på alle områder - lige fra uddannelse og sundhedspleje til landbrug og energi – så det glæder mig at se, at hovedparten af europæerne er enige i denne tilgang."

Han tilføjede: “Jeg finder det også interessant, at der er så mange, som mener, at kvindelige beslutningstagere kan gøre en positiv forskel. Det er helt afgørende, at alle kvinder har mulighed for at udnytte hele deres potentiale, uanset hvor de bor.”

Kvinder lider stadig meget under diskriminering i udviklingslandene, og navnlig mødrene udsættes for alvorlige sundhedsrisici. En tredjedel af alle kvinderne er på forskellige tidspunkter i deres liv ofre for vold. Som verdens næststørste bistandsdonor har EU en central rolle at spille, når det kommer an på at hjælpe kvinders og pigers udvikling.

Kommissionens støtte har siden 2004 gjort det muligt:

  • for mere end 85 000 nye kvindelige studerende at starte på sekundærtrinnet

  • at sikre, at mere end 4 mio. fødsler kunne overvåges af sundhedspersonale

  • at gennemføre 10,8 mio. konsultationer vedrørende reproduktiv sundhed.

Baggrund og vigtige resultater

Europa-Kommissionen offentliggør på den internationale kvindedag en Eurobarometerundersøgelse vedrørende de europæiske borgeres syn på ligestilling og behovet for at styrke kvindernes stilling i udviklingslandene. Mere end 25 000 borgere i de 27 medlemsstater deltog i denne undersøgelse.

Mere end 9 ud af 10 europæere fandt, at ligestilling forbedrer den måde, samfundene generelt fungerer på, og at alle bistandsprogrammer skal tage særligt hensyn til kvinders rettigheder. Der var kun ringe udsving i resultaterne i EU med hensyn til ligestilling. Styrkelsen af kvindernes rolle havde størst opbakning i Sverige, Nederlandene og Rumænien (alle 96 %) og mindst opbakning i Letland og Slovenien (begge 87 %) samt i Estland (86 %).

Generelt fandt respondenterne, at de spørgsmål, der berører kvinder i højere grad end mænd, er fysisk vold (83 %), problemer med at få adgang til uddannelse (63 %), manglende respekt for grundlæggende menneskerettigheder og manglen på indtægt/job (begge 61 %).

Sult og fejlernæring (50 %) og HIV/AIDS (59 %) var de eneste områder, hvor respondenterne fandt, at mænd og kvinder i det store og hele var berørt i samme grad.

Europæerne finder, at flere kvinder med politisk magt og i indflydelsesrige stillinger ville have en positiv indvirkning på udviklingslandene. Respekt for menneskerettigheder var det spørgsmål, der afstedkom det største antal positive svar i EU, og her sagde mere end 75 % af respondenterne, at det ville gøre situationen bedre, hvis flere kvinder indtog vigtige poster i samfundet. Levevilkårene og forebyggelse af konflikt og krig fulgte umiddelbart derefter. Her var der henholdsvis 72 % og 65 % af respondenterne, som også havde dette synspunkt. Svenske, finske og irske respondenter var dem, der var mest tilbøjelige til at sige, at centralt placerede kvinder ville medvirke til at bedre situationen.

Yderligere oplysninger

Eurobarometerundersøgelse om kvinder i udviklingslandene

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#372

Yderligere oplysninger om EU’s indsats for med kvinder i udviklingslandene:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/index_en.htm

Websted for EU's udviklingskommissær, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Websted for Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_da.htm

Kontaktpersoner:

Alexandre Polack (+32 2 2990 677)


Side Bar