Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 7. března 2013

Občané EU si myslí, že více žen na mocenských pozicích v rozvojových zemích by mělo pozitivní dopad

Z nového průzkumu Eurobarometr v předvečer Mezinárodního dne žen 2013 vyplývá, že 78 % Evropanů si myslí, že více žen ve vedoucích politických funkcích v rozvojových zemích by „přineslo zlepšení“.

Podle více než tří čtvrtin dotázaných by zvýšení počtu žen na vedoucích pozicích v rozvojových zemích napomohlo lepšímu dodržování lidských práv, přičemž 72 % respondentů uvedlo, že by rovněž došlo ke zlepšení životních podmínek, a 65 % věří, že by to zabránilo konfliktům a válkám.

Více než devět z deseti Evropanů se domnívá, že rovnost žen a mužů zlepšuje obecné fungování společnosti a že veškeré programy pomoci by měly brát zvláštní zřetel na ženská práva.

Co se týče toho, jak se problémy v rozvojových zemích dotýkají mužů a žen, většina respondentů se domnívala, že ženy jsou častěji než muži konfrontovány s fyzickým násilím (83 %), s problémy v přístupu ke vzdělávání (63 %), nedodržováním základních lidských práv a chybějícím příjmem či zaměstnáním (v obou případech 61 %).

Komisař EU pro rozvoj Andris Piebalgs k tomu uvedl: „Snažíme se zahrnout otázku postavení žen do všech našich činností a zajistit, aby naše programy pomoci zohledňovaly ženy ve všech oblastech, ať už se jedná o vzdělávání, zdravotní péči, zemědělství či energetiku. Jsem tudíž potěšen, že většina Evropanů sdílí tento přístup.“

A dodal: „Se zájmem rovněž pozoruji, kolik lidí se domnívá, že ženy na mocenských pozicích mohou mít pozitivní dopad. Je nezbytné, aby každá žena, bez ohledu na to, kde žije, měla možnost využít svého potenciálu.“

Ženy v rozvojových zemích jsou nadále silně diskriminovány. Ohrožují je závažná zdravotní rizika, především pokud jde o zdraví matek. S násilím se v průběhu života setká třetina všech žen. Evropská unie má jakožto druhý největší dárce na světě klíčovou úlohu pro zlepšování životních podmínek dívek a žen.

Od roku 2004 se díky podpoře Komise:

  • zapsalo více než 85 000 nových studentek na střední školu,

  • uskutečnily více než 4 miliony porodů pod dohledem zdravotnického personálu,

  • provedlo 10,8 milionů konzultací ohledně reprodukčního zdraví.

Souvislosti a hlavní výsledky

U příležitosti Mezinárodního dne žen Evropská komise předkládá výsledky průzkumu Eurobarometr s názory evropských občanů na rovnost žen a mužů a potřebu posílit postavení žen v rozvojových zemích. Tohoto průzkumu se zúčastnilo více než 25 000 občanů všech 27 členských států.

Více než devět z deseti Evropanů se domnívá, že rovnost žen a mužů zlepšuje obecné fungování společnosti a že veškeré programy pomoci by měly brát zvláštní zřetel na ženská práva. Rozdíly mezi výsledky v EU, pokud jde o názor na rovnost žen a mužů, byly pozoruhodně malé, přičemž nejvyšší výsledky byly zaznamenány ve Švédsku, Nizozemsku a Rumunsku (ve všech 96 %) a nejnižší v Lotyšsku, ve Slovinsku (obě země 87 %) a v Estonsku (86 %).

Celkově si evropští respondenti myslí, že mezi problémy, které se dotýkají častěji žen než mužů, patří fyzické násilí (83 %), problémy v přístupu ke vzdělávání (63 %), nerespektování základních lidských práv a chybějící příjem či zaměstnání (v obou případech 61 %).

Hlad a podvýživa (50 %) a HIV/AIDS (59 %) byly jedinými oblastmi, u nichž se respondenti v EU domnívali, že muže i ženy postihují v zásadě stejně.

Evropané jsou toho názoru, že více žen ve funkcích s politickou mocí a vlivem by mělo na rozvojové země pozitivní dopad. Dodržování lidských práv byl bod, u něhož se v EU vyskytlo nejvíce pozitivních odpovědí: více než tři čtvrtiny dotázaných uvedlo, že více žen by „přineslo zlepšení“ (78 %). Těsně následují odpovědi týkající se životních podmínek lidí a předcházení konfliktům a válkám, kde toto stanovisko sdílelo 72 % a 65 % respondentů. Švédští, finští a irští občané se nejčastěji vyjadřovali v tom smyslu, že ženy na takových pozicích by „přinesly zlepšení“.

Více informací

Eurobarometr týkající se žen v rozvojových zemích:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#372

Více informací o činnosti EU na poli rovnosti žen v rozvojových zemích:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/index_en.htm

Internetové stránky evropského komisaře pro rozvoj Andrise Piebalgse:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Internetové stránky GŘ pro rozvoj a spolupráci – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_cs.htm

Kontaktní osoba:

Alexandre Polack (+32 2 2990 677)


Side Bar