Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 7 март 2013 г.

Според гражданите на ЕС по-голямото участие на жените във властта в развиващите се страни ще има благоприятен ефект

В навечерието на Международния ден на жената през 2013 г. ново проучване на Евробарометър показва, че според 78 % от европейците ако повече жени участват в политическата власт в развиващите се страни, „положението ще се подобри“.

Над три четвърти от анкетираните са на мнение, че заемането на повече ръководни постове от жени в развиващите се страни ще доведе до по-голямо зачитане на правата на човека, като 72 % смятат, че ще се подобрят и условията на живот, а 65 % — че ще се предотвратят конфликти и войни.

Според над 90 % от европейците равенството между половете подобрява функционирането на обществото като цяло и правата на жените трябва да бъдат вземани под внимание във всички програми за помощ.

На въпроса как проблемите в развиващите се страни се отразяват на мъжете и жените, повечето запитани смятат, че жените страдат в по-голяма степен от мъжете от физическо насилие (83 %) и от проблеми, свързани с достъпа до образование (63 %), незачитането на основни права на човека и липсата на доходи/работа (по 61 % за двете).

Европейският комисар по развитието Андрис Пиебалгс заяви: „Жените са в центъра на всички наши действия и ние гарантираме, че в програмите ни за помощ се отдава внимание на проблемите на жените във всяка една област — от образованието и здравеопазването до селското стопанство и енергетиката. Със задоволство отбелязвам, че мнозинството от европейците са съгласни с този подход.“

Той добави: „Освен това бих искал да видя колко хора смятат, че участието на жените във властта може да има благоприятен ефект. От жизненоважно значение е всяка жена да получи възможност да оползотвори потенциала си независимо от това къде живее“.

Жените в развиващите се страни продължават да бъдат подложени на тежка дискриминация. Съществуват сериозни рискове за тяхното здраве, особено при младите майки. Една трета от всички жени са се сблъсквали с насилие през живота си. ЕС е вторият най-голям донор в света и като такъв трябва да играе водеща роля в подпомагането на развитието на жените и момичетата.

От 2004 г. насам, благодарение на подкрепата на Комисията

  • над 85 000 нови ученички са се записали да посещават средно училище,

  • над четири милиона раждания са протекли в присъствието на здравни работници

  • и са извършени над 10,8 милиона консултации по въпроси на репродуктивното здраве.

Контекст и основни резултати

На Международния ден на жената Европейската комисия представи проучване на Евробарометър за мнението на европейските граждани по въпросите на равенството между половете и необходимостта от даването на по-голяма власт на жените в развиващите се страни. В проучването участваха над 25 000 души от 27-те държави членки.

Над 90 % от запитаните смятат, че равенството между половете подобрява функционирането на обществото и правата на жените трябва да бъдат вземани под внимание във всички програми за помощ. По въпроса за равенството между половете разликите в резултатите бяха много малки: най-високи резултати бяха отчетени в Швеция, Нидерландия и Румъния (по 96 % във всяка от тези държави), а най-ниски — в Латвия, Словения (по 87 % и в двете държави) и Естония (86 %).

Като цяло гражданите на ЕС смятат, че проблемите, които засягат повече жените, отколкото мъжете, са физическото насилие (83 %), проблемите, свързани с достъпа до образование (63 %), незачитането на основни права на човека и липсата на доходи/работа (по 61 % за двете).

Според анкетираните гладът и недохранването (50 %) и ХИВ/СПИН (59 %) са единствените проблеми,

които засягат мъжете и жените в еднаква степен.

Европейците са на мнение, че участието на повече жени в политическата власт и назначаването им на влиятелни политически постове ще се отрази благоприятно на развиващите се страни. Зачитането на правата на човека събра най-много положителни отговора в ЕС — над три четвърти от запитаните заявяват, че „положението ще се подобри“ благодарение на по-активно участие на жените (78 %). Следват отговорите, свързани с условията на живот и предотвратяването на конфликти и войни, посочени съответно от 72 % и 65 % от участниците в проучването. Сред заявилите, че „положението ще се подобри“, ако съответните постове бъдат заети от жени, най-много са шведите, финландците и ирландците.

За повече информация

Проучване на Евробарометър за положението на жените в развиващите се държави

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#372

Повече информация за работата на ЕС с жените в развиващите се страни:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/index_en.htm

Уебсайт на европейския комисар по развитието Андрис Пиебалгс:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Уебсайт на ГД „Развитие и сътрудничество — EuropeAid“:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

За контакти:

Alexandre Polack (+32 2 2990 677)


Side Bar