Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LT

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 6. martā

Pretmonopola politika: Komisija sāk oficiālu procedūru pret Lietuvas dzelzceļa uzņēmumu AB Lietuvos geležinkeliai

Eiropas Komisija ir sākusi oficiālu procedūru pret Lietuvas dzelzceļa uzņēmumu AB Lietuvos geležinkeliai (“LG”), lai izmeklētu, vai tas, demontējot sliežu ceļu, ir ierobežojis konkurenci Lietuvas un Latvijas dzelzceļa pārvadājumu tirgū un pārkāpis ES noteikumus, kas aizliedz dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Šā sliežu ceļa demontāža varēja liegt klientiem iespēju izmantot citu dzelzceļa uzņēmumu pakalpojumus kravas pārvadājumiem starp Lietuvu un Latviju. Procedūras sākšana nozīmē, ka šī lieta tiks izskatīta prioritārā kārtā, bet netiek iepriekš pieņemts, ka pārkāpums tiešām noticis.

LG 2008. gada septembrī pārtrauca izmantot sliežu ceļu, kas savieno Lietuvu un Latviju. Mēnesi vēlāk LG šo sliežu ceļu demontēja, un kopš tā laika tas nav atjaunots. Līdz ar to ir samazinājies dzelzceļa savienojumu skaits starp Lietuvu un Latviju starptautiskajiem kravu pārvadājumiem. Šāda rīcība varētu ierobežot konkurenci Lietuvas un Latvijas dzelzceļa pārvadājumu tirgū un jo īpaši liegt klientiem iespēju nosūtīt dzelzceļa kravas uz Latviju, izmantojot citu dzelzceļa uzņēmumu pakalpojumus.

Pamatojoties uz sūdzību, Komisija 2011. gadā veica pārbaudi LG telpās (skatīt MEMO/11/152). Komisijas izmeklēšana būs tagad vērsta uz to, lai izskatītu sliežu ceļa demontāžu un LG vēlāko rīcību.

Vispārīga informācija

Ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 102. pantu ir aizliegts ļaunprātīgi izmantot dominējošu stāvokli, ja tādējādi tiek ietekmēta tirdzniecība vai tiek izskausta vai ierobežota konkurence. Pretmonopola regulā (Padomes Regula Nr. 1/2003) ir noteikts, kā Komisija un valstu konkurences iestādes piemēro minēto Līguma pantu.

Pretmonopola regulas 11. panta 6. punktā ir paredzēts, ka pēc tam, kad Komisija ir sākusi procedūru, valstu konkurences iestādes attiecīgajā lietā vairs nevar pašas piemērot ES konkurences noteikumus. Turklāt valstu tiesas nedrīkst pieņemt tādus nolēmumus, kas būtu pretrunā Komisijas plānotajam lēmumam konkrētajā procedūrā.

Tiesību aktos nav noteikts termiņš, kurā jāpabeidz pretmonopola lietas izmeklēšana. Izmeklēšanas ilgums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp lietas sarežģītības, uzņēmuma pretimnākšanas Komisijas izmeklēšanā un aizstāvības tiesību izmantošanas.

Komisija ir informējusi LG un Lietuvas un Latvijas konkurences iestādes par procedūras sākšanu šajā lietā.

Sīkāka informācija par šo izmeklēšanu būs pieejama Komisijas publiskajā lietu reģistrā ar lietas numuru AT.39813.

Kontaktpersonas:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar