Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LV

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. kovo 6 d.

Antimonopoliniai klausimai. Komisija pradeda oficialią Lietuvos geležinkelių senbuvės AB „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos tyrimo procedūrą

Europos Komisija pradėjo oficialią antimonopolinio Lietuvos geležinkelių senbuvės AB „Lietuvos geležinkeliai“ (LG) veiklos tyrimo procedūrą, siekdama išsiaiškinti, ar išmontavusi geležinkelių bėgius ji neapribojo konkurencijos Lietuvos ir Latvijos geležinkelių rinkose ir taip nepažeidė ES antimonopolinių taisyklių, kurios draudžia piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi rinkoje. Gali būti, kad išmontavus bėgius klientai nebegalėjo naudotis kitų geležinkelių įmonių teikiamomis krovinių vežimo tarp Lietuvos ir Latvijos paslaugomis. Tyrimo procedūros pradžia nereiškia, kad tyrimo rezultatas jau yra aiškus; tiesiog Komisija šiam tyrimui teiks pirmenybę.

2008 m. rugsėjo mėn. LG sustabdė geležinkelių eismą tarp Lietuvos ir Latvijos, o po mėnesio LG išmontavo bėgius. Iki šiol bėgiai neatstatyti. Tuo būdu buvo apribotos galimybės geležinkeliais vežti tarptautinius krovinius tarp Lietuvos ir Latvijos. Tokiais veiksmais galėjo būti apribota konkurencija Lietuvos ir Latvijos geležinkelių rinkose, nes, be kita ko, klientams galėjo būti trukdoma savo geležinkelių krovinius nukreipti į Latviją naudojantis kitų geležinkelių įmonių paslaugomis.

Gavusi skundą, 2011 m. Komisija surengė patikrinimus LG patalpose (žr. MEMO/11/152). Dabar Komisijos tyrimas bus sutelktas į geležinkelio bėgių pašalinimą ir tolesnius LG veiksmus.

Pagrindiniai faktai

SESV 102 straipsniu draudžiamas piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, galintis paveikti prekybą ir užkirsti kelią konkurencijai arba ją apriboti. Antimonopoliniu reglamentu (Tarybos reglamentas Nr. 1/2003) nustatyta, kaip Komisija ir nacionalinės konkurencijos institucijos taiko šią nuostatą.

Antimonopolinio reglamento 11 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad, kai Komisija pradeda procedūras, valstybių narių konkurencijos institucijos atitinkamai veiklai nebegali taikyti ES konkurencijos taisyklių. Be to, nacionaliniai teismai neturi priimti jokių sprendimų, kurie galėtų kirstis su sprendimu, kurį numato priimti Komisija taikydama pradėtas tyrimo procedūras.

Oficialiai nenustatyta jokio termino, iki kurio antimonopolinį tyrimą reikėtų užbaigti. Tyrimo trukmė priklauso nuo keleto veiksnių, įskaitant atvejo sudėtingumą, įmonės bendradarbiavimą su Komisija ir naudojimąsi gynybos teisėmis.

Komisija informavo LG ir Lietuvos bei Latvijos konkurencijos institucijas, kad ji pradėjo tyrimo procedūrą.

Daugiau informacijos apie tyrimą bus pateikta Komisijos viešajame bylų registre (bylos numeris AT.39813).

Asmenys ryšiams:

Antoine Colombani, tel. +32 2 297 45 13

Marisa Gonzalez Iglesias, tel. +32 2 295 19 25

Maria Madrid Pina, tel. +32 2 295 45 30


Side Bar