Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 06 Μαρτίου 2013

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή αρχίζει διεξοδική έρευνα σχετικά με τα κρατικά μέτρα υπέρ της εταιρείας Hellenic Defence Systems S.A.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε έρευνα σε βάθος για να διαπιστώσει αν τα μέτρα κρατικής στήριξης που έλαβε η Ελλάδα αναφορικά με την επιχείρηση Hellenic Defence Systems S.A. (HDS, ή Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε. – ΕΑΣ στα ελληνικά) είναι συμβατά με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν άμεση επιχορήγηση από το κράτος ύψους 10 εκατ. ευρώ, αύξηση του κεφαλαίου κατά 158 εκατ. ευρώ και αρκετές κρατικές εγγυήσεις για δάνεια μέχρι 942 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2004-2011.

Η HDS (ΕΑΣ) ανήκει κατά 99,8% στο ελληνικό δημόσιο, κατά 0,18% στην Τράπεζα Πειραιώς (ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα) και κατά 0,02% σε ιδιώτες, και περιλαμβάνεται στο ελληνικό πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης. Αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες τουλάχιστον από το 2004, και τα μέτρα φαίνεται ότι εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Ως εκ τούτου, η εταιρεία μπορεί να λάβει κρατική ενίσχυση μόνο υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, μια επιχείρηση μπορεί να λάβει τέτοιου είδους ενίσχυση μία μόνο φορά σε διάστημα 10 ετών (βάσει της αποκαλούμενης αρχής της «εφάπαξ ενίσχυσης») και η ενίσχυση πρέπει να τερματίζεται μετά από 6 μήνες ή να χορηγείται στη βάση ενδεδειγμένου σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Στη παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή έχει αμφιβολίες κατά πόσο τα υπό εξέταση μέτρα έχουν τερματιστεί ή είναι σύμφωνα με τις λοιπές προϋποθέσεις των κατευθυντήριων γραμμών.

Η έναρξη σε βάθος έρευνας δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας. Παρέχει στην Ελλάδα και στα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη την ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα μέτρα τα οποία διερευνά η Επιτροπή.

Ιστορικό

Τα μέτρα δημόσιας στήριξης είναι κρατικές ενισχύσεις εάν δεν έχουν χορηγηθεί υπό όρους υπό όρους αποδεκτούς για έναν ιδιωτικό φορέα που δραστηριοποιείται βάσει των κανόνων της αγοράς. Αυτή είναι η αρχή του επενδυτή σε οικονομία της αγοράς – ΑΕΟΑ. Εάν δεν τηρείται η αρχή του επενδυτή σε οικονομία της αγοράς και οιοδήποτε από τα μέτρα εμπεριέχει κρατική ενίσχυση, τότε η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον τα μέτρα συνάδουν προς τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ.

Η HDS κατασκευάζει ταυτόχρονα αμυντικούς εξοπλισμούς αλλά και προϊόντα για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Σύμφωνα με το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων εξαιρούνται από την εκτίμηση της Επιτροπής εφόσον κρίνονται αναγκαία για την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας ενός κράτους μέλους. Εάν οι ελληνικές αρχές επρόκειτο να επικαλεστούν τη διάταξη αυτή και να δικαιολογήσουν την εφαρμογή της, η Επιτροπή θα λάμβανε υπόψη της την παράμετρο αυτή κατά την εξέταση των μέτρων στήριξης.

Η μη εμπιστευτική μορφή της εν λόγω απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.34308 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού αφ’ ης στιγμής διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. Νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων για κρατικές ενισχύσεις στο Διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα αναρτώνται στο εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό δελτίο State Aid Weekly e-News.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar