Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 6. maaliskuuta 2013

Valtiontuki: komissio hyväksyy Suomen lyhytaikaisten vientiluottovakuutuksien järjestelmän

Euroopan komissio on todennut Suomen lyhytaikaisten vientiluottovakuutuksien järjestelmän EU:n valtiontukisääntöjen mukaiseksi. Järjestelmä on rajoitettu vakuutusturvaan, jota ei tällä hetkellä ole saatavilla yksityisillä markkinoilla. Samalla varmistetaan, että järjestelmässä perityt maksut ovat riittävät. Komissio hyväksyi toimenpiteen 31. joulukuuta 2015 saakka.

Kilpailupolitiikasta vastaava komission varapuheenjohtaja Joaquín Almunia toteaa seuraavaa: ”vientiluottovakuutusten järjestelmä kattaa mm. pk-yritysten riskit aloilla, joilla markkinat eivät nykyisellään tarjoa vakuutusturvaa, ja tarjoaa samalla suojatoimia kilpailun vääristymien rajoittamiseksi.”

Ilmoitetun järjestelmän perusteella Suomen valtion vientitakuulaitos Finnvera tarjoaisi lyhytaikaista vientiluottovakuutusturvaa Suomessa sijaitseville yrityksille. Ainoastaan taloudellisesti kestäville liiketoimille myönnettäisiin vakuutusturvaa.

Järjestelmä tarjoaa suojaa kahdenlaisia riskejä vastaan:

- vakuutussuoja pk-yritysten riskeille ja

- yhden riskin vakuutussuoja, jonka riskiaika on vähintään 181 päivää ja alle kaksi vuotta tapauksissa, joissa riski liittyy yhteen ainoaan vientitoimeen, jota yksityisten vakuuttajien vakuutussalkku ei kata.

Suojatoimilla varmistetaan, että valtio tarjoaa vakuutusturvaa ainoastaan sellaisille liiketoimille, joille ei löydy yksityistä vakuutusturvaa markkinoilta. Lisäksi varmistetaan, että yksityisiä vakuutusyhtiöitä ei syrjäytetä pois markkinoilta, jos ne olisivat valmiita tarjoamaan vakuutusturvaa tällaisille riskeille. Tässä yhteydessä suoritettavat maksut ovat riittävät ja vuonna 2012 vientiluottovakuutuksista annetun tiedonannon mukaiset, koska Finnveran perimä vähimmäismaksu täyttää tiedonannossa asetetut ehdot. Suomi aikoo myös saattaa tiedot järjestelmän käytöstä yleisesti saataville.

Komissio totesi näistä syistä, että toimenpide on lyhytaikaisia vientiluottovakuutuksia koskevassa komission tiedonannossa asetettujen ehtojen mukainen (ks. säännöt täältä).

Tausta

Päätöksen julkinen versio on saatavilla tunnuksella SA.35701 valtiontukirekisterissä kilpailun pääosaston verkkosivustolla sen jälkeen, kun mahdolliset luottamuksellisten tietojen julkaisuun liittyvät kysymykset on ratkaistu. Internetissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavat uudet valtiontukipäätökset luetellaan viikoittain ilmestyvässä tiedotteessa State Aid Weekly e-News.

Yhteyshenkilöt:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar