Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 6 maart 2013

Staatssteun: Commissie begint grondig onderzoek naar overheidsfinanciering vijf Nederlandse profvoetbalclubs

De Europese Commissie is een grondig onderzoek begonnen om na te gaan of maatregelen van vijf Nederlandse gemeenten ten behoeve van hun lokale profvoetbalclubs wel voldoen aan de EU-staatssteunregels. Geen van deze maatregelen uit 2010 en 2011 is bij de Commissie gemeld: de Commissie werd er op geattendeerd door bezorgde burgers. Daarnaast kwam de Commissie tot de bevinding dat maatregelen van een zesde gemeente geen staatssteun vormden. Het feit dat een grondig onderzoek wordt geopend, loopt niet vooruit op de uitkomst van het onderzoek. Nederland en alle belanghebbenden krijgen nu de kans om opmerkingen over de betrokken maatregelen te maken.

Joaquín Almunia, Vicevoorzitter van de Commissie en belast met het mededingingsbeleid: "Ik ben er vast van overtuigd dat profvoetbalclubs goed moeten worden gerund en dat zij niet bij de belastingbetaler moeten aankloppen wanneer zij financieel in de problemen komen. Wordt er toch financiële steun verleend, dan moet men zich houden aan de EU-staatssteunregels voor steun aan ondernemingen in moeilijkheden. Bij deze vijf voetbalclubs hebben wij twijfel of dat wel het geval was."

De Commissie zal maatregelen onderzoeken ten behoeve van vijf clubs: NEC, MVV, Willem II, PSV en FC Den Bosch (zie tabel verderop). Deze maatregelen lijken staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU te vormen. Voor deze maatregelen werden overheidsmiddelen gebruikt, en organisaties die economische activiteiten verrichten, krijgen er een voordeel mee verleend. De maatregelen dreigen de mededinging te verstoren en het interstatelijke handelsverkeer ongunstig te beïnvloeden. Daarom zijn zij in beginsel onverenigbaar met de interne markt in de EU.

Voor zover de betrokken profvoetbalclubs financiële problemen hadden op het tijdstip dat de maatregelen werden genomen en de gemeenten maatregelen hebben genomen om iets te doen aan die problemen, moet de steun worden getoetst aan de EU-richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden. In deze fase van de procedure heeft de Commissie echter twijfel of die richtsnoeren met de maatregelen wel zijn nageleefd.

Voorts kwam de Commissie tot de conclusie dat de maatregelen van de gemeente Arnhem ten behoeve van Vitesse volgens de EU-regels geen staatssteun vormen. De gemeente had namelijk ermee ingestemd dat voor 11,7 miljoen EUR vorderingen op de club niet zouden worden voldaan. In dit geval heeft de gemeente Arnhem gehandeld in het kader van een formele procedure van surseance van betaling ten aanzien van Vitesse. De Nederlandse autoriteiten hebben aangetoond dat een particuliere crediteur handelend in een markteconomie op dezelfde wijze zou hebben gehandeld.

De onderzochte maatregelen

Het onderzoek van de Commissie gaat over de volgende maatregelen:

Club

Jaar maat-regel

Beschrijving

NEC (eredivisie)

2010

Gemeente Nijmegen kocht verwervingsrecht NEC af voor 2,2 miljoen EUR

MVV
(1
ste divisie)

2010

Gemeente Maastricht zag af van vordering van 1,7 miljoen EUR op MVV en kocht stadion voor 1,85 miljoen EUR

Willem II (eredivisie)

2010

Gemeente Tilburg verlaagde stadionhuur retroactief - totale voordeel 2,4 miljoen EUR

PSV (eredivisie)

2011

Gemeente Eindhoven kocht gronden van PSV voor 48,385 miljoen EUR en gaf deze in erfpacht uit aan de club

FC Den Bosch
(1
ste divisie)

2011

Gemeente Den Bosch zag af van vordering van 1,65 miljoen EUR op FC Den Bosch en kocht trainingscomplex voor 1,4 miljoen EUR

Achtergrond

In een gezamenlijke verklaring van 21 maart 2012 waren Vicevoorzitter Almunia en UEFA-voorzitter Platini het erover eens dat het staatssteuntoezicht voor profvoetbalclubs en de Financial Fair Play (FFP)-regels van de UEFA inzetten op het aanpakken van dezelfde pijnpunten. Ook vonden zij dat profvoetbalclubs niet boven hun stand mogen leven (IP/12/264).

De Commissie onderzoekt ook maatregelen in andere lidstaten die onder haar aandacht zijn gebracht. In oktober 2012 heeft zij alle lidstaten een verzoek om informatie over profvoetbalclubs gezonden.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit van vandaag, komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar onder zaaknummer SA.33584. Een overzicht van de recentste staatssteunbesluiten die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in State Aid Weekly e-News

Contact:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar