Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 6 mars 2013

Internationella kvinnodagen: nolltolerans mot kvinnlig könsstympning

Inför den internationella kvinnodagen den 8 mars anslöt sig i dag kommissionens vice ordförande Viviane Reding och kommissionär Cecilia Malmström till människorättsaktivister för att kräva nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Kommissionen anordnade en rundabordsdiskussion på hög nivå för att diskutera hur EU kan hjälpa medlemsstaterna att utrota könsstympningen, som drabbat flera hundratusentals kvinnor i EU. Kommissionärerna åtföljdes av ledamöter från Europaparlamentet och ledande företrädare för kampanjen mot kvinnlig könsstympning, bland andra ”ökenblommorna” Waris Dirie, Khady Koita och Chantal Compaoré – som är Burkina Fasos första dam.

Parallellt med detta inledde kommissionen i dag ett offentligt samråd som ska samla idéer för hur man bäst kan utveckla åtgärder på EU-nivå för att bekämpa könsstympningen. Samrådet kommer att pågå till den 30 maj 2013. Kommissionen har också anslagit 3,7 miljoner euro som stöd för medlemsstaternas åtgärder för att öka medvetenheten om våld mot kvinnor och ytterligare 11,4 miljoner euro till icke-statliga organisationer och andra som arbetar med offer.

- I dag inleder kommissionen samarbete med några mycket inspirerande kvinnor för att kräva nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Det är en extremt skadlig sed som skador kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. EU kommer att kämpa för att sätta stopp för den. Inte bara på internationella kvinnodagen, utan på årets alla dagar, sade vice ordförande Reding, som är EU:s kommissionär med ansvar för rättsliga frågor. Jag uppmanar alla som har kunskap på området att komma med idéer hur man bäst kan stoppa könsstympningen.

- Kvinnlig könsstympning är en grov kränkning av de mänskliga rättigheterna. Risken för att bli utsatt för den typen av övergrepp bör utgöra giltigt skäl för att bevilja asyl eller erbjuda humanitärt skydd. Vår asyllagstiftning fäster särskild uppmärksamhet på kvinnor och flickor som söker asyl på grund av risken för att utsättas för fysisk stympning. Kvinnor och flickor som risker att utsättas för könsstympning eller föräldrar som befarar att de kommer att förföljas eftersom de vägrar att låta sitt barn könsstympas bör få lämpligt skydd i Europa, säger Cecilia Malmström, som är EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor.

Ny rapport om kvinnlig könsstympning

Dagens rundabordsdiskussion om kvinnlig könsstympning sker samtidigt som Europeiska jämställdhetsinstitutet lägger fram en ny rapport om kvinnlig könsstympning i EU. Rapporten är ett svar på en begäran från Viviane Reding. I rapporten sägs att kvinnlig könsstympning är ett globalt transnationellt problem. Även om det saknas handfasta bevis för att kvinnlig könsstympning sker i EU, har tusentals kvinnor och flickor som bor i EU utsatts för det övergreppet antingen innan de flyttade till EU eller när de reste utanför EU.

Enligt rapporten finns det offer, eller potentiella offer, i minst 13 EU-länder: Österrike, Belgien, Danmark, Tyskland, Spanien, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Sverige och Storbritannien. Rapporten efterlyser också behovet av exakta uppgifter som underlag för att ta itu med problemet.

Om man vill utrota kvinnlig könsstympning kommer det enligt rapporten att krävas en bred arsenal av åtgärder inriktade på insamling av uppgifter, förebyggande arbete, skydd av riskutsatta flickor, åtal av förövare och hjälp till offer. Offer för kvinnlig könsstympning kan förlita sig på skydd från ett EU-direktiv om brottsoffers rättigheter, som antogs den 4 oktober 2012, som uttryckligen säger att kvinnlig könsstympning är en form av könsrelaterat våld (IP/12/1066).

Men även om det i alla EU-medlemsstater och i Kroatien finns rättsliga bestämmelser för att åtala dem som utför kvinnlig könsstympning, är det mycket sällan brotten leder till åtal. Detta beror på svårigheter att upptäcka övergreppen, samla in tillräckliga bevis, motvilja mot att anmäla brott och, framförallt, bristande kunskaper om kvinnlig könsstympning.

Europeiska jämställdhetsinstitutet har därför också offentliggjort en rapport som innehåller flera exempel på goda metoder i nio medlemsstater för att bekämpa kvinnlig könsstympning. Rapporten ger exempel på lyckade strategier och projekt:

  • Ett nederländskt projekt för att förhindra kvinnlig könsstympning genom samarbete mellan sjukvårdspersonal, polis, skola, organisationer för skydd av barn och migrantorganisationer.

  • En fransk organisation som är inriktad på att väcka åtal vid kvinnlig könsstympning genom att fungera som ”civil part” vid rättegångar.

  • En specialiserad sjukvårdstjänst i Storbritannien med 15 kliniker som ska ta hand om de speciella behoven hos kvinnor som blivit utsatta för könsstympning.

Bakgrund

Enligt WHO:s definition är kvinnlig könsstympning alla typer av ingrepp som består av partiellt eller fullständigt avlägsnande av yttre könsorgan eller andra skador på kvinnliga könsorgan som inte kan motiveras av medicinska skäl.

Kvinnlig könsstympning utförs av kulturella, religiösa och/eller sociala skäl på unga flickor upp till 15 års ålder. Det är en form av övergrepp på barn och våld mot kvinnor och flickor. Det får allvarliga fysiska och psykiska konsekvenser både på kort och på lång sikt.

I de EU-länder där vuxna offer eller flickor och kvinnor som riskerar att utsättas lever, sker övergreppen oftast under en vistelse i hemlandet och mycket sällan i EU.

Den 21 september 2010 antog kommissionen en strategi för jämställdhet mellan män och kvinnor 2010–2015. Strategin innehåller flera prioriteringar för jämställdhet mellan könen, inklusive att stoppa könsrelaterat våld. Den innehåller vidare en särskild hänvisning till kvinnlig könsstympning. Den 6 februari 2013 som är internationella dagen mot kvinnlig könsstympning upprepade kommissionen sin fasta föresats att utrota denna typ av extremt skadliga övergrepp (MEMO/13/67).

Mer information:

Europeiska kommissionen – Ett slut på könsrelaterat våld:

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

Rapport från Europeiska jämställdhetsinstitutet – Kvinnlig könsstympning i Europeiska unionen och Kroatien

Nationella faktablad – Kvinnlig könsstympning i Europeiska unionen och Kroatien

Offentligt samråd:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/130306_en.htm

Webbplats för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Facebook: Skicka dina ”nolltoleransfoton”:

COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Hashtaggar på twitter: #zeroFGM

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Bilaga 1: Ungefärligt antal kvinnliga offer, potentiella offer och flickor som riskerar kvinnlig könsstympning (där det finns undersökningar)

Country

Criminal law provisions against FGM

Estimated no. of women with FGM (date of study)

Estimated no. of girls at risk of FGM

Estimated no. of women from FGM-affected regions living in the EU (where no FGM-specific data is available)

Belgium

Specific

6,260 (2011)

1,975

Bulgaria

General

No data available

No data available

Czech Republic

General

No data available

No data available

Denmark

Specific

No data available

No data available

15,116

Germany

General

19,000 (2007)

4,000

Estonia

General

No data available

No data available

Ireland

Specific

3,170 (2011)

No data available

Greece

General

1,239 (2006)

No data available

Spain

Specific

No data available

No data available

30,439

France

General

61,000 (2007)

No data available

Italy

Specific

35,000 (2009)

1,000

Cyprus

Specific

No data available

No data available

1,500

Latvia

General

No data available

No data available

Lithuania

General

No data available

No data available

Luxembourg

General

No data available

No data available

Hungary

General

170-350 (2012)

No data available

Malta

General

No data available

No data available

Netherlands

General

29,210 (2013)

40-50 each year

Austria

Specific

8,000 (2000)

No data available

Poland

General

No data available

No data available

Portugal

General

No data available

No data available

9,263

Romania

General

No data available

No data available

Slovenia

General

No data available

No data available

Slovakia

General

No data available

No data available

Finland

General

No data available

No data available

4,400

Sweden

Specific

No data available

No data available

91,420

UK

General

65,790 (2007)

30,000

Croatia

Specific

No data available

No data available

Source: EIGE: Female genital mutilation in the European Union and Croatia, except from the Netherlands: Marja Exterkate - Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013)

Bilaga 2: Stödorganisationer för offer för kvinnlig könsstympning i medlemsstaterna

Name of the organisation

Country

Website

Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen

Austria

http://www.maedchenberatung.at/

MAIZ - Autonomes Integrationszentrum von und für Migrantinnen

Austria

http://www.maiz.at/

Miteinander Lernen - Birlikte Öğrenelim

Austria

http://www.miteinlernen.at

Netzwerk österreichischer Frauen- &
Mädchenberatungsstellen

Austria

http://www.frauenberatenfrauen.at/

Verein Orient-Express -
Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative für Frauen

Austria

www.orientexpress-wien.com

Viele - Verein für interkulturellen Ansatz in Erziehung, Lernen und Entwicklung

Austria

http://www.verein-viele.at

ZEBRA Zentrum zur sozialmedizinischen, rechtlichen und kulturellen Betreuung von Ausländern und Ausländerinnen in Österreich

Austria

http://zebra.or.at

Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelle féminines asbl (GAMS)

Belgium

www.gams.be

INTACT

Belgium

www.intact-association.org

INTACT

Belgium

www.intact-association.org

Български център за джендър изследвания

Bulgaria

www.bgrf.org

Unit for the Rehabilitation of Victims of Torture, Humanitarian Affairs Unit of Future Worlds Center

Cyprus

http://www.urvt.org/

Asante Kenya, nadační fond.

Czech Republic

www.asantekenya

Amnesty International Denmark

Denmark

www.amnesty.dk

Femmes de la terre

France

www.femmesdelaterre.org

Tostan France

France

www.tostanfrance.com

Frauenrecht is Menschenrecht

Germany

www.fim-frauenrecht.de

Aktion Weißes Friedensband e.v.nein nein

Germany

www.friedensband.de

Amnesty International Deutschland

Germany

www.amnesty.de

Deutsches Netzwerk zur Überwindung weiblicher Genitalverstümmelung

Germany

www.netzwerk-integra.de

Internationale Aktion gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen e.V.

Germany

www.intact-ev.de

Terre des Femmes - Menschenrechte für Frauen e.V.

Germany

www.frauenrechte.de

Stop Mutilation e.V. - Gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen in Europa und Afrika

Germany

www.stop-mutilation.org

Target e.V., Ruediger Nehbarg

Germany

www.target-nehberg.de

AkiDwA : Akina Dada Wa Africa

Ireland

www.akidwa.ie

Irish Refugee Council

Ireland

http://www.irishrefugeecouncil.ie/

Somali Human Rights Advocacy Group in Ireland

Ireland

Vincentian Refugee Centre

Ireland

http://www.vrc.ie/

Fundacja Inicjatyw Psychospołecznych (suspended)

Poland

www.fundacjafip.org.pl (not valid any longer)

Associação Para o Planeamento da Família

Portugal

www.apf.pt

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

Portugal

http://www.apav.pt

Instituto Marquês Valle Flor

Portugal

http://www.imvf.org/

Associação de Mulheres Contra a Violência

Portugal

www.amcv.org.pt

Africa Advocacy Foundation

United Kingdom

http://www.a-af.org/

Birmingham & Solihull Women’s Aid

United Kingdom

http://www.bswaid.org/

Black Association of Women Step Out

United Kingdom

www.bawso.org.uk

Child Rights Information Network

United Kingdom

www.crin.org

Daughters of Eve

United Kingdom

http://www.dofeve.org/

Equality Now

United Kingdom/Kenya/USA

http://www.equalitynow.org

FGM National Clinical Group

United Kingdom

http://www.fgmnationalgroup.org/contact_us.htm

Manor Gardens Centre

United Kingdom

www.manorgardenscentre.org

Southall Community Alliance

United Kingdom

http://southallcommunityalliance.org/

WomenKind World Wide

United Kingdom

http://www.womankind.org.uk

Källa: Europeiska jämställdhetsinstitutet


Side Bar