Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 6. marca 2013

Mednarodni dan žensk: ničta toleranca do pohabljanja ženskih spolnih organov

Pred mednarodnim dnem žensk, ki ga praznujemo 8. marca, sta se danes podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding in evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström pridružili zagovornikom človekovih pravic v pozivu k ničti toleranci do pohabljanja ženskih spolnih organov. Na okrogli mizi na visoki ravni, ki jo je organizirala Komisija, je potekala razprava o tem, kako lahko Evropska unija pomaga državam članicam pri izkoreninjenju te prakse, ki naj bi po ocenah prizadela na sto tisoče žensk v EU. Komisarkama so se pridružili poslanci Evropskega parlamenta ter nekatere vodilne svetovne osebnosti, ki se borijo proti pohabljanju ženskih spolnih organov, na primer „puščavska roža“ Waris Dirie, Khady Koita in prva dama Burkine Faso Chantal Compaoré.

Vzporedno s tem dogodkom je danes Komisija začela javno posvetovanje za zbiranje mnenj o najboljših predlogih za ukrepe na ravni EU, s katerimi bi se preprečevalo pohabljanje ženskih spolnih organov. Posvetovanje bo trajalo do 30. maja 2013. Komisija je napovedala tudi, da bo dejavnosti držav članic za ozaveščanje o nasilju nad ženskami podprla s sredstvi v višini 3,7 milijona evrov, dodatnih 11,4 milijona evrov pa bo namenjenih nevladnim organizacijam in vsem ostalim, ki delajo z žrtvami.

„Evropska komisija je danes združila moči z vrsto izjemnih žensk, da bi skupaj pozvali k ničti toleranci do pohabljanja ženskih spolnih organov. To je izjemno škodljiva praksa, ki krši človekove pravice žensk in deklet. EU se bo borila proti pohabljanju ženskih spolnih organov – ne le na mednarodni dan žensk, temveč vseh 365 dni na leto,“ je povedala podpredsednica Komisije Viviane Reding, pristojna za pravosodje. „Vse, ki poznajo to področje, pozivam, da z nami delijo svoje mnenje o tem, kakšni ukrepi bi bili najprimernejši za reševanje tega problema.“

„Pohabljanje ženskih spolnih organov pomeni hudo kršitev človekovih pravic. Tveganje, da nekdo postane žrtev te prakse, bi moralo biti upravičen razlog za odobritev azila ali humanitarne zaščite potencialnim žrtvam. V naši zakonodaji o azilu smo posebno pozorni na ženske in dekleta, ki prosijo za azil zaradi grožnje fizičnega pohabljenja. Ženskam in dekletom, ki tvegajo pohabljenje spolnih organov, ali staršem, ki se bojijo preganjanja, ker svojega otroka nočejo izpostaviti tovrstni praksi, moramo v Evropi zagotoviti ustrezno zaščito,“ meni evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Novo poročilo o pohabljanju ženskih spolnih organov

Na današnji okrogli mizi bo predstavljeno tudi novo poročilo o pohabljanju ženskih spolnih organov v EU, ki ga je na predlog podpredsednice Viviane Reding pripravil Evropski inštitut za enakost spolov. Poročilo ugotavlja, da je pohabljanje ženskih spolnih organov po svojih značilnostih globalen, nadnacionalen pojav. Čeprav ni trdnih dokazov, da bi se ta praksa izvajala v EU, ji je bilo na tisoče žensk in deklet, ki živijo v EU, podvrženih bodisi pred selitvijo v EU ali na potovanjih zunaj EU.

Po izsledkih poročila naj bi žrtve ali potencialne žrtve živele v najmanj 13 državah članicah EU: v Avstriji, Belgiji, na Danskem, na Finskem, v Franciji, na Irskem, v Italiji, v Nemčiji, na Nizozemskem, Portugalskem, v Španiji, na Švedskem in v Združenem kraljestvu. Vendar je v poročilu poudarjena tudi potreba po natančnejših podatkih, ki bi bili osnova za reševanje tega problema.

Za izkoreninjenje pohabljanja ženskih spolnih organov bo potrebna vrsta ukrepov, od zbiranja podatkov, preventive in zaščite deklet, ki so v nevarnosti, do preganjanja storilcev in zagotavljanja pomoči žrtvam, navaja poročilo. Žrtve te prakse ščiti direktiva EU o pravicah žrtev, sprejeta 4. oktobra 2012, ki izrecno navaja pohabljanje ženskih spolnih organov kot obliko nasilja na podlagi spola (IP/12/1066).

Toda čeprav zakonodaje vseh držav članic EU in Hrvaške zagotavljajo pravno podlago za pregon storilcev tovrstnih nasilnih dejanj v okviru splošnih ali posebnih kazenskopravnih predpisov, so primeri sodnega pregona zelo redki. Razlogi za to so težave pri odkrivanju primerov in zbiranju dokazov, nepripravljenost prijaviti zločin, predvsem pa pomanjkanje znanja o pohabljanju ženskih spolnih organov.

Evropski inštitut za enakost spolov je zato objavil poročilo, v katerem opredeljuje vrsto dobrih praks devetih držav članic za boj proti pohabljanju ženskih spolnih organov. Poročilo navaja primere uspešnih politik in projektov, med katerimi so:

  • nizozemski projekt za preprečevanje te prakse z združevanjem prizadevanj zdravstvenega osebja, policije, šol, služb za zaščito otrok in priseljenskih organizacij;

  • francoska organizacija, ki si prizadeva za sodni pregon v primerih pohabljanja ženskih spolnih organov, tako da v sodnih postopkih nastopa kot civilna stranka;

  • specializirana zdravstvena služba v Združenem kraljestvu s 15 klinikami, ki se posvečajo posebnim potrebam žrtev pohabljanja ženskih spolnih organov.

Ozadje

Pohabljanje ženskih spolnih organov po opredelitvi Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) pomeni vse postopke, ki vključujejo delno ali popolno odstranitev zunanjih ženskih spolnih organov ali druge poškodbe ženskih spolnih organov iz nemedicinskih razlogov.

Izvaja se iz kulturnih, verskih in/ali družbenih razlogov, žrtve pa so mlada dekleta od zgodnjega otroštva do starosti 15 let. Pohabljanje ženskih spolnih organov je oblika zlorabe otrok ter nasilja nad ženskami in dekleti s hudimi kratko- in dolgoročnimi telesnimi in duševnimi posledicami.

Pri žrtvah ali potencialnih žrtvah, ki živijo v državah EU, se praksa običajno izvede med obiskom v njihovi državi izvora, v zelo redkih primerih pa tudi na ozemlju EU.

Komisija je 21. septembra 2010 sprejela Strategijo za enakost žensk in moških 2010–2015, v katero je vključila vrsto prednostnih nalog na področju enakosti spolov, vključno z odpravo nasilja na podlagi spola. Strategija pri tem izrecno navaja tudi pohabljanje ženskih spolnih organov. Prav tako je Komisija 6. februarja 2013, na mednarodni dan boja proti pohabljanju ženskih spolnih organov, ponovno potrdila svojo odločno zavezanost, da pomaga izkoreniniti to nesprejemljivo prakso (MEMO/13/67).

Več informacij

Evropska komisija – odprava nasilja na podlagi spola:

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

Poročilo Evropskega inštituta za enakost spolov – Pohabljanje ženskih spolnih organov v EU in na Hrvaškem

Podatki po državah – pohabljanje ženskih spolnih organov v Evropski uniji in na Hrvaškem

Javno posvetovanje:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/130306_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije Viviane Reding, pristojne za pravosodje:

http://ec.europa.eu/reding

Facebook: Pošljite svoje fotografije s simbolom ničte tolerance:

COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Twitter: #zeroFGM

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Priloga 1: ocenjeno število žrtev, možnih žrtev in deklet, ki tvegajo pohabljenje ženskih spolnih organov (kjer so študije na voljo)

Country

Criminal law provisions against FGM

Estimated no. of women with FGM (date of study)

Estimated no. of girls at risk of FGM

Estimated no. of women from FGM-affected regions living in the EU (where no FGM-specific data is available)

Belgium

Specific

6,260 (2011)

1,975

Bulgaria

General

No data available

No data available

Czech Republic

General

No data available

No data available

Denmark

Specific

No data available

No data available

15,116

Germany

General

19,000 (2007)

4,000

Estonia

General

No data available

No data available

Ireland

Specific

3,170 (2011)

No data available

Greece

General

1,239 (2006)

No data available

Spain

Specific

No data available

No data available

30,439

France

General

61,000 (2007)

No data available

Italy

Specific

35,000 (2009)

1,000

Cyprus

Specific

No data available

No data available

1,500

Latvia

General

No data available

No data available

Lithuania

General

No data available

No data available

Luxembourg

General

No data available

No data available

Hungary

General

170-350 (2012)

No data available

Malta

General

No data available

No data available

Netherlands

General

29,210 (2013)

40-50 each year

Austria

Specific

8,000 (2000)

No data available

Poland

General

No data available

No data available

Portugal

General

No data available

No data available

9,263

Romania

General

No data available

No data available

Slovenia

General

No data available

No data available

Slovakia

General

No data available

No data available

Finland

General

No data available

No data available

4,400

Sweden

Specific

No data available

No data available

91,420

UK

General

65,790 (2007)

30,000

Croatia

Specific

No data available

No data available

Source: EIGE: Female genital mutilation in the European Union and Croatia, except from the Netherlands: Marja Exterkate - Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013)

Priloga 2: organizacije za podporo žrtvam pohabljanja ženskih spolnih organov v državah članicah

Name of the organisation

Country

Website

Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen

Austria

http://www.maedchenberatung.at/

MAIZ - Autonomes Integrationszentrum von und für Migrantinnen

Austria

http://www.maiz.at/

Miteinander Lernen - Birlikte Öğrenelim

Austria

http://www.miteinlernen.at

Netzwerk österreichischer Frauen- &
Mädchenberatungsstellen

Austria

http://www.frauenberatenfrauen.at/

Verein Orient-Express -
Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative für Frauen

Austria

www.orientexpress-wien.com

Viele - Verein für interkulturellen Ansatz in Erziehung, Lernen und Entwicklung

Austria

http://www.verein-viele.at

ZEBRA Zentrum zur sozialmedizinischen, rechtlichen und kulturellen Betreuung von Ausländern und Ausländerinnen in Österreich

Austria

http://zebra.or.at

Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelle féminines asbl (GAMS)

Belgium

www.gams.be

INTACT

Belgium

www.intact-association.org

INTACT

Belgium

www.intact-association.org

Български център за джендър изследвания

Bulgaria

www.bgrf.org

Unit for the Rehabilitation of Victims of Torture, Humanitarian Affairs Unit of Future Worlds Center

Cyprus

http://www.urvt.org/

Asante Kenya, nadační fond.

Czech Republic

www.asantekenya

Amnesty International Denmark

Denmark

www.amnesty.dk

Femmes de la terre

France

www.femmesdelaterre.org

Tostan France

France

www.tostanfrance.com

Frauenrecht is Menschenrecht

Germany

www.fim-frauenrecht.de

Aktion Weißes Friedensband e.v.nein nein

Germany

www.friedensband.de

Amnesty International Deutschland

Germany

www.amnesty.de

Deutsches Netzwerk zur Überwindung weiblicher Genitalverstümmelung

Germany

www.netzwerk-integra.de

Internationale Aktion gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen e.V.

Germany

www.intact-ev.de

Terre des Femmes - Menschenrechte für Frauen e.V.

Germany

www.frauenrechte.de

Stop Mutilation e.V. - Gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen in Europa und Afrika

Germany

www.stop-mutilation.org

Target e.V., Ruediger Nehbarg

Germany

www.target-nehberg.de

AkiDwA : Akina Dada Wa Africa

Ireland

www.akidwa.ie

Irish Refugee Council

Ireland

http://www.irishrefugeecouncil.ie/

Somali Human Rights Advocacy Group in Ireland

Ireland

Vincentian Refugee Centre

Ireland

http://www.vrc.ie/

Fundacja Inicjatyw Psychospołecznych (suspended)

Poland

www.fundacjafip.org.pl (not valid any longer)

Associação Para o Planeamento da Família

Portugal

www.apf.pt

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

Portugal

http://www.apav.pt

Instituto Marquês Valle Flor

Portugal

http://www.imvf.org/

Associação de Mulheres Contra a Violência

Portugal

www.amcv.org.pt

Africa Advocacy Foundation

United Kingdom

http://www.a-af.org/

Birmingham & Solihull Women’s Aid

United Kingdom

http://www.bswaid.org/

Black Association of Women Step Out

United Kingdom

www.bawso.org.uk

Child Rights Information Network

United Kingdom

www.crin.org

Daughters of Eve

United Kingdom

http://www.dofeve.org/

Equality Now

United Kingdom/Kenya/USA

http://www.equalitynow.org

FGM National Clinical Group

United Kingdom

http://www.fgmnationalgroup.org/contact_us.htm

Manor Gardens Centre

United Kingdom

www.manorgardenscentre.org

Southall Community Alliance

United Kingdom

http://southallcommunityalliance.org/

WomenKind World Wide

United Kingdom

http://www.womankind.org.uk

Source: EIGE


Side Bar