Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 6 marca 2013 r.

Międzynarodowy Dzień Kobiet: zero tolerancji dla okaleczania żeńskich narządów płciowych

Przed obchodzonym 8 marca Międzynarodowym Dniem Kobiet wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding oraz komisarz Cecilia Malmström przyłączyły się do apelu obrońców praw człowieka o zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet. Komisja zorganizowała spotkanie na wysokim szczeblu poświęcone temu, w jaki sposób Unia Europejska może pomóc państwom członkowskim zwalczać praktykę okaleczania, która – jak się przyjmuje – dotyka kilkaset tysięcy kobiet w Unii Europejskiej. W ślad Komisji poszedł Parlament Europejski oraz czołowi działacze na świecie opowiadający się przeciwko obrzezaniu kobiet, w tym Waris Dirie, autorka książki „Kwiat pustyni”, Khady Koita oraz Chantal Compaoré, pierwsza dama Burkina Faso.

Równolegle do tych działań Komisja rozpoczęła dziś konsultacje społeczne, by zebrać opinie na temat optymalnego sposobu opracowania środków na poziomie unijnym w celu zwalczenia praktyki okaleczania narządów płciowych kobiet. Konsultacje potrwają do dnia 30 maja 2013 r. Komisja zapowiedziała również, że przeznaczy 3,7 mln euro na wsparcie działań państw członkowskich mających na celu podniesienie świadomości na temat przemocy przeciwko kobietom oraz kolejne 11,4 mln euro dla organizacji pozarządowych i innych organizacji zajmujących się ofiarami tego rodzaju przemocy.

„Komisja Europejska łączy dziś siły z bardzo inspirującymi kobietami, by wspólnie domagać się zera tolerancji dla okaleczania żeńskich narządów płciowych. Ta bardzo okrutna praktyka stanowi pogwałcenie praw człowieka przysługujących kobietom i dziewczętom. UE będzie walczyć z tym procederem do samego końca – nie tylko w Międzynarodowym Dniu Kobiet, ale przez 365 dni w roku”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, unijna komisarz ds. sprawiedliwości. „Zachęcam wszystkich, którym znany jest ten problem, by podzielili się swoją opinią na temat tego, jak najskuteczniej sobie z nim poradzić.

„Okaleczanie żeńskich narządów płciowych stanowi poważne naruszenie praw człowieka. Fakt bycia narażonym na ten proceder powinien stanowić uzasadniony powód przyznania azylu lub zapewnienia ochrony humanitarnej. W naszych przepisach dotyczących azylu zwracamy szczególną uwagę na sytuację kobiet i dziewcząt, które ubiegają się o azyl z uwagi na ryzyko fizycznego okaleczenia. Kobiety i dziewczęta, którym grozi okaleczenie narządów płciowych, lub rodzice, którzy obawiają się prześladowań, gdyż odmówili poddania swojego dziecka temu procederowi, powinni mieć zapewnioną odpowiednią ochronę w Europie”, stwierdziła Cecilia Malmström, unijna komisarz do spraw wewnętrznych.

Nowy raport na temat praktyki okaleczania żeńskich narządów płciowych

Dzisiejsza dyskusja na wysokim szczeblu poświęcona problemowi obrzezania kobiet w UE zbiega się z wydaniem nowego raportu na ten temat opracowanego przez Europejski Instytut Równości Płci na wniosek wiceprzewodniczącej Viviane Reding. Autorzy raportu stwierdzają, że okaleczanie żeńskich narządów płciowych jest zjawiskiem ponadnarodowym o globalnym zasięgu. Wprawdzie brakuje niezbitych dowodów na to, że w UE istnieje wspomniana praktyka okaleczania, tysiące kobiet i dziewcząt w Unii jest poddawanych temu rytuałowi przed swoim przyjazdem do Unii lub podczas pobytu poza jej granicami.

Z raportu wynika, że ofiarami tej praktyki lub zagrożonymi nią są kobiety i dziewczęta w co najmniej 13 państwach członkowskich Unii: Austrii, Belgii, Danii, Niemczech, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Irlandii, Włoszech, Holandii, Portugalii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. W raporcie zwrócono jednakże uwagę na potrzebę dysponowania bardzo dokładnymi danymi jako podstawy walki z tym problemem.

Według raportu zwalczanie zjawiska okaleczania narządów płciowych kobiet wymaga podjęcia szeregu działań skoncentrowanych na gromadzeniu danych, działaniach prewencyjnych, ochronie dziewcząt będących w grupie ryzyka, ściganiu sprawców oraz zapewnianiu ofiarom odpowiednich świadczeń. Ofiary okaleczania mogą liczyć na ochronę przewidzianą w unijnej dyrektywie w sprawie praw ofiar przyjętej dnia 4 października 2012 r., w której wyraźnie odniesiono się do tego problemu jako formy przemocy ze względu na płeć (IP/12/1066).

Wprawdzie we wszystkich państwach członkowskich Unii oraz Chorwacji obowiązują przepisy prawne umożliwiające ściganie sprawców okaleczania, zawarte w ogólnych lub konkretnych ustawach karnych, to bardzo rzadko przeciwko sprawcom wnoszone jest oskarżenie. Przyczyną tego stanu rzeczy są trudności związane z wykrywaniem spraw i zebraniem dostatecznych dowodów, opór przed powiadamianiem o przestępstwie, ale przede wszystkim brak wiedzy na temat tego zjawiska.

Europejski Instytut Równości Płci opublikował również raport, w którym przedstawił szereg dobrych praktyk zwalczania zjawiska okaleczania, stosowanych w dziewięciu państwach członkowskich. W raporcie podano przykłady skutecznych strategii i projektów. Wśród nich znalazły się m.in.:

  • holenderski projekt dotyczący zapobiegania zjawisku obrzezania kobiet poprzez współpracę między pracownikami służby zdrowia, policją, szkołami, przedstawicielami służb ochrony dzieci oraz organizacjami migrantów;

  • działająca we Francji organizacja zajmująca się przede wszystkim zaskarżaniem przypadków okaleczania, występując w rozprawach sądowych jako strona cywilna;

  • wyspecjalizowana służba zdrowia w Wielkiej Brytanii dysponująca 15 klinikami, w których kobiety będące ofiarą okaleczenia narządów płciowych mogą liczyć na profesjonalną opiekę.

Przebieg procedury

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia obrzezanie kobiet obejmuje całość zabiegów mających na celu częściowe lub całkowite usunięcie zewnętrznych żeńskich narządów płciowych lub inny rodzaj okaleczenia żeńskich narządów płciowych bez medycznego uzasadnienia.

Proceder ten ma podłoże kulturowe, religijne lub społeczne i są mu poddawane młode dziewczęta do 15 roku życia. Jest to forma znęcania się nad dzieckiem oraz stosowania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Okaleczanie narządów płciowych ma poważne krótko- i długoterminowe skutki dla zdrowia psychicznego i fizycznego ofiary.

W państwach członkowskich Unii, gdzie mieszkają kobiety i dziewczęta, które padły lub mogą paść ofiarą okaleczenia, praktyka ta ma miejsce głównie w kraju pochodzenia, a sporadycznie w państwie członkowskim Unii.

Dnia 21 września 2010 r. Komisja przyjęła strategię na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2010–2015, w której określone zostały priorytety w dziedzinie równości płci, w tym położenie kresu przemocy ze względu na płeć. W strategii odniesiono się konkretnie do problemu okaleczania kobiecych narządów płciowych. W obchodzonym 6 lutego 2013 r. Międzynarodowym Dniu Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Narządów Płciowych Kobiet Komisja Europejska potwierdziła swoje zdecydowane zaangażowanie w walkę przeciwko tej brutalnej praktyce (MEMO/13/67).

Dodatkowe informacje

Komisja Europejska – Położenie kresu przemocy ze względu na płeć:

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

Raport Europejskiego Instytutu Równości Płci – Okaleczanie żeńskich narządów płciowych w UE i Chorwacji

Dane krajowe – Okaleczanie żeńskich narządów płciowych w Unii Europejskiej i Chorwacji

Konsultacje społeczne:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/130306_en.htm

strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Facebook: Prześlij swoje zdjęcie pod hasłem „Zero tolerancji”: COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Hashtag pozwalający śledzić konwersację tematyczną na Twitterze: #zeroFGM

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Załącznik 1: Szacunkowa liczba kobiet, które padły lub mogą paść ofiarą procederu okaleczenia narządów płciowych, oraz dziewcząt będących w grupie ryzyka (o ile dostępne są badania na ten temat)

Country

Criminal law provisions against FGM

Estimated no. of women with FGM (date of study)

Estimated no. of girls at risk of FGM

Estimated no. of women from FGM-affected regions living in the EU (where no FGM-specific data is available)

Belgium

Specific

6,260 (2011)

1,975

Bulgaria

General

No data available

No data available

Czech Republic

General

No data available

No data available

Denmark

Specific

No data available

No data available

15,116

Germany

General

19,000 (2007)

4,000

Estonia

General

No data available

No data available

Ireland

Specific

3,170 (2011)

No data available

Greece

General

1,239 (2006)

No data available

Spain

Specific

No data available

No data available

30,439

France

General

61,000 (2007)

No data available

Italy

Specific

35,000 (2009)

1,000

Cyprus

Specific

No data available

No data available

1,500

Latvia

General

No data available

No data available

Lithuania

General

No data available

No data available

Luxembourg

General

No data available

No data available

Hungary

General

170-350 (2012)

No data available

Malta

General

No data available

No data available

Netherlands

General

29,210 (2013)

40-50 each year

Austria

Specific

8,000 (2000)

No data available

Poland

General

No data available

No data available

Portugal

General

No data available

No data available

9,263

Romania

General

No data available

No data available

Slovenia

General

No data available

No data available

Slovakia

General

No data available

No data available

Finland

General

No data available

No data available

4,400

Sweden

Specific

No data available

No data available

91,420

UK

General

65,790 (2007)

30,000

Croatia

Specific

No data available

No data available

Źródło: Europejski Instytut Równości Płci: Female genital mutilation in the European Union and Croatia, except from the Netherlands: Marja Exterkate - Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013)

Załącznik 2: Organizacje udzielające wsparcia ofiarom okaleczenia narządów płciowych kobiet w państwach członkowskich

Name of the organisation

Country

Website

Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen

Austria

http://www.maedchenberatung.at/

MAIZ - Autonomes Integrationszentrum von und für Migrantinnen

Austria

http://www.maiz.at/

Miteinander Lernen - Birlikte Öğrenelim

Austria

http://www.miteinlernen.at

Netzwerk österreichischer Frauen- &
Mädchenberatungsstellen

Austria

http://www.frauenberatenfrauen.at/

Verein Orient-Express -
Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative für Frauen

Austria

www.orientexpress-wien.com

Viele - Verein für interkulturellen Ansatz in Erziehung, Lernen und Entwicklung

Austria

http://www.verein-viele.at

ZEBRA Zentrum zur sozialmedizinischen, rechtlichen und kulturellen Betreuung von Ausländern und Ausländerinnen in Österreich

Austria

http://zebra.or.at

Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelle féminines asbl (GAMS)

Belgium

www.gams.be

INTACT

Belgium

www.intact-association.org

INTACT

Belgium

www.intact-association.org

Български център за джендър изследвания

Bulgaria

www.bgrf.org

Unit for the Rehabilitation of Victims of Torture, Humanitarian Affairs Unit of Future Worlds Center

Cyprus

http://www.urvt.org/

Asante Kenya, nadační fond.

Czech Republic

www.asantekenya

Amnesty International Denmark

Denmark

www.amnesty.dk

Femmes de la terre

France

www.femmesdelaterre.org

Tostan France

France

www.tostanfrance.com

Frauenrecht is Menschenrecht

Germany

www.fim-frauenrecht.de

Aktion Weißes Friedensband e.v.nein nein

Germany

www.friedensband.de

Amnesty International Deutschland

Germany

www.amnesty.de

Deutsches Netzwerk zur Überwindung weiblicher Genitalverstümmelung

Germany

www.netzwerk-integra.de

Internationale Aktion gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen e.V.

Germany

www.intact-ev.de

Terre des Femmes - Menschenrechte für Frauen e.V.

Germany

www.frauenrechte.de

Stop Mutilation e.V. - Gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen in Europa und Afrika

Germany

www.stop-mutilation.org

Target e.V., Ruediger Nehbarg

Germany

www.target-nehberg.de

AkiDwA : Akina Dada Wa Africa

Ireland

www.akidwa.ie

Irish Refugee Council

Ireland

http://www.irishrefugeecouncil.ie/

Somali Human Rights Advocacy Group in Ireland

Ireland

Vincentian Refugee Centre

Ireland

http://www.vrc.ie/

Fundacja Inicjatyw Psychospołecznych (suspended)

Poland

www.fundacjafip.org.pl (not valid any longer)

Associação Para o Planeamento da Família

Portugal

www.apf.pt

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

Portugal

http://www.apav.pt

Instituto Marquês Valle Flor

Portugal

http://www.imvf.org/

Associação de Mulheres Contra a Violência

Portugal

www.amcv.org.pt

Africa Advocacy Foundation

United Kingdom

http://www.a-af.org/

Birmingham & Solihull Women’s Aid

United Kingdom

http://www.bswaid.org/

Black Association of Women Step Out

United Kingdom

www.bawso.org.uk

Child Rights Information Network

United Kingdom

www.crin.org

Daughters of Eve

United Kingdom

http://www.dofeve.org/

Equality Now

United Kingdom/Kenya/USA

http://www.equalitynow.org

FGM National Clinical Group

United Kingdom

http://www.fgmnationalgroup.org/contact_us.htm

Manor Gardens Centre

United Kingdom

www.manorgardenscentre.org

Southall Community Alliance

United Kingdom

http://southallcommunityalliance.org/

WomenKind World Wide

United Kingdom

http://www.womankind.org.uk

Źródło: Europejski Instytut Równości Płci


Side Bar