Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 6 maart 2013

Internationale Vrouwendag: nultolerantie voor vrouwelijke genitale verminking

Aan de vooravond van de Internationale Vrouwendag (8 maart) roepen vicevoorzitter van de Europese Commissie Viviane Reding en EU-commissaris Cecilia Malmström samen met mensenrechtenactivisten op tot nultolerantie voor vrouwelijke genitale verminking (VGV). De Commissie organiseerde een rondetafelgesprek op hoog niveau over hoe de Europese Unie de lidstaten kan helpen bij het uitbannen van dit gebruik. Naar schatting zijn honderdduizenden vrouwen in de EU het slachtoffer van VGV. Reding en Malmström spraken met leden van het Europees Parlement en met activisten die over de hele wereld bekend zijn, onder wie ‘Desert Flower’-auteur Waris Dirie, Kahdy Noita en Chantal Compaoré, echtgenote van de president van Burkina Faso.

Tegelijk opent de Commissie vandaag een publieke raadpleging over de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking. Deelnemers kunnen hun standpunt geven over de beste manier om maatregelen op Europees niveau te ontwikkelen. De raadpleging loopt tot en met 30 mei 2013. De Commissie heeft ook bekendgemaakt dat ze 3,7 miljoen euro ter beschikking van de lidstaten stelt om geweld tegen vrouwen onder de aandacht te brengen. Ngo’s en andere partijen die slachtoffers begeleiden, krijgen 11,4 miljoen euro.

‘De Commissie roept samen met enkele zeer inspirerende vrouwen op tot nultolerantie voor vrouwelijke genitale verminking. Het gaat om een extreem schadelijke praktijk waardoor de mensenrechten van vrouwen en meisjes worden geschonden. De EU vecht om een einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking, niet alleen op Internationale Vrouwendag, maar elke dag van het jaar’, aldus vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie Reding. ‘Ik roep iedereen met kennis van zaken op om zijn standpunten over de beste aanpak van vrouwelijke genitale verminking met ons te delen.’

‘Vrouwelijke genitale verminking is een ernstige schending van de mensenrechten. Het risico op VGV zou een gegronde reden moeten zijn voor het verlenen van asiel of humanitaire bescherming. In de Europese asielwetgeving gaat speciale aandacht uit naar vrouwen en meisjes die asiel aanvragen wegens gevaar op lichamelijke verminking. Vrouwen en meisjes die risico op VGV lopen of ouders die bang zijn voor vervolging omdat ze weigeren hun kind VGV te laten ondergaan, zouden in Europa gepaste bescherming moeten kunnen krijgen', aldus Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Binnenlandse zaken.

Nieuw verslag over VGV

Het rondetafelgesprek op hoog niveau valt samen met de publicatie van een nieuw verslag van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) over vrouwelijke genitale verminking in de EU. Het verslag komt er op verzoek van vicevoorzitter Reding. Uit het verslag blijkt dat VGV een wereldwijd, grensoverschrijdend fenomeen is. Hoewel er geen hard bewijs is dat VGV in de EU wordt uitgevoerd, wonen er duizenden vrouwen en meisjes die het slachtoffer van deze praktijk zijn geworden, vóór ze hierheen kwamen of tijdens een reis buiten de EU.

In het verslag wordt ook vermeld dat in ten minste 13 EU-landen (potentiële) slachtoffers wonen: Oostenrijk, België, Denemarken, Duitsland, Spanje, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Portugal, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Er is ook behoefte aan betrouwbare gegevens om het probleem te kunnen aanpakken.

Om VGV uit te bannen, moet volgens het verslag heel wat worden gedaan aan de verzameling van gegevens, preventie, bescherming van risicogroepen, dadervervolging en slachtofferhulp. Slachtoffers van VGV kunnen rekenen op bescherming op grond van de richtlijn inzake slachtofferrechten van de EU van 4 oktober 2012, waarin VGV uitdrukkelijk als op gender gebaseerd geweld wordt genoemd (IP/12/1066).

Hoewel in alle EU-lidstaten en Kroatië daders van VGV kunnen worden vervolgd op grond van algemene of specifieke strafwetgeving, gebeurt dit maar zelden. Het is vaak moeilijk om gevallen op te sporen en om voldoende bewijs te verzamelen, slachtoffers willen dit vaak niet melden en er is vooral een gebrek aan kennis over vrouwelijke genitale verminking.

Het EIGE heeft daarom ook een verslag gepubliceerd over goede praktijken van negen lidstaten in de strijd tegen VGV. In het verslag worden voorbeelden gegeven van goed beleid en succesvolle projecten, zoals:

  • een Nederlands preventieproject waarbij mensen uit de gezondheidszorg, politie, scholen, diensten voor kinderbescherming en migrantenorganisaties worden samengebracht;

  • een Franse organisatie die zich toelegt op de vervolging van daders door als burgerlijke partij op te treden in VGV-processen;

  • een Britse gespecialiseerde gezondheidsdienst met 15 ziekenhuizen, die vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van VGV de nodige zorg biedt.

Achtergrond

Onder vrouwelijke genitale verminking (VGV) vallen volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) alle handelingen waarbij de uitwendige vrouwelijke geslachtsdelen gedeeltelijk of volledig worden verwijderd of waarbij de vrouwelijke geslachtsdelen op enige andere wijze worden verwond om niet-medische redenen.

VGV wordt met culturele, religieuze en/of maatschappelijke motieven toegepast bij jonge meisjes tot 15 jaar. VGV is een vorm van kindermishandeling en geweld tegen vrouwen en meisjes. Het gebruik heeft ernstige lichamelijke en geestelijke gevolgen op korte en lange termijn.

Bij slachtoffers van VGV die in de EU wonen, is de ingreep doorgaans gepleegd tijdens een verblijf in het land van oorsprong en maar heel zelden in de EU zelf. Hetzelfde geldt voor meisjes en vrouwen uit de risicogroepen.

Op 21 september 2010 keurde de Commissie de ‘Strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015’ goed. Deze strategie omvat een aantal prioriteiten voor gendergelijkheid, zoals het stoppen van op gender gebaseerd geweld. In de strategie wordt specifiek verwezen naar vrouwelijke genitale verminking. Op 6 februari 2013, de Internationale Dag tegen vrouwelijke genitale verminking, onderstreepte de Europese Commissie dat ze zich ten volle zal blijven inzetten om deze extreem schadelijke praktijk uit te bannen (MEMO/13/67).

Voor meer informatie

Europese Commissie – Op gender gebaseerd geweld beëindigen:

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

Verslag van het Europees Instituut voor gendergelijkheid – Vrouwelijke genitale verminking in de EU en Kroatië

Informatie per land – Vrouwelijke genitale verminking in de Europese Unie en Kroatië

Publieke raadpleging:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/130306_en.htm

Webpagina van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Facebook: Stuur uw foto’s over nultolerantie naar:

COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Twitter hashtag: #zeroFGM

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Bijlage 1 – Geschat aantal slachtoffers, potentiële slachtoffers en meisjes die risico op VGV lopen (op basis van onderzoeken, voor zover beschikbaar)

Country

Criminal law provisions against FGM

Estimated no. of women with FGM (date of study)

Estimated no. of girls at risk of FGM

Estimated no. of women from FGM-affected regions living in the EU (where no FGM-specific data is available)

Belgium

Specific

6,260 (2011)

1,975

Bulgaria

General

No data available

No data available

Czech Republic

General

No data available

No data available

Denmark

Specific

No data available

No data available

15,116

Germany

General

19,000 (2007)

4,000

Estonia

General

No data available

No data available

Ireland

Specific

3,170 (2011)

No data available

Greece

General

1,239 (2006)

No data available

Spain

Specific

No data available

No data available

30,439

France

General

61,000 (2007)

No data available

Italy

Specific

35,000 (2009)

1,000

Cyprus

Specific

No data available

No data available

1,500

Latvia

General

No data available

No data available

Lithuania

General

No data available

No data available

Luxembourg

General

No data available

No data available

Hungary

General

170-350 (2012)

No data available

Malta

General

No data available

No data available

Netherlands

General

29,210 (2013)

40-50 each year

Austria

Specific

8,000 (2000)

No data available

Poland

General

No data available

No data available

Portugal

General

No data available

No data available

9,263

Romania

General

No data available

No data available

Slovenia

General

No data available

No data available

Slovakia

General

No data available

No data available

Finland

General

No data available

No data available

4,400

Sweden

Specific

No data available

No data available

91,420

UK

General

65,790 (2007)

30,000

Croatia

Specific

No data available

No data available

Source: EIGE: Female genital mutilation in the European Union and Croatia, except from the Netherlands: Marja Exterkate - Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013)

Bijlage 2 – Hulporganisaties voor slachtoffers van VGV in de lidstaten

Name of the organisation

Country

Website

Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen

Austria

http://www.maedchenberatung.at/

MAIZ - Autonomes Integrationszentrum von und für Migrantinnen

Austria

http://www.maiz.at/

Miteinander Lernen - Birlikte Öğrenelim

Austria

http://www.miteinlernen.at

Netzwerk österreichischer Frauen- &
Mädchenberatungsstellen

Austria

http://www.frauenberatenfrauen.at/

Verein Orient-Express -
Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative für Frauen

Austria

www.orientexpress-wien.com

Viele - Verein für interkulturellen Ansatz in Erziehung, Lernen und Entwicklung

Austria

http://www.verein-viele.at

ZEBRA Zentrum zur sozialmedizinischen, rechtlichen und kulturellen Betreuung von Ausländern und Ausländerinnen in Österreich

Austria

http://zebra.or.at

Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelle féminines asbl (GAMS)

Belgium

www.gams.be

INTACT

Belgium

www.intact-association.org

INTACT

Belgium

www.intact-association.org

Български център за джендър изследвания

Bulgaria

www.bgrf.org

Unit for the Rehabilitation of Victims of Torture, Humanitarian Affairs Unit of Future Worlds Center

Cyprus

http://www.urvt.org/

Asante Kenya, nadační fond.

Czech Republic

www.asantekenya

Amnesty International Denmark

Denmark

www.amnesty.dk

Femmes de la terre

France

www.femmesdelaterre.org

Tostan France

France

www.tostanfrance.com

Frauenrecht is Menschenrecht

Germany

www.fim-frauenrecht.de

Aktion Weißes Friedensband e.v.nein nein

Germany

www.friedensband.de

Amnesty International Deutschland

Germany

www.amnesty.de

Deutsches Netzwerk zur Überwindung weiblicher Genitalverstümmelung

Germany

www.netzwerk-integra.de

Internationale Aktion gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen e.V.

Germany

www.intact-ev.de

Terre des Femmes - Menschenrechte für Frauen e.V.

Germany

www.frauenrechte.de

Stop Mutilation e.V. - Gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen in Europa und Afrika

Germany

www.stop-mutilation.org

Target e.V., Ruediger Nehbarg

Germany

www.target-nehberg.de

AkiDwA : Akina Dada Wa Africa

Ireland

www.akidwa.ie

Irish Refugee Council

Ireland

http://www.irishrefugeecouncil.ie/

Somali Human Rights Advocacy Group in Ireland

Ireland

Vincentian Refugee Centre

Ireland

http://www.vrc.ie/

Fundacja Inicjatyw Psychospołecznych (suspended)

Poland

www.fundacjafip.org.pl (not valid any longer)

Associação Para o Planeamento da Família

Portugal

www.apf.pt

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

Portugal

http://www.apav.pt

Instituto Marquês Valle Flor

Portugal

http://www.imvf.org/

Associação de Mulheres Contra a Violência

Portugal

www.amcv.org.pt

Africa Advocacy Foundation

United Kingdom

http://www.a-af.org/

Birmingham & Solihull Women’s Aid

United Kingdom

http://www.bswaid.org/

Black Association of Women Step Out

United Kingdom

www.bawso.org.uk

Child Rights Information Network

United Kingdom

www.crin.org

Daughters of Eve

United Kingdom

http://www.dofeve.org/

Equality Now

United Kingdom/Kenya/USA

http://www.equalitynow.org

FGM National Clinical Group

United Kingdom

http://www.fgmnationalgroup.org/contact_us.htm

Manor Gardens Centre

United Kingdom

www.manorgardenscentre.org

Southall Community Alliance

United Kingdom

http://southallcommunityalliance.org/

WomenKind World Wide

United Kingdom

http://www.womankind.org.uk

Source: EIGE


Side Bar