Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewropea

Stqarrija għall-istampa

Brussell, is-6 ta' Marzu 2013

Il-Jum Internazzjonali tal-Mara: Tolleranza żero għall-mutilazzjoni ġenitali femminili

Qabel il-Jum Internazzjonali tal-Mara fit-8 ta' Marzu, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Viviane Reding u l-Kummissarju Cecilia Malmström illum ssieħbu ma’ attivisti tad-drittijiet tal-bniedem sabiex isejħu għal tolleranza żero għall-mutilazzjoni ġenitali femminili (MĠF). Il-Kummissjoni organizzat avveniment ta’ diskussjoni ta’ livell għoli biex tiddiskuti kif l-Unjoni Ewropea tista' tgħin lill-Istati Membri jeqirdu l-prattika – li hu maħsub li affettwat diversi mijiet ta’ eluf ta’ nisa fl-UE. Mal-Kummissarji ingħaqdu Membri tal-Parlament Ewropew u l-attivisti ewlenin fid-dinja kontra l-MĠF, fost l-oħrajn ‘il-Fjura tad-Deżert’ Waris Dirie, Khady Koita, u Chantal Compaoré – il-mara tal-President tal-Burkina Faso.

B'mod parallel, illum il-Kummissjoni nediet konsultazzjoni pubblika li titlob għal opinjonijiet dwar kif l-aħjar jiġu żviluppati miżuri fil-livell tal-UE għall-ġlieda kontra l-mutilazzjoni ġenitali feminili. Il-konsultazzjoni se tibqa' għaddejja sat-30 ta' Mejju 2013. Il-Kummissjoni ħabbret ukoll qed talloka EUR 3.7 miljun biex tiffinanzja l-attivitajiet tal-Istati Membri biex iqajmu kuxjenza dwar il-vjolenza kontra n-nisa u EUR 11.4 miljun oħra għal NGOs u oħrajn li jaħdmu mal-vittmi.

Illum il-Kummissjoni Ewropea qed tingħaqad manisa li huma ta’ ispirazzjoni kbira biex issejjaħ għal tolleranza żero għall-mutilazzjoni ġenitali femminili. Din hija prattika li tagħmel ħafna ħsara u li tikser id-drittijiet tal-bniedem, tan-nisa u tal-bniet. L-UE se tiġġieled biex ittemm il-mutilazzjoni ġenitali femminili mhux biss fil-Jum Internazzjonali tal-Mara, iżda fkull jum mit-365 jum tas-sena,“ qalet il-Viċi President Reding, il-Kummissarju tal-UE għall-Ġustizzja. “Insejjaħ lil kull wieħed u waħda li għandhom għarfien fdan il-qasam biex jaqsmu l-fehmiet tagħhom dwar kif l-aħjar nindirizzaw il-mutilazzjoni ġenitali femminili.”

“Il-mutilazzjoni ġenitali femminili hija vjolazzjoni kbira tad-drittijiet tal-bniedem. Ir-riskju li wieħed ikun suġġett għal din il-prattika għandu jikkostitwixxi raġuni valida biex jingħata l-asil jew protezzjoni umanitarja. Fil-leġiżlazzjoni tagħna dwar l-asil, qed nagħtu attenzjoni partikolari lil nisa u bniet li qed ifittxu l-asil minħabba t-theddida ta’ mutilazzjoni fiżika. Nisa u bniet li huma fir-riskju ta’ mutilazzjoni ġenitali femminili, jew ġenituri li jibżgħu mill-persekuzzjoni għaliex jirrifjutaw li binthom iġġarrab din il-prattika għandhom jingħataw protezzjoni xierqa fl-Ewropa,” qalet Cecilia Malmström, il-Kummissarju tal-UE għall-Affarijiet Interni.

Rapport ġdid dwar il-MĠF

Id-diskussjoni ta’ livell għoli tal-lum dwar il-MĠF tikkoinċidi mal-pubblikazzjoni ta’ rapport ġdid mill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) dwar il-mutilazzjoni ġenitali femminili fl-UE, wara talba mill-Viċi President Reding. Ir-rapport jikkonkludi li l-MĠF huwa min-natura tiegħu fenomenu globali u transnazzjonali. Filwaqt li m’hemm l-ebda evidenza ċara ta' MĠF ipprattikata fl-UE, eluf ta’ nisa u bniet li jgħixu fl-UE ġew soġġetti għall-prattika jew qabel ma ġew fl-UE jew waqt li kienu qed jivvjaġġaw barra mill-UE.

Ir-rapport jikkonkludi li hemm vittmi, jew vittmi potenzjali, fmill-inqas 13-il pajjiż tal-UE: l-Awstrija, il-Belġju, id-Danimarka, il-Ġermanja, Spanja, il-Finlandja, Franza, l-Irlanda, l-Italja, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Portugall, l-Isvezja u r-Renju Unit. Madankollu, dan jenfasizza wkoll il-ħtieġa għal dejta rigoruża bħala bażi biex tiġi indirizzata l-problema.

Biex tinqered il-MĠF hemm bżonn firxa ta' azzjonijiet li jiffokaw fuq il-ġbir tad-dejta, il-prevenzjoni, il-protezzjoni ta’ bniet f'riskju, il-prosekuzzjoni ta' dawk li jwettquha u l-forniment ta' servizzi għall-vittmi, jgħid ir-rapport. Il-vittmi tal-MĠF jistgħu jistrieħu fuq protezzjoni skont id-Direttiva tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Vittmi, adottata fl-4 ta' Ottubru 2012, li tirreferi espliċitament għall-MĠF bħala forma ta' vjolenza bbażata fuq is-sess (IP/12/1066).

Iżda filwaqt li l-Istati Membri kollha tal-UE u l-Kroazja għandhom dispożizzjonijiet legali fis-seħħ biex iħarrku lil dawk li jikkommettu l-MĠF, sew taħt liġijiet kriminali ġenerali kif ukoll speċifiċi, il-prosekuzzjonijiet huma rari ħafna. Dan huwa minħabba d-diffikultajiet biex jinkixfu l-każijiet, biex tinġabar biżżejjed evidenza, nuqqas ta' rieda biex jiġi rrapportat id-delitt u, fuq kollox, nuqqas ta’ għarfien dwar il-mutilazzjoni ġenitali femminili.

L-EIGE għalhekk ippubblika wkoll rapport li jidentifika sensiela ta prattiki tajba minn disa' Stati Membri fil-ġlieda kontra l-MĠF. Ir-rapport jagħti eżempji ta’ politiki u proġetti li rnexxew, inklużi:

  • Proġett Olandiż għall-prevenzjoni tal-MĠF billi jlaqqa’ flimkien professjonisti fil-kura tas-saħħa, il-pulizija, l-iskejjel, is-servizzi għall-ħarsien tat-tfal u l-organizzazzjonijiet tal-migranti;

  • Organizzazzjoni Franciża li tiffoka fuq il-prosekuzzjoni f'każijiet ta' MĠF billi taġixxi bħala ‘parti ċivili’ fil-proċessi tal-qorti;

  • Servizz tas-saħħa speċjalizzat fir-Renju Unit bi 15-il klinika li jieħdu ħsieb il-bżonnijiet speċifiċi tan-nisa affettwati minn MĠF.

Kuntest

Il-mutilazzjoni ġenitali femminili (MĠF) tinkludi l-proċeduri kollha li jinvolvu t-tneħħija parzjali jew totali tal-ġenitali esterni tan-nisa jew ħsara oħra lill-organi ġenitali femminili għal raġunijiet mhux mediċi, kif definit mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO).

Il-MĠF issir għal raġunijiet kulturali, reliġjużi u/jew soċjali fuq bniet bejn l-età tal-infanzja u l-15-il sena. Il-MĠF tikkostitwixxi forma ta' abbuż tat-tfal u vjolenza kontra nisa u l-bniet; hija għandha konsegwenzi fiżiċi u psikoloġiċi gravi kemm fuq żmien qasir kif ukoll fit-tul.

Fil-pajjiżi tal-UE fejn jgħixu n-nisa vittmi jew bniet u nisa f'riskju ta' MĠF, il-prattika titwettaq l-iktar matul żjara fil-pajjiż tal-oriġini u rarament fit-territorju tal-UE.

Fil-21 ta' Settembru 2010, il-Kummissjoni adottat “Strateġija għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2010-2015” , li tistabbilixxi sensiela ta' prijoritajiet għall-ugwaljanza bejn is-sessi, inkluż li tintemm il-vjolenza bbażata fuq is-sess. L-istrateġija tinkludi referenza speċifika għall-mutilazzjoni ġenitali femminili. Fis-6 ta’ Frar 2013 li huwa l-Jum Internazzjonali kontra l-Mutilazzjoni Ġenitali Femminili, il-Kummissjoni Ewropea affermat mill-ġdid l-impenn qawwi tagħha biex teqred din il-prattika li tant tagħmel ħsara (MEMO/13/67).

Għal aktar tagħrif

Il-Kummissjoni Ewropea - Intemmu l-vjolenza bbażata fuq is-sess:

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

Rapport mill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi – Il-mutilazzjoni ġenitali femminili fl-UE u l-Kroazja

Skeda informattiva nazzjonali – Il-mutilazzjoni ġenitali femminili fl-Unjoni Ewropea u l-Kroazja

Konsultazzjoni pubblika:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/130306_en.htm

Il-paġna ewlenija tal-Viċi President u l-Kummissarju tal-UE għall-Ġustizzja, Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Facebook: Ibgħat ir-“Ritratti Tolleranza Żero” tiegħek:

COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Twitter Hashtag: #zeroFGM

Kuntatti:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Anness 1: Għadd stmat ta' nisa li huma vittmi, vittmi potenzjali, u bniet fir-riskju tal-MĠF (fejn l-istudji huma disponibbli)

Pajjiż

Dispożizzjonijiet tal-liġi kriminali kontra l-MĠF

Estimated no. Għadd stmat tan-nisa b'MĠF (data tal-istudju)

Għadd stmat ta’ bniet fir-riskju tal-MĠF

Għadd stmat ta’ nisa minn reġjuni affettwati mill-MĠF li jgħixu fl-UE (fejn m’hemmx disponibbli dejta speċifika tal-MĠF)

Il-Belġju

Speċifiċi

6,260 (2011)

1,975

Il-Bulgarija

Ġenerali

Ebda dejta disponibbli

Ebda dejta disponibbli

Ir-Repubblika Ċeka

Ġenerali

Ebda dejta disponibbli

Ebda dejta disponibbli

Id-Danimarka

Speċifiċi

Ebda dejta disponibbli

Ebda dejta disponibbli

15,116

Il-Ġermanja

Ġenerali

19,000 (2007)

4,000

L-Estonja

Ġenerali

Ebda dejta disponibbli

Ebda dejta disponibbli

L-Irlanda

Speċifiċi

3,170 (2011)

Ebda dejta disponibbli

Il-Greċja

Ġenerali

1,239 (2006)

Ebda dejta disponibbli

Spanja

Speċifiċi

Ebda dejta disponibbli

Ebda dejta disponibbli

30,439

Franza

Ġenerali

61,000 (2007)

Ebda dejta disponibbli

L-Italja

Speċifiċi

35,000 (2009)

1,000

Ċipru

Speċifiċi

Ebda dejta disponibbli

Ebda dejta disponibbli

1,500

Il-Latvja

Ġenerali

Ebda dejta disponibbli

Ebda dejta disponibbli

Il-Litwanja

Ġenerali

Ebda dejta disponibbli

Ebda dejta disponibbli

Il-Lussemburgu

Ġenerali

Ebda dejta disponibbli

Ebda dejta disponibbli

L-Ungerija

Ġenerali

170-350 (2012)

Ebda dejta disponibbli

Malta

Ġenerali

Ebda dejta disponibbli

Ebda dejta disponibbli

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Ġenerali

29,210 (2013)

40-50 kull sena

L-Awstrija

Speċifiċi

8,000 (2000)

Ebda dejta disponibbli

Il-Polonja

Ġenerali

Ebda dejta disponibbli

Ebda dejta disponibbli

Il-Portugall

Ġenerali

Ebda dejta disponibbli

Ebda dejta disponibbli

9,263

Ir-Rumanija

Ġenerali

Ebda dejta disponibbli

Ebda dejta disponibbli

Is-Slovenja

Ġenerali

Ebda dejta disponibbli

Ebda dejta disponibbli

Is-Slovakkja

Ġenerali

Ebda dejta disponibbli

Ebda dejta disponibbli

Il-Finlandja

Ġenerali

Ebda dejta disponibbli

Ebda dejta disponibbli

4,400

L-Isvezja

Speċifiċi

Ebda dejta disponibbli

Ebda dejta disponibbli

91,420

Ir-Renju Unit

Ġenerali

65,790 (2007)

30,000

Il-Kroazja

Speċifiċi

Ebda dejta disponibbli

Ebda dejta disponibbli

Sors: EIGE Il-mutilazzjoni ġenitali femminili fl-Unjoni Ewropea u l-Kroazja, ħlief mill-Pajjiżi l-Baxxi: Marja Exterkate - Il-mutilazzjoni ġenitali femminili fil-Pajjiżi l-Baxxi. Il-prevalenza, l-inċidenza u d-determinanti (2013)

Anness 2: Organizzazzjonijiet ta' appoġġ għall-vittmi tal-MĠF fl-Istati Membri

Isem l-organizzazzjoni

Pajjiż

Websajt

Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen

L-Awstrija

http://www.maedchenberatung.at/

MAIZ - Autonomes Integrationszentrum von und für Migrantinnen

L-Awstrija

http://www.maiz.at/

Miteinander Lernen - Birlikte Öğrenelim

L-Awstrija

http://www.miteinlernen.at

Netzwerk österreichischer Frauen- &
Mädchenberatungsstellen

L-Awstrija

http://www.frauenberatenfrauen.at/

Verein Orient-Express -
Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative für Frauen

L-Awstrija

www.orientexpress-wien.com

Viele - Verein für interkulturellen Ansatz in Erziehung, Lernen und Entwicklung

L-Awstrija

http://www.verein-viele.at

ZEBRA Zentrum zur sozialmedizinischen, rechtlichen und kulturellen Betreuung von Ausländern und Ausländerinnen in Österreich

L-Awstrija

http://zebra.or.at

Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelle féminines asbl (GAMS)

Il-Belġju

www.gams.be

INTACT

Il-Belġju

www.intact-association.org

INTACT

Il-Belġju

www.intact-association.org

Български център за джендър изследвания

Il-Bulgarija

www.bgrf.org

Unit for the Rehabilitation of Victims of Torture, Humanitarian Affairs Unit of Future Worlds Center

Ċipru

http://www.urvt.org/

Asante Kenya, nadační fond.

Ir-Repubblika Ċeka

www.asantekenya

Amnesty International Denmark

Id-Danimarka

www.amnesty.dk

Femmes de la terre

Franza

www.femmesdelaterre.org

Tostan France

Franza

www.tostanfrance.com

Frauenrecht is Menschenrecht

Il-Ġermanja

www.fim-frauenrecht.de

Aktion Weißes Friedensband e.v.nein nein

Il-Ġermanja

www.friedensband.de

Amnesty International Deutschland

Il-Ġermanja

www.amnesty.de

Deutsches Netzwerk zur Überwindung weiblicher Genitalverstümmelung

Il-Ġermanja

www.netzwerk-integra.de

Internationale Aktion gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen e.V.

Il-Ġermanja

www.intact-ev.de

Terre des Femmes - Menschenrechte für Frauen e.V.

Il-Ġermanja

www.frauenrechte.de

Stop Mutilation e.V. - Gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen in Europa und Afrika

Il-Ġermanja

www.stop-mutilation.org

Target e.V., Ruediger Nehbarg

Il-Ġermanja

www.target-nehberg.de

AkiDwA : Akina Dada Wa Africa

L-Irlanda

www.akidwa.ie

Irish Refugee Council

L-Irlanda

http://www.irishrefugeecouncil.ie/

Somali Human Rights Advocacy Group in Ireland

L-Irlanda

Vincentian Refugee Centre

L-Irlanda

http://www.vrc.ie/

Fundacja Inicjatyw Psychospołecznych (suspended)

Il-Polonja

www.fundacjafip.org.pl (not valid any longer)

Associação Para o Planeamento da Família

Il-Portugall

www.apf.pt

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

Il-Portugall

http://www.apav.pt

Instituto Marquês Valle Flor

Il-Portugall

http://www.imvf.org/

Associação de Mulheres Contra a Violência

Il-Portugall

www.amcv.org.pt

Africa Advocacy Foundation

Ir-Renju Unit

http://www.a-af.org/

Birmingham & Solihull Women’s Aid

Ir-Renju Unit

http://www.bswaid.org/

Black Association of Women Step Out

Ir-Renju Unit

www.bawso.org.uk

Child Rights Information Network

Ir-Renju Unit

www.crin.org

Daughters of Eve

Ir-Renju Unit

http://www.dofeve.org/

Equality Now

Ir-Renju Unit/il-Kenja/L-Istati Uniti tal-Amerika

http://www.equalitynow.org

FGM National Clinical Group

Ir-Renju Unit

http://www.fgmnationalgroup.org/contact_us.htm

Manor Gardens Centre

Ir-Renju Unit

www.manorgardenscentre.org

Southall Community Alliance

Ir-Renju Unit

http://southallcommunityalliance.org/

WomenKind World Wide

Ir-Renju Unit

http://www.womankind.org.uk

Sors: EIGE


Side Bar