Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 6. martā

Starptautiskā sieviešu diena: sieviešu dzimumorgānu kropļošana nav pieļaujama!

Šodien, Starptautiskās sieviešu dienas – 8. marta – priekšvakarā, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga un komisāre Sesīlija Malmstrēma pievienojās cilvēktiesību aizstāvjiem, kuri aicina nepieļaut sieviešu dzimumorgānu kropļošanu (FGM). Komisija organizēja augsta līmeņa diskusiju, lai apspriestu, kā Eiropas Savienība var palīdzēt dalībvalstīm izskaust šo praksi – tiek uzskatīts, ka ES tā skar vairākus simtus tūkstošu sieviešu. Komisārēm pievienojās Eiropas Parlamenta locekļi un pasaules vadošajie aktīvisti cīņā pret FGM, tostarp “tuksneša zieds” Varisa Dirī (Waris Dirie), Kadi Koita (Khady Koita) un Burkinafaso pirmā lēdija Šantala Kompaori (Chantal Compaoré).

Vienlaikus Komisija šodien uzsāka sabiedrisko apspriešanu, aicinot izteikt viedokli par to, kā vislabāk ES līmenī izstrādāt pasākumus, lai vērstos pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu. Apspriešana turpināsies līdz 2013. gada 30. maijam. Komisija ir arī paziņojusi, ka tiks nodrošināts finansējums 3,7 miljonu eiro apmērā to dalībvalstu pasākumu atbalstam, kuru mērķis ir palielināt izpratni par vardarbību pret sievietēm, kā arī papildus 11,4 miljoni eiro tiks nodrošināti NVO un citām struktūrām, kas sniedz atbalstu cietušajām.

"Šodien Eiropas Komisija, vēršoties pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, apvieno spēkus ar dažām sievietēm, kuru paraugs iedvesmo. Tā ir ārkārtīgi kaitīga prakse, ar kuru tiek pārkāptas sieviešu un meiteņu cilvēktiesības. Lai izskaustu sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, ES cīnīsies ne tikai Starptautiskajā sieviešu dienā 8. martā, bet katru dienu visa gada garumā," teica priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāres Redinga. "Es aicinu ikvienu, kam ir bijusi saskare ar šo jomu, dalīties ar viedokļiem par tā, kā vislabāk vērsties pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu."

"Sieviešu dzimumorgānu kropļošana ir smags cilvēktiesību pārkāpums. Riskam, ka sievieti var pakļaut šādai praksei, vajadzētu būt pietiekamam iemeslam, lai piešķirtu viņai patvērumu vai nodrošinātu humāno aizsardzību. Mūsu patvēruma tiesībās īpaša uzmanība ir pievērsta sievietēm un meitenēm, kas meklē patvērumu, jo viņas var tikt fiziski izkropļotas. Sievietēm un meitenēm, kuras ir pakļautas riskam, ka viņu dzimumorgāni tiks izkropļoti, vai vecākiem, kuri baidās no vajāšanas par to, ka viņi atsakās pakļaut savu bērnu šādai praksei, Eiropā būtu jānodrošina atbilstoša aizsardzība," teica ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Jauns ziņojums par FGM

Augsta līmeņa apaļā galda diskusija par FGM šodien tika noorganizēta pēc priekšsēdētāja vietnieces Redingas lūguma, jo Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) publicē jaunu ziņojumu par sieviešu dzimumorgānu kropļošanu ES. Ziņojumā secināts, ka FGM būtībā ir pasaules mēroga starptautiska problēma. Lai gan nav pārliecinošu pierādījumu tam, ka FGM tiek veikta ES, tūkstošiem sieviešu un meiteņu, kas dzīvo ES, ir bijušas pakļautas šai praksei vai nu pirms ierašanās ES vai ceļojot ārpus tās.

Ziņojumā konstatēts, ka vismaz 13 ES valstīs ir cietušās vai potenciālās cietušās: Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Itālijā, Īrijā, Nīderlandē, Portugālē, Somijā, Spānijā, Vācijā un Zviedrijā. Tomēr tajā arī uzsvērts, ka problēmas risināšanai nepieciešami precīzi dati.

Ziņojumā teikts, ka FGM izskaušanai būs nepieciešama virkne pasākumu, kuros galvenā uzmanība vērsta uz datu vākšanu, šādas prakses novēršanu, riskam pakļauto meiteņu aizsardzību, izdarītāju saukšanu pie atbildības un pakalpojumu sniegšanu cietušajiem. FGM upuri var paļauties uz aizsardzību saskaņā ar 2012. gada 4. oktobrī pieņemto ES Direktīvu par cietušo tiesībām, kurā sieviešu dzimumorgānu kropļošana nepārprotami minēta kā vardarbība dzimuma dēļ (IP/12/1066).

Taču lai gan visās ES dalībvalstīs un Horvātijā ir spēkā tiesību normas FGM izdarītāju saukšanai pie atbildības – pamatojoties uz vispārīgiem vai speciālajiem krimināllikumiem –, faktiski viņi pie atbildības tiek saukti ļoti reti. Tam par iemeslu ir grūtības konstatēt šādus gadījumus, apkopot pietiekamus pierādījumus, nevēlēšanās ziņot par šādiem noziegumiem un – pats svarīgākais – zināšanu trūkums par sieviešu dzimumorgānu kropļošanu.

Tādēļ EIGE ir publicējis ziņojumu, kurā no deviņām dalībvalstīm apzināti vairāki labas prakses piemēri FGM izskaušanai. Ziņojumā minēti piemēri veiksmīgām stratēģijām un projektiem, tostarp:

  • Nīderlandes projekts, lai novērstu FGM, iesaistot veselības aprūpes speciālistus, policiju, skolas, bērnu aizsardzības dienestus un migrantu organizācijas;

  • Francijas organizācija, kura galveno uzmanību pievērš saukšanai pie atbildības FGM gadījumos, tiesā piedaloties kā „civilprasītājs”;

  • Specializēts veselības aprūpes dienests Apvienotajā Karalistē ar 15 klīnikām, kas specializētas darbam ar sievietēm, kuras cietušas no FGM.

Vispārīga informācija

Sieviešu dzimumorgānu kropļošana (FGM) ir visas procedūras, kuras veic ar medicīnu nesaistītu iemeslu dēļ un kuru rezultātā daļēji vai pilnībā tiek noņemti sieviešu ārējie dzimumorgāni, vai tiem nodarīts cits kaitējums, kā to definējusi Pasaules veselības organizācija (PVO).

Sieviešu dzimumorgānu kropļošana tiek veikta kultūras, reliģisku un/vai sociālu apsvērumu dēļ nepilngadīgām meitenēm vecumā līdz 15 gadiem. FGM ir bērnu ļaunprātīga izmantošana un vardarbība pret sievietēm un meitenēm; tā rada smagas īstermiņa un ilgtermiņa fiziskās un psiholoģiskās sekas.

ES valstīs, kurās dzīvo cietušās sievietes un FGM riskam pakļautās meitenes un sievietes, sieviešu dzimumorgānu kropļošana galvenokārt tiek veikta, uzturoties izcelsmes valstī, un ļoti reti ES teritorijā.

Komisija 2010. gada 21. septembrī pieņēma Sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģiju 2010. – 2015., nosakot virkni prioritāšu dzimumu līdztiesības jomā, tostarp ar dzimumu saistītas vardarbības izbeigšanu. Stratēģijā bija iekļauta īpaša atsauce uz sieviešu dzimumorgānu kropļošanu. 2013. gada 6. februārī, kas ir Starptautiskā diena pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, Eiropas Komisija atkārtoti apliecināja savu ciešo apņemšanos izskaust šo ārkārtīgi kaitīgo praksi (MEMO/13/67).

Vairāk informācijas

Eiropas Komisija — Vardarbības dzimuma dēļ izskaušana:

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta ziņojums – Sieviešu dzimumorgānu kropļošana ES un Horvātijā

Valstu faktu lapas – Sieviešu dzimumorgānu kropļošana Eiropas Savienībā un Horvātijā

Sabiedriskā apspriešana:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/130306_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Facebook: Iesūtiet savas fotogrāfijas akcijai "Zero Tolerance":

COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Birka tviterī: #zeroFGM

Kontaktpersonas :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1. pielikums. Lēstais cietušo sieviešu, potenciālo cietušo un FGM riskam pakļauto meiteņu skaits (pamatojoties uz pieejamajiem pētījumiem)

Country

Criminal law provisions against FGM

Estimated no. of women with FGM (date of study)

Estimated no. of girls at risk of FGM

Estimated no. of women from FGM-affected regions living in the EU (where no FGM-specific data is available)

Belgium

Specific

6,260 (2011)

1,975

Bulgaria

General

No data available

No data available

Czech Republic

General

No data available

No data available

Denmark

Specific

No data available

No data available

15,116

Germany

General

19,000 (2007)

4,000

Estonia

General

No data available

No data available

Ireland

Specific

3,170 (2011)

No data available

Greece

General

1,239 (2006)

No data available

Spain

Specific

No data available

No data available

30,439

France

General

61,000 (2007)

No data available

Italy

Specific

35,000 (2009)

1,000

Cyprus

Specific

No data available

No data available

1,500

Latvia

General

No data available

No data available

Lithuania

General

No data available

No data available

Luxembourg

General

No data available

No data available

Hungary

General

170-350 (2012)

No data available

Malta

General

No data available

No data available

Netherlands

General

29,210 (2013)

40-50 each year

Austria

Specific

8,000 (2000)

No data available

Poland

General

No data available

No data available

Portugal

General

No data available

No data available

9,263

Romania

General

No data available

No data available

Slovenia

General

No data available

No data available

Slovakia

General

No data available

No data available

Finland

General

No data available

No data available

4,400

Sweden

Specific

No data available

No data available

91,420

UK

General

65,790 (2007)

30,000

Croatia

Specific

No data available

No data available

Source: EIGE: Female genital mutilation in the European Union and Croatia, except from the Netherlands: Marja Exterkate - Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013)

2. pielikums. FGM cietušo atbalsta organizācijas dalībvalstīs

Name of the organisation

Country

Website

Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen

Austria

http://www.maedchenberatung.at/

MAIZ - Autonomes Integrationszentrum von und für Migrantinnen

Austria

http://www.maiz.at/

Miteinander Lernen - Birlikte Öğrenelim

Austria

http://www.miteinlernen.at

Netzwerk österreichischer Frauen- &
Mädchenberatungsstellen

Austria

http://www.frauenberatenfrauen.at/

Verein Orient-Express -
Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative für Frauen

Austria

www.orientexpress-wien.com

Viele - Verein für interkulturellen Ansatz in Erziehung, Lernen und Entwicklung

Austria

http://www.verein-viele.at

ZEBRA Zentrum zur sozialmedizinischen, rechtlichen und kulturellen Betreuung von Ausländern und Ausländerinnen in Österreich

Austria

http://zebra.or.at

Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelle féminines asbl (GAMS)

Belgium

www.gams.be

INTACT

Belgium

www.intact-association.org

INTACT

Belgium

www.intact-association.org

Български център за джендър изследвания

Bulgaria

www.bgrf.org

Unit for the Rehabilitation of Victims of Torture, Humanitarian Affairs Unit of Future Worlds Center

Cyprus

http://www.urvt.org/

Asante Kenya, nadační fond.

Czech Republic

www.asantekenya

Amnesty International Denmark

Denmark

www.amnesty.dk

Femmes de la terre

France

www.femmesdelaterre.org

Tostan France

France

www.tostanfrance.com

Frauenrecht is Menschenrecht

Germany

www.fim-frauenrecht.de

Aktion Weißes Friedensband e.v.nein nein

Germany

www.friedensband.de

Amnesty International Deutschland

Germany

www.amnesty.de

Deutsches Netzwerk zur Überwindung weiblicher Genitalverstümmelung

Germany

www.netzwerk-integra.de

Internationale Aktion gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen e.V.

Germany

www.intact-ev.de

Terre des Femmes - Menschenrechte für Frauen e.V.

Germany

www.frauenrechte.de

Stop Mutilation e.V. - Gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen in Europa und Afrika

Germany

www.stop-mutilation.org

Target e.V., Ruediger Nehbarg

Germany

www.target-nehberg.de

AkiDwA : Akina Dada Wa Africa

Ireland

www.akidwa.ie

Irish Refugee Council

Ireland

http://www.irishrefugeecouncil.ie/

Somali Human Rights Advocacy Group in Ireland

Ireland

Vincentian Refugee Centre

Ireland

http://www.vrc.ie/

Fundacja Inicjatyw Psychospołecznych (suspended)

Poland

www.fundacjafip.org.pl (not valid any longer)

Associação Para o Planeamento da Família

Portugal

www.apf.pt

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

Portugal

http://www.apav.pt

Instituto Marquês Valle Flor

Portugal

http://www.imvf.org/

Associação de Mulheres Contra a Violência

Portugal

www.amcv.org.pt

Africa Advocacy Foundation

United Kingdom

http://www.a-af.org/

Birmingham & Solihull Women’s Aid

United Kingdom

http://www.bswaid.org/

Black Association of Women Step Out

United Kingdom

www.bawso.org.uk

Child Rights Information Network

United Kingdom

www.crin.org

Daughters of Eve

United Kingdom

http://www.dofeve.org/

Equality Now

United Kingdom/Kenya/USA

http://www.equalitynow.org

FGM National Clinical Group

United Kingdom

http://www.fgmnationalgroup.org/contact_us.htm

Manor Gardens Centre

United Kingdom

www.manorgardenscentre.org

Southall Community Alliance

United Kingdom

http://southallcommunityalliance.org/

WomenKind World Wide

United Kingdom

http://www.womankind.org.uk

Source: EIGE


Side Bar