Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. március 6.

Nemzetközi nőnap: zéró tolerancia a női nemi szervek megcsonkításával szemben

A mai napon, pár nappal a március 8-i nemzetközi nőnapot megelőzően Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke és Cecilia Malmström uniós biztos emberi jogi aktivistákkal közösen zéró toleranciára szólított fel a női nemi szerv megcsonkításával szemben. A Bizottság magas szintű kerekasztal-beszélgetést szervezett annak megvitatására, hogy az Európai Unió milyen módon tudná támogatni a tagállamokat egy olyan gyakorlat felszámolásában, amely a becslések szerint több százezer, az Unió területén élő nőt is érintett. Az uniós biztosokhoz az Európai Parlament képviselői mellett a női nemi szervek megcsonkítása ellen folytatott globális kampány vezető egyéniségei, többek között Waris Dirie, „A sivatag virága” című könyv szerzője, Khady Koita és Chantal Compaoré, Burkina Faso first ladyje is csatlakoztak.

Ezzel párhuzamosan a Bizottság a mai napon nyilvános konzultációt indított, melynek témája a női nemi szervek megcsonkítása elleni küzdelemben uniós szinten alkalmazható intézkedések hatékony kidolgozása. A konzultáció 2013. május 30-ig tart. A Bizottság emellett bejelentette, hogy 3,7 millió euróval támogatja azokat a tagállami kezdeményezéseket, amelyek célja a figyelem ráirányítása a nők elleni erőszakra, valamint további 11,4 millió euróval az áldozatokat segítő civil- és egyéb szervezeteket.

„A mai napon az Európai Bizottság csatlakozik a rendkívül inspiráló női aktivisták egy csoportjához, hogy velük együtt zéró toleranciára szólítson fel a női nemi szervek megcsonkításával szemben. E kiemelkedően ártalmas gyakorlat ellentétben áll a nők és fiatal lányok emberi jogaival. Az Unió nem csak a nemzetközi nőnapon, hanem az év többi napján is harcba fog szállni azért, hogy többé ne kerülhessen sor a női nemi szervek megcsonkítására – nyilatkozta Reding alelnök, az Unió jogérvényesülésért felelős biztosa. Felkérek mindenkit, aki ismeretekkel rendelkezik ezen a területen, hogy ossza meg véleményét arról, hogyan lehetne eredményesen véget vetni ennek a komoly traumát jelentő gyakorlatnak.”

„A női nemi szervek megcsonkítása az emberi jogok súlyos megsértése. E gyakorlat alkalmazásának veszélye érvényes alapot kell hogy teremtsen a menedékjog, illetőleg a humanitárius védelem biztosításához. Menekültügyi jogszabályainkban különös figyelmet fordítunk azokra a nőkre és fiatal lányokra, akik a testi megcsonkítás veszélyére hivatkozva kérnek menedékjogot. Megfelelő védelmet kell biztosítanunk Európában a női nemi szervek megcsonkítása által fenyegetett nőknek és lányoknak, valamint azoknak a szülőknek, akik üldöztetéstől tartanak, mivel gyermeküket nem hajlandók alávetni e gyakorlatnak” – szögezte le Cecilia Malmström, uniós belügyekért felelős biztos.

Új jelentés a női nemi szerv megcsonkításáról

A női nemi szervek megcsonkításáról szóló mai, magas szintű kerekasztal-beszélgetésre azt követően kerül sor, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) közzétette a témáról szóló – Reding alelnök felkérésére készített – új jelentését, amely megállapítja, hogy a női nemi szervek megcsonkítása számos országot érintő, globális jelenség. Jóllehet nincs komoly bizonyíték arra nézve, hogy e káros gyakorlat alkalmazására az EU területén is sor kerül, több ezer olyan nő és fiatal lány él az Unió területén, akik ideköltözésüket megelőzően vagy azt követően, az Unió határain túlra történő utazás alkalmával elszenvedték a női nemi szervek megcsonkításával járó traumát.

A jelentés megállapítja, hogy legalább tizenhárom uniós tagállamban (Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Németországban, Spanyolországban, Finnországban, Franciaországban, Írországban, Olaszországban, Hollandiában, Portugáliában, Svédországban és az Egyesült Királyságban) élnek olyan nők és fiatal lányok, akik tényleges vagy potenciális áldozatai a női nemi szervek megcsonkítására irányuló gyakorlatnak. A jelentés hangsúlyozza ugyanakkor azt is, hogy a probléma felszámolásához elengedhetetlen a megbízható adatgyűjtés.

A női nemi szervek megcsonkításának megakadályozása a jelentés szerint az adatgyűjtésre, a megelőzésre, a veszélyeztetett fiatal lányok védelemére, az elkövetők bíróság elé állítására és az áldozatokat segítő szolgáltatások nyújtására irányuló intézkedéseket tesz szükségessé. A megcsonkítást elszenvedett áldozatok védelme a bűncselekmények áldozatainak jogairól szóló, 2012. október 4-én elfogadott uniós irányelven alapul, amely a női nemi szervek megcsonkítását kifejezetten a nemi alapú erőszak egyik formájának tekinti (IP/12/1066).

Noha az EU valamennyi tagállama, valamint Horvátország is rendelkezik azokkal a jogszabályokkal, amelyek lehetővé tennék e cselekmény elkövetőinek bíróság elé állítását, valójában csak nagyon ritkán kerül sor az általános vagy speciális büntetőjogi törvények alapján kezdeményezhető büntetőeljárásra. Ennek oka amellett, hogy nehézségekkel jár az esetek felderítése és az elegendő bizonyíték összegyűjtése, továbbá hogy az áldozatok vonakodnak bejelenteni a bűncselekményt, mindenekelőtt abban keresendő, hogy az emberek nem rendelkeznek kellő információval a női nemi szervek megcsonkításának témájáról.

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete ezért egy további jelentést is közzétett azokról a bevált gyakorlatokról, amelyeket kilenc tagállam alkalmaz a női nemi szervek megcsonkítása elleni küzdelemben. A jelentés sikeres szakpolitikai intézkedéseket és projekteket ismertet. Néhány példa:

  • Hollandiában projekt indult a nemi szervek megcsonkításának megelőzésére, melynek keretében együttműködnek az egészségügyi szakemberek, a rendőrség, az iskolák, a gyermekvédelmi szolgálatok és a migráns szervezetek.

  • Egy francia szervezet, amelynek célja, hogy a női nemi szervek megcsonkításának esetén büntetőeljárás induljon, félként vesz részt az eljárásban.

  • Az Egyesült Királyságban olyan szakosodott egészségügyi szolgálatot hoztak létre, amely tizenöt klinikán nyújt egyedi szolgáltatásokat a nemi szervek megcsonkítása által érintett nők számára.

Előzmények

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása alapján a női nemi szervek megcsonkítása mindazokat az eljárásokat jelenti, amelyek során egészségügyi indok nélkül részlegesen vagy teljesen eltávolítják a külső női nemi szerveket vagy okoznak ezeken egyéb sérülést.

A női nemi szervek megcsonkítására kulturális, vallási és/vagy társadalmi okokból kerül sor a csecsemőkor és a tizenötödik életév közötti időszakban. Ez a rendkívül káros gyakorlat a gyermekek elleni visszaélés, valamint a nők és lányok elleni erőszak egyik formáját képezi, emellett súlyos rövid távú és hosszú távú fizikai és pszichológiai következményekkel jár.

A női nemi szervek megcsonkítására irányuló cselekményekre főleg a származási országban való tartózkodás során kerül sor, és csak igen ritkán azokban az uniós tagállamokban, amelyekben az említett gyakorlat áldozatául esett nők és a potenciálisan veszélyeztetett fiatal lányok jelenleg élnek.

A Bizottság 2010. szeptember 21-én elfogadta a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó, 2010–2015 között végrehajtandó stratégiát, amely számos prioritást határoz meg, így például a nemi alapú erőszak megszüntetését. A stratégia konkrétan foglalkozik a női nemi szervek megcsonkításának kérdésével is. 2013. február 6-án, a női nemi szervek megcsonkításával szembeni zéró tolerancia nemzetközi napján az Európai Bizottság megerősítette szilárd elkötelezettségét e rendkívül ártalmas gyakorlat felszámolása mellett (MEMO/13/67).

További információk

Az Európai Bizottság a nemi alapú erőszak megszüntetéséről:

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének jelentése a női nemi szervek megcsonkításának gyakorlatáról az Európai Unióban és Horvátországban

Nemzeti tájékoztatók a női nemi szervek megcsonkításának gyakorlatáról az Európai Unióban és Horvátországban

Nyilvános konzultáció:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/130306_en.htm

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Facebook: „Zéró tolerancia” fotópályázat: COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Twitter-hashtag: #zeroFGM

Kapcsolattartók :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1. melléklet: A női nemi szervek megcsonkítására irányuló gyakorlat tényleges és potenciális áldozataira, valamint a veszélyeztetett fiatal lányokra vonatkozó becsült számok (amennyiben rendelkezésre állnak tanulmányok)

Country

Criminal law provisions against FGM

Estimated no. of women with FGM (date of study)

Estimated no. of girls at risk of FGM

Estimated no. of women from FGM-affected regions living in the EU (where no FGM-specific data is available)

Belgium

Specific

6,260 (2011)

1,975

Bulgaria

General

No data available

No data available

Czech Republic

General

No data available

No data available

Denmark

Specific

No data available

No data available

15,116

Germany

General

19,000 (2007)

4,000

Estonia

General

No data available

No data available

Ireland

Specific

3,170 (2011)

No data available

Greece

General

1,239 (2006)

No data available

Spain

Specific

No data available

No data available

30,439

France

General

61,000 (2007)

No data available

Italy

Specific

35,000 (2009)

1,000

Cyprus

Specific

No data available

No data available

1,500

Latvia

General

No data available

No data available

Lithuania

General

No data available

No data available

Luxembourg

General

No data available

No data available

Hungary

General

170-350 (2012)

No data available

Malta

General

No data available

No data available

Netherlands

General

29,210 (2013)

40-50 each year

Austria

Specific

8,000 (2000)

No data available

Poland

General

No data available

No data available

Portugal

General

No data available

No data available

9,263

Romania

General

No data available

No data available

Slovenia

General

No data available

No data available

Slovakia

General

No data available

No data available

Finland

General

No data available

No data available

4,400

Sweden

Specific

No data available

No data available

91,420

UK

General

65,790 (2007)

30,000

Croatia

Specific

No data available

No data available

Source: EIGE: Female genital mutilation in the European Union and Croatia, except from the Netherlands: Marja Exterkate - Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013)

2. melléklet: A női nemi szervek megcsonkításának áldozatait segítő tagállami szervezetek

Name of the organisation

Country

Website

Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen

Austria

http://www.maedchenberatung.at/

MAIZ - Autonomes Integrationszentrum von und für Migrantinnen

Austria

http://www.maiz.at/

Miteinander Lernen - Birlikte Öğrenelim

Austria

http://www.miteinlernen.at

Netzwerk österreichischer Frauen- &
Mädchenberatungsstellen

Austria

http://www.frauenberatenfrauen.at/

Verein Orient-Express -
Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative für Frauen

Austria

www.orientexpress-wien.com

Viele - Verein für interkulturellen Ansatz in Erziehung, Lernen und Entwicklung

Austria

http://www.verein-viele.at

ZEBRA Zentrum zur sozialmedizinischen, rechtlichen und kulturellen Betreuung von Ausländern und Ausländerinnen in Österreich

Austria

http://zebra.or.at

Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelle féminines asbl (GAMS)

Belgium

www.gams.be

INTACT

Belgium

www.intact-association.org

INTACT

Belgium

www.intact-association.org

Български център за джендър изследвания

Bulgaria

www.bgrf.org

Unit for the Rehabilitation of Victims of Torture, Humanitarian Affairs Unit of Future Worlds Center

Cyprus

http://www.urvt.org/

Asante Kenya, nadační fond.

Czech Republic

www.asantekenya

Amnesty International Denmark

Denmark

www.amnesty.dk

Femmes de la terre

France

www.femmesdelaterre.org

Tostan France

France

www.tostanfrance.com

Frauenrecht is Menschenrecht

Germany

www.fim-frauenrecht.de

Aktion Weißes Friedensband e.v.nein nein

Germany

www.friedensband.de

Amnesty International Deutschland

Germany

www.amnesty.de

Deutsches Netzwerk zur Überwindung weiblicher Genitalverstümmelung

Germany

www.netzwerk-integra.de

Internationale Aktion gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen e.V.

Germany

www.intact-ev.de

Terre des Femmes - Menschenrechte für Frauen e.V.

Germany

www.frauenrechte.de

Stop Mutilation e.V. - Gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen in Europa und Afrika

Germany

www.stop-mutilation.org

Target e.V., Ruediger Nehbarg

Germany

www.target-nehberg.de

AkiDwA : Akina Dada Wa Africa

Ireland

www.akidwa.ie

Irish Refugee Council

Ireland

http://www.irishrefugeecouncil.ie/

Somali Human Rights Advocacy Group in Ireland

Ireland

Vincentian Refugee Centre

Ireland

http://www.vrc.ie/

Fundacja Inicjatyw Psychospołecznych (suspended)

Poland

www.fundacjafip.org.pl (not valid any longer)

Associação Para o Planeamento da Família

Portugal

www.apf.pt

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

Portugal

http://www.apav.pt

Instituto Marquês Valle Flor

Portugal

http://www.imvf.org/

Associação de Mulheres Contra a Violência

Portugal

www.amcv.org.pt

Africa Advocacy Foundation

United Kingdom

http://www.a-af.org/

Birmingham & Solihull Women’s Aid

United Kingdom

http://www.bswaid.org/

Black Association of Women Step Out

United Kingdom

www.bawso.org.uk

Child Rights Information Network

United Kingdom

www.crin.org

Daughters of Eve

United Kingdom

http://www.dofeve.org/

Equality Now

United Kingdom/Kenya/USA

http://www.equalitynow.org

FGM National Clinical Group

United Kingdom

http://www.fgmnationalgroup.org/contact_us.htm

Manor Gardens Centre

United Kingdom

www.manorgardenscentre.org

Southall Community Alliance

United Kingdom

http://southallcommunityalliance.org/

WomenKind World Wide

United Kingdom

http://www.womankind.org.uk

Source: EIGE


Side Bar