Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 6. maaliskuuta 2013

Kansainvälinen naistenpäivä: nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen

Maaliskuun 8. päivänä vietettävän kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi Euroopan komission varapuheenjohtaja Viviane Reding ja komissaari Cecilia Malmström ovat yhdessä ihmisoikeusaktivistien kanssa tänään vaatineet nollatoleranssia naisten sukuelinten silpomiseen. Komissio on kutsunut koolle korkean tason konferenssin pohtimaan, miten Euroopan unioni voi auttaa jäsenvaltioita kitkemään tämän käytännön, jonka arvioidaan vaikuttavan satojentuhansien naisten elämään EU:ssa. Komissaarien lisäksi konferenssiin osallistui Euroopan parlamentin jäseniä sekä maailman johtavia alan aktivisteja, kuten omaelämäkerrallaan ”Aavikon kukka” tunnetuksi tullut Waris Dirie, Khady Koita sekä Burkina Fason ensimmäinen nainen Chantal Compaoré.

Komissio on käynnistänyt tänään julkisen kuulemisen kerätäkseen näkemyksiä siitä, miten EU:n tasolla voitaisiin parhaiten kehittää toimia naisten sukuelinten silpomisen torjumiseksi. Kuuleminen jatkuu 30. toukokuuta 2013 asti. Komissio on myös ilmoittanut myöntävänsä 3,7 miljoonaa euroa lisätukea jäsenvaltioiden toimiin, joilla lisätään tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta, sekä 11,4 miljoonaa euroa kansalaisjärjestöille ja muille uhrien parissa työskenteleville tahoille.

EU:n oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding ilmoitti, että Euroopan komissio aloittaa tänään yhteistyön erittäin innoittavien naisten kanssa vaatiakseen naisten sukuelinten silpomisen lopettamista. ”Tämä äärimmäisen haitallinen käytäntö rikkoo naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia”, totesi Reding. Hän ilmoitti EU:n aikovan torjua naisten sukuelinten silpomista kansainvälisen naistenpäivän lisäksi myös kaikkina muina vuoden päivinä ja kehotti kaikkia asiaan perehtyneitä esittämään näkemyksensä parhaista keinoista torjua naisten sukuelinten silpomista.

Naisten sukuelinten silpominen rikkoo vakavalla tavalla ihmisoikeuksia”, toteaa EU:n oikeusasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström. Hänen mukaansa silpomisen riskin pitäisi olla riittävä syy myöntää henkilölle turvapaikka tai humanitaarista suojelua. EU:n turvapaikkalainsäädännössä kiinnitetään erityistä huomiota naisiin ja tyttöihin, jotka hakevat turvapaikkaa sen vuoksi, että ovat vaarassa joutua fyysisen silpomisen uhreiksi. Naisille ja tytöille, jotka ovat vaarassa joutua sukuelinten silpomisen uhriksi, tai vanhemmille, jotka eivät ole suostuneet tyttärensä sukuelinten silpomiseen ja pelkäävät sen vuoksi vainoa, olisi myönnettävä Euroopassa asianmukaista suojelua.

Uusi raportti naisten sukuelinten silpomisesta

Euroopan tasa-arvoinstituutti on tänään julkaissut varapuheenjohtaja Redingin pyynnöstä raportin naisten sukuelinten silpomisesta EU:ssa. Raportissa todetaan, että naisten sukuelinten silpominen on globaali ja valtioiden rajat ylittävä ilmiö. Vaikka ei ole saatu vankkoja todisteita siitä, että naisten sukuelinten silpomista harjoitettaisiin EU:ssa, tuhannet unionin alueella elävät naiset ja tytöt ovat joutuneet tämän käytännön uhreiksi joko ennen muuttoaan EU:hun tai matkustettuaan unionin ulkopuolelle.

Raportin mukaan uhreja tai potentiaalisia uhreja on ainakin 13:ssa EU:n jäsenvaltiossa: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta. Raportissa todetaan, että ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan tarkkoja tietoja.

Jotta naisen sukuelinten silpominen voidaan lopettaa, raportin mukaan tarvitaan monenlaisia toimia, jotka koskevat tietojen keruuta, ehkäisemistä, riskiryhmiin kuuluvien tyttöjen suojelua, syyllisten asettamista syytteeseen sekä palvelujen tarjoamista uhreille. Uhrit voivat saada suojelua rikoksen uhrien oikeuksia koskevan EU:n direktiivin nojalla, joka annettiin 4. lokakuuta 2012 ja jossa nimenomaan mainitaan naisten sukuelinten silpominen eräänä sukupuoleen perustuvan väkivallan muotona (IP/12/1066).

Vaikka kaikki jäsenvaltiot ja Kroatia ovat hyväksyneet säännökset, joiden nojalla naisten sukuelinten silpomiseen syyllistyneet voidaan asettaa syytteeseen joko yleisten tai erityisten rikosoikeuden säännösten nojalla, syytteeseenpanoon päädytään vain hyvin harvoin. Tämä johtuu ongelmista tapausten havaitsemisessa ja riittävien todisteiden keräämisessä, uhrien haluttomuudesta tehdä rikosilmoitus sekä puutteellisesta tietämyksestä naisten sukuelinten silpomisesta.

Sen vuoksi Euroopan tasa-arvoinstituutti on julkaissut raportin, jossa esitellään yhdeksän jäsenvaltion soveltamia hyviä käytänteitä naisten sukuelinten silpomisen torjumiseksi. Raportissa kuvataan esimerkkejä hyvistä toimintatavoista ja onnistuneista hankkeista, esim:

  • alankomaalaisessa hankkeessa ehkäistiin naisten sukuelinten silpomista käynnistämällä terveydenhuoltoalan ammattilaisten, poliisin, koulujen, lastensuojelun ja maahanmuuttajajärjestöjen yhteistyö;

  • ranskalainen järjestö on erikoistunut naisten sukuelinten silpomista koskevien tapausten syytteeseenpanoon toimimalla asianomistajana oikeudenkäynneissä;

  • brittiläinen terveydenhuoltoalan yritys tarjoaa 15 klinikalla palveluja, jotka vastaavat sukuelinten silpomisen uhreiksi joutuneiden naisten erityisiä tarpeita.

Tausta

Naisten sukuelinten silpominen kattaa Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan kaikki toimenpiteet, joissa naisen ulkoiset sukuelimet leikataan pois joko osittain tai kokonaan tai joissa naisen sukuelimiä vahingoitetaan muulla tavalla ilman lääketieteellistä syytä.

Sukuelinten silpominen voidaan suorittaa tytölle varhaislapsuuden ja 15 ikävuoden välisenä aikana kulttuuristen, uskonnollisten ja/tai yhteiskunnallisten syiden takia. Naisten sukuelinten silpomisessa on kyse lapsen pahoinpitelystä sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta. Toimenpiteellä on vakavia lyhyt- ja pitkäaikaisia fyysisiä ja psyykkisiä seurauksia.

Niissä EU-maissa, joissa elää sukuelinten silpomisen uhriksi joutuneita tai silpomisvaarassa olevia tyttöjä ja naisia, toimenpide toteutetaan yleensä vierailulla alkuperämaahan ja hyvin harvoin EU:n alueella.

Komissio julkaisi 21. syyskuuta 2010 tiedonannon ”Naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuosiksi 2010–2015”, jossa esitettiin useita sukupuolten tasa-arvoa koskevia ensisijaisia tavoitteita, kuten sukupuoleen perustuvan väkivallan lopettaminen. Strategiassa mainittiin erikseen naisten sukuelinten silpominen. Naisten sukuelinten silpomisen vastaisena kansainvälisenä teemapäivänä 6. helmikuuta 2013 Euroopan komissio vahvisti sitoutuneensa lujasti poistamaan tämän äärimmäisen haitallisen käytännön (MEMO/13/67).

Lisätietoja

Euroopan komissio – sukupuoleen perustuvan väkivallan lopettaminen:

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

Euroopan tasa-arvioinstituutin raportti naisten sukuelinten silpomisesta EU:ssa ja Kroatiassa

Kansalliset tietosivut – Naisten sukuelinten silpominen Euroopan unionissa ja Kroatiassa

Julkinen kuuleminen:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/130306_en.htm

Komission varapuheenjohtajan, oikeusasioista vastaavan komissaari Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Facebook: Naisten sukuelinten silpomisen torjumiseen liittyviä kuvia voi lähettää seuraavan sivun kautta: COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Twitter Hashtag: #zeroFGM

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Liite 1: Arvio sukuelinten silpomisen uhriksi joutuneiden naisten, potentiaalisten uhrien ja riskiryhmään kuuluvien tyttöjen määristä (jos käytettävissä on tutkimustietoja)

Country

Criminal law provisions against FGM

Estimated no. of women with FGM (date of study)

Estimated no. of girls at risk of FGM

Estimated no. of women from FGM-affected regions living in the EU (where no FGM-specific data is available)

Belgium

Specific

6,260 (2011)

1,975

Bulgaria

General

No data available

No data available

Czech Republic

General

No data available

No data available

Denmark

Specific

No data available

No data available

15,116

Germany

General

19,000 (2007)

4,000

Estonia

General

No data available

No data available

Ireland

Specific

3,170 (2011)

No data available

Greece

General

1,239 (2006)

No data available

Spain

Specific

No data available

No data available

30,439

France

General

61,000 (2007)

No data available

Italy

Specific

35,000 (2009)

1,000

Cyprus

Specific

No data available

No data available

1,500

Latvia

General

No data available

No data available

Lithuania

General

No data available

No data available

Luxembourg

General

No data available

No data available

Hungary

General

170-350 (2012)

No data available

Malta

General

No data available

No data available

Netherlands

General

29,210 (2013)

40-50 each year

Austria

Specific

8,000 (2000)

No data available

Poland

General

No data available

No data available

Portugal

General

No data available

No data available

9,263

Romania

General

No data available

No data available

Slovenia

General

No data available

No data available

Slovakia

General

No data available

No data available

Finland

General

No data available

No data available

4,400

Sweden

Specific

No data available

No data available

91,420

UK

General

65,790 (2007)

30,000

Croatia

Specific

No data available

No data available

Source: EIGE: Female genital mutilation in the European Union and Croatia, except from the Netherlands: Marja Exterkate - Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013)

Liite 2: Järjestöt, jotka tarjoavat jäsenvaltioissa tukea naisten sukuelinten silpomisen uhreille

Name of the organisation

Country

Website

Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen

Austria

http://www.maedchenberatung.at/

MAIZ - Autonomes Integrationszentrum von und für Migrantinnen

Austria

http://www.maiz.at/

Miteinander Lernen - Birlikte Öğrenelim

Austria

http://www.miteinlernen.at

Netzwerk österreichischer Frauen- &
Mädchenberatungsstellen

Austria

http://www.frauenberatenfrauen.at/

Verein Orient-Express -
Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative für Frauen

Austria

www.orientexpress-wien.com

Viele - Verein für interkulturellen Ansatz in Erziehung, Lernen und Entwicklung

Austria

http://www.verein-viele.at

ZEBRA Zentrum zur sozialmedizinischen, rechtlichen und kulturellen Betreuung von Ausländern und Ausländerinnen in Österreich

Austria

http://zebra.or.at

Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelle féminines asbl (GAMS)

Belgium

www.gams.be

INTACT

Belgium

www.intact-association.org

INTACT

Belgium

www.intact-association.org

Български център за джендър изследвания

Bulgaria

www.bgrf.org

Unit for the Rehabilitation of Victims of Torture, Humanitarian Affairs Unit of Future Worlds Center

Cyprus

http://www.urvt.org/

Asante Kenya, nadační fond.

Czech Republic

www.asantekenya

Amnesty International Denmark

Denmark

www.amnesty.dk

Femmes de la terre

France

www.femmesdelaterre.org

Tostan France

France

www.tostanfrance.com

Frauenrecht is Menschenrecht

Germany

www.fim-frauenrecht.de

Aktion Weißes Friedensband e.v.nein nein

Germany

www.friedensband.de

Amnesty International Deutschland

Germany

www.amnesty.de

Deutsches Netzwerk zur Überwindung weiblicher Genitalverstümmelung

Germany

www.netzwerk-integra.de

Internationale Aktion gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen e.V.

Germany

www.intact-ev.de

Terre des Femmes - Menschenrechte für Frauen e.V.

Germany

www.frauenrechte.de

Stop Mutilation e.V. - Gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen in Europa und Afrika

Germany

www.stop-mutilation.org

Target e.V., Ruediger Nehbarg

Germany

www.target-nehberg.de

AkiDwA : Akina Dada Wa Africa

Ireland

www.akidwa.ie

Irish Refugee Council

Ireland

http://www.irishrefugeecouncil.ie/

Somali Human Rights Advocacy Group in Ireland

Ireland

Vincentian Refugee Centre

Ireland

http://www.vrc.ie/

Fundacja Inicjatyw Psychospołecznych (suspended)

Poland

www.fundacjafip.org.pl (not valid any longer)

Associação Para o Planeamento da Família

Portugal

www.apf.pt

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

Portugal

http://www.apav.pt

Instituto Marquês Valle Flor

Portugal

http://www.imvf.org/

Associação de Mulheres Contra a Violência

Portugal

www.amcv.org.pt

Africa Advocacy Foundation

United Kingdom

http://www.a-af.org/

Birmingham & Solihull Women’s Aid

United Kingdom

http://www.bswaid.org/

Black Association of Women Step Out

United Kingdom

www.bawso.org.uk

Child Rights Information Network

United Kingdom

www.crin.org

Daughters of Eve

United Kingdom

http://www.dofeve.org/

Equality Now

United Kingdom/Kenya/USA

http://www.equalitynow.org

FGM National Clinical Group

United Kingdom

http://www.fgmnationalgroup.org/contact_us.htm

Manor Gardens Centre

United Kingdom

www.manorgardenscentre.org

Southall Community Alliance

United Kingdom

http://southallcommunityalliance.org/

WomenKind World Wide

United Kingdom

http://www.womankind.org.uk

Lähde: Euroopan tasa-arvioinstituutti


Side Bar